3. Periferik
Girişim Kursu
27 - 28 Kasım 2014
Marriott Şişli
İstanbul
Nish İstanbul A Blok Kat:8 No: 47-48
Çobançeşme Sanayi Cad. 11,
Yenibosna, Bahçelievler 34196
İstanbul - Türkiye
T. 212 221 17 30 / 38
F. 212 221 17 54
[email protected]
www.tkd.org.tr
3. Periferik
Girişim Kursu
27 - 28 Kasım 2014
Marriott Şişli
İstanbul
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ GİRİŞİMSEL
KARDİYOLOJİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan
Gelecek Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Üyeler
:
:
:
:
:
:
Dr. Ömer GÖKTEKİN
Dr. Ramazan AKDEMİR
Dr. Oğuz YAVUZGİL
Dr. Beyhan ERYONUCU
Dr. Murat ÇAYLI
Dr. Mehmet Güngör KAYA
Dr. Telat KELEŞ
Dr. Serdar SEVİMLİ
Dr. Atila İYİSOY
PERİFERİK GİRİŞİM ALT GRUBU
Dr. Şakir ARSLAN
Dr. Murat YÜCE
YAPISAL KALP HASTALIĞI ALT GRUBU
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Ömer GEDİKLİ
Hasan Orhan ÖZER
İsmail Türkay ÖZCAN
Ahmet ÇELEBİ
GENEL BİLGİLER
3. Periferik
Girişim Kursu
27 - 28 Kasım 2014
Marriott Şişli
İstanbul
Toplantı Merkezi ve Tarihi
Toplantı, 27- 28 Kasım 2014 tarihleri arasında Marriott Şişli, İstanbul’da düzenlenecektir.
Toplantı Dili
Toplantı dili Türkçe’dir.
Toplantı Kayıt
Kayıt masası 27-28 Kasım 2014 tarihlerinde 08.00-24.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yaka
kartı, toplantı çantası, katılım belgesini kayıt masasından alabilirsiniz.
Yaka Kartı
Tüm katılımcılar ve refakatçilerin toplantı merkezi, stand alanları ve sosyal aktivitelere katılabilmeleri
için kendilerine kayıt esnasında verilmiş olan yaka kartlarını takmaları gerekmektedir.
Katılım Belgesi
Toplantıya kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantı son günü olan 28 Kasım 2014 tarihinde, katılım
belgeleri verilecektir.
TTB-STE Kredisi
TTB-STE Kredisi alabilmeniz için Kayıt Masasına TC Kimlik Numaranızı bildirdiğinizden emin olmanız
ve TTB Üye Kartınızın ya TKD aracılığıyla alacağınız “TTB-STE Kredi Kartı”nızın bulunması gerekir. Bu
kart almanız için TKD’ye bir istek dilekçesi verip 10 TL harç bedelini ödemeniz gerekmektedir. Daha
önce başvuruda bulunan üyelerimiz “TTB-STE Kredi Kartları”nı TKD Standından toplantı süresince
imza karşılığı alabilirler.
Davet Mektubu
Toplantıya katılım için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılar için, talep
ettikleri takdirde davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektupları sadece izin amaçlıdır.
Stand Alanı
Toplantı süresince ilaç sanayi ve cihaz firmalarının katılacağı stand ve sergi alanları, katılımcıların
gezebilmeleri için 27-28 Kasım 2014 tarihlerinde 08.00-18.00 saatleri arasında açık olacaktır.
3. Periferik
Girişim Kursu
BİLİMSEL PROGRAM
27 - 28 Kasım 2014
Marriott Şişli
İstanbul
27 Kasım 2014
08:10 – 08:30 Açılış Töreni
08:30 – 09:30 Supraaortik girişimler: Karotis, Vertebral, Subklaviyan arterler
Oturum Başkanları: Reha Tolun, Engin Bozkurt
08:30 – 08:45 Hangi hastaya girişim yapalım? - Özcan Özdemir
08:45 – 09:00 Karotis girişimlerinde teknikler ve malzeme seçimi - Tahir Durmaz
09:00 – 09:15 Tip III arkus ve zor anatomide girişim - Alberto Cremonesi
09:15 – 09:30 Kronik total subkavian oküzyon da girişim teknikleri - Murat Çaylı
09:30 – 10:30 Canlı Yayın 1 - Bad Krozingen Almanya
Oturum Başkanları: Ömer Göktekin, Erdoğan İlkay
Panelistler: Gökhan Alıcı, Ertan Vuruşkan, Nihat Kalay, Ersan Tatlı, Talat Keleş
10:30 – 10:45 Kahve Molası ve Materyal Değerlendirme
10:45 – 12:45 Canlı Yayın 2 - Bad Krozingen
Oturum Başkanları: Oktay Ergene, Oğuz Yavuzgil
Panelistler: Mehmet Ertürk, Yücel Çölkesen, İbrahim Halil Tanboğa, Ekrem Yeter,
Mehmet Güngör Kaya
11:45 – 12:00 Visseral arterlerde girişim: Hangi hastaya müdahale edelim? - Mehmet Ergelen
12:45 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 İnfraaortik girişimler 1
Oturum Başkanları: İhsan Bakır, Bekir Sıtkı Cebeci
13:30 – 13:45 Aortailiak oklüzyon, Lerich : Girişim mi cerrahi mi ? - Bilal Boztosun
13:45 – 14:00 İliak arterin Kronik Total oklüzyonu; Nasıl yapalım? CART, reverse CART - Ramazan Akdemir
14:00 – 15:00 Canlı Yayın 3
Oturum Başkanları: Vedat Aytekin, Sami Özgül
Panelistler: Tahir Durmaz, Nevzat Uslu, Sani Namık Murat, Ahmet Taştan, Şevket Görgülü
15:00 – 15:30 Kahve Arası ve Materyal Değerlendirme
15:30 – 16:30 Canlı Yayın 4
Oturum Başkanları: Beyhan Eryonucu, Nevzat Uslu
Panelistler: Talat Keleş, Suat Altınmakas, Harun Kılıç, Mustafa Gür, Musa Şahin
16:30 – 16:45 Superior femoral arterde KTO; Antegrad, subintimal loop tekniği, reentery - Şakir Aslan
16:45 – 17:00 Superior femoral arterde KTO: Retrograd ponksiyon; uyluk, popliteal, tibial
Abdurrahman Tasal
17:00 – 17:15 Kahve Molası
17:15 – 18:15 Olgu sunumu
Oturum Başkanları: Ramazan Özdemir, Mehmet Eren
Panelistler: Lütfü Orhan, Burak Akçay, Ahmet Akyel, Necati Dağlı, Akın İzgi
17:15 – 17:25 Olgu 1
17:25 – 17:35 Olgu 2
17:35 – 17:45 Olgu 3
17:45 – 17:55 Olgu 4
17:55 – 18:05 Olgu 5
18:05 – 18:15 Olgu 6
BİLİMSEL PROGRAM
3. Periferik
Girişim Kursu
27 - 28 Kasım 2014
Marriott Şişli
İstanbul
28 Kasım 2014
08:15 – 08:45 Olgu sