Davet
Değerli meslektaşlarımız,
Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden
biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik faaliyetlerde iş
birliği içinde olma kararlılığımız her iki derneğin kurumsal yapısı içinde içten bir işbirliği ile
devam ediyor.
Ülkemizde kalp sağlığı ve kalp hastalıkları konularının temel sorumlusu olan bu iki branşın
resmi mesleki örgütleri olarak, mesleki dayanışma, ortak hedefler belirleme ve bu hedeflere
ulaşmada güç birliği yapması için bir araya gelmemiz gereklidir ve bunu gerçekleştiriyor
olmamız önemli bir başarıdır.
Bu nedenle, sorunlara ve hastalıklara farklı gözlerle bakıp, aynı hedef ve yaklaşımlarda
buluşabilmek, kardiyologlar ve kalp ve damar cerrahları olarak, aynı ortak paydada bilimsel
tartışmalar yapabilmek ve kalp sağlığına yaptığımız hizmetleri bir adım öteye taşıyabilmek
amacı ile 21-23 Mart 2014 tarihleri arasında İzmir’de bir araya geleceğiz.
Bu toplantımız, bir bilimsel toplantıdan öte, cerrah ve kardiyologların ortak akıl oluşturacağı
bilimsel bir zirvedir.
Amacımız kardiyologlar ile kalp ve damar cerrahlarının kesişen yollarında birbirini daha
iyi anlayabilmesi ve bilimsel tecrübe paylaşımı gerçekleştirebilmesi olacak bu toplantı,
bizlerin gerek cerrahi kararların alınması, gerek girişimsel uygulamaların gerçekleştirilmesi
ile medikal tedavi seçeneklerinin uygulanması aşamasında ortak dilde buluşması yolunun
açılmasıdır.
Bu buluşmaya katılımınız, tecrübelerinizi paylaşmanız bizler için büyük önem taşımaktadır.
21-23 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirecek olduğumuz Kardiyoloji - Kalp ve Damar
Cerrahisi Zirvesi´nde buluşmak üzere;
Saygılarımızla
Prof. Dr. Ömer Kozan
Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Ali Gürbüz
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi
Derneği Başkanı
-2-
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ali GÜRBÜZ
Başkan Yardımcısı
Dr. Anıl APAYDIN
Genel Sekreter
Dr. A. Rüçhan AKAR
Veznedar
Dr. Vedat ERENTUĞ
Sayman
Dr. Murat DEMİRTAŞ
Üyeler
Dr. A.Kürşat BOZKURT
Dr. Sadettin DERNEK
Dr. Ümit KERVAN
Dr. Ahmet ÖZYAZICIOĞLU
Türk Kardiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu
Başkan
Dr. Ömer KOZAN
Gelecek Başkan
Dr. Lale TOKGÖZOĞLU
Başkan Yardımcısı
Dr. Mehmet AKSOY
Genel Sekreter
Dr. Mustafa Kemal EROL
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Adnan ABACI
Sayman
Dr. Ramazan ÖZDEMİR
Üyeler
Dr. Enver ATALAR
Dr. Engin BOZKURT
Dr. Mehmet Sıddık ÜLGEN
Düzenleme Kurulu
TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ
Dr. Serap AYKUT AKA
Dr. Rüçhan AKAR
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
Dr. Oktay ERGENE
Dr. Ömer GÖKTEKİN
-3-
Bilimsel Program
21 Mart 2014, Cuma
SALON A
13:00 - 14:00 Uydu Sempozyumu - Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 PROKSİMAL LAD LEZYONU NASIL TEDAVİ EDİLMELİDİR?
Oturum Başkanları:
14:00 - 14:15 Cerrahi tedavi yapılmalıdır
14:15 - 14:30 Stent konmalıdır
14:30 - 15:00 Tartışma
15:00 - 16:00 AKUT PULMONER EMBOLİ TEDAVİSİNDE SEÇENKELER
Oturum Başkanları:
15:00 - 15:15 Konvansiyonel tedavi hala altın standardtır
15:15 - 15:30 Girişimsel tedavi daha üstündür
15:30 - 16:00 Tartışma
16:00-16:30
Kahve Molası
16:30-17:30
GÜNÜMÜZDE KLİNİK PRATİĞİMİZİ ETKİLEYEN RANDOMİZE
KLİNİK ÇALIŞMALAR
Oturum Başkanları:
16:30 - 16:37 Syntax 16:37 - 16:44 Freedom
16:44 - 16:51 Plato&Tritron
16:51 - 16:58 Excel
16:58 - 17:05 Crest 17:05 - 17:12 Shock 2
17:12 - 17:30 Tartışma
-4-
Bilimsel Program
21 Mart 2014, Cuma
SALON A
17:30 - 18:30 CİDDİ AORT DARLIĞINA KALP EKİBİ YAKLAŞIMI
Oturum Başkanları:
17:30 - 17:40 Görüntüye dayalı konuşma
17:40 - 17:50 Görüntüye dayalı konuşma
17:50 - 18:00 Görüntüye dayalı konuşma
18:00 - 18:10 Görüntüye dayalı konuşma
18:10 - 18:30 Tartışma
18:30 - 19:00 Açılış Konuşması
19:30 - 21:30 Açılış Yemeği - Kokteyl Prolange
SALON B
14:00 - 16:00 BT VE MR KURSU - 1
Kurs Başkanı:
16:00-16:30
Kahve Molası
16:30 - 18:30 BT VE MR KURSU - 2
Kurs Başkanı:
* Kurs kontenjanı 80 kişi
-5-
Bilimsel Program
22 Mart 2014, Cumartesi
SALON A
09:00 - 10:00 CİDDİ MİTRAL YETMEZLİĞİ KALP EKİBİ YAKLAŞIMI
Oturum Başkanlar:
09:00 - 09:15 Girişimsel yöntemle tedavisi uygundur
09:15 - 09:30 Cerrahi onarım uygundur
09:30 - 09:45 Tedavi seçimine ekokardiyografik görüntüleme sonrası
karar verilmelidir
09:30 - 09:45 Medikal tedavi uygundur
09:45 - 10:00 Tartışma
10:00 - 11:00 GENEL KARDİYOVASKÜLER GÖRÜNTÜLEME
Oturum Başkanları:
10:00 - 10:20 Kardiyolog gözüyle görüntüleme yöntemleri ve
klinik yararları
10:20 - 10:40 Kardiyovasküler görüntüleme yöntemleri
kardiyologlara ve cerrahlara ne fayda sağlar?
10:40 - 11:00 Tartışma
11:00 - 11:30 Kahve Molası
11:30 - 12:30 AORTIC INTRAMURAL HEMATOM: CERRAHİ, STENT Mİ, İLAÇ MI?
Oturum Başkanları:
11:30 - 11:40 Ekokardiyografi ile intramural hematom tanımı: Kardiyolog
11:40 - 11:50 Cerrahi tedavi: Cerrah
11:50 - 12:00 Stent ile tedavi: Kardiyolog
12:00 - 12:10 İlaç tedavisi: Kardiyolog
12:10 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği - Uydu Sempozyum -6-
Bilimsel Program
22 Mart 2014, Cumartesi
SALON A
13:30 - 14:30 KARDİYAK ARREST GELİŞEN HASTADA EKSTA-KORPOREAL
YAŞAM DESTEĞİ
Oturum Başkanları:
13:30 - 13:40 Cerrahi sonrasında uygulamalar
13:40 - 13:50 Kardiyoloji de uygulama yeri
İLERİ DÖNEM KALP YETMEZLİĞİNDE MEKANİK DESTEK
İÇİN ZAMANLAMA
14:00 - 14:10 Ne kadar erken o kadar başarılı
14:10 - 14:30 Tıbbi tedavi zaman kazandırır
14:30 - 15:30 CABG OPERASYONUNA GİDECEK HASTADA ASEMPTOMATİK
CİDDİ KAROTİS ARTER DARLIĞI TEDAVİSİ
Oturum Başkanları:
14:30 - 14:40 Karotis revaskülarizasyon gerekli değildir
14:40 - 14:50 Stent bir seçenektir
14:50 - 15:10 Endarterektomi gereklidir
15:10 - 15:30 Tartışma
15:30 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 17:00 ANA FEMORAL ARTER VE SUPERFİSYAL FEMORAL ARTERİN UZUN
DARLIKLARINDA CERRAHİ TERCİH EDİLMESİ GEREKEN TEDAVİ YÖNTEMİDİR
Oturum Başkanları:
16:00 - 16:15 Cerrahi yapalım
16:15 - 16:30 Stent yapalım
16:30 - 16:45 Tıbbi tedavi
16:45 - 17:00 Tartışma
17:00 - 17:30 Kapanış
-7-
Bilimsel Program
22 Mart 2014, Cumartesi
SALON B
09:00 - 11:00 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TAVI KURSU - 1
Kurs Başkanları:
SALON C
09:00 - 11:00 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN EVAR-TEVAR KURSU - 1
Kurs Başkanları:
SALON D
09:00 - 11:00 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN PERİFERİK ARTER GİRİŞİM KURSU - 1
Kurs Başkanları:
11:00 - 11:30 Kahve Molası
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği - Uydu Sempozyum
SALON B
13:30 - 15:30 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TAVI KURSU - 2
Kurs Başkanları:
SALON C
13:30 - 15:30 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN EVAR-TEVAR KURSU - 2
Kurs Başkanları:
SALON D
13:30 - 15:30 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN PERİFERİK ARTER GİRİŞİM KURSU - 2
Kurs Başkanları:
* Kurs kontenjanı 30 kişi
-8-
Kayıt
29 Kasım 2013 Sonrası
Kayıt
120 €
Kurs Katılımı + Kayıt
180 €
• Kayıt ücretine dahil olan hizmetler:
- Bilimsel oturumlara katılım,
- Kongre dokümanlarını kapsamaktadır.
• Sadece refakatçi olan katılımcılar bilimsel oturumlara katılamayacak, bilimsel
dokümanlardan faydalanamayacaktır.
• Kayıt ücretlerine KDV dahil değildir.
Konaklama Bedelleri
29 Kasım 2013 Sonrası
OTEL
Çift Kişilik Odada
Kişi Başı
Tek Kişilik Oda
HILTON OTEL
225 €
335 €
• Yukarıda yer alan paket fiyatlara; 21 - 23 Mart 2014 tarihleri arasında 2 gece oda&kahvaltı
dahil konaklama, 21 - 22 Mart tarihlerinde açık büfe öğle yemeği, günde 2 kez kurabiyeli
kahve molası ve 21 Mart 2014 tarihinde Açılış Kokteyli dahildir.
• Kongre bilimsel aktiviteleri süresince konaklama hizmetini kongre acentesinden almayan
katılımcıların ya da sponsorlarının, kongre oteli İzmir Hilton Hotel’in dış katılımcı bedeli
olan 200 €+KDV ayrıca kongre acentesi hesabına yatırması gerekmektedir.
• Fiyatlara KDV dahil değildir.
GenX Kongre ve Organizasyon Hizmetleri
Banka
: Garanti Bankası AŞ.
Şube Adı ve Kodu : Ahmediye Şubesi
Hesap Adı
: Geniks Kongre Organizasyon Turizm Hiz. Tic. Ltd
IBAN (EURO)
: TR46 0006 2000 7400 0009 0775 27
IBAN (TL)
: TR77 0006 2000 7400 0006 2985 01
-9-
Download

3. Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Zirvesi 1. Tekno Akademi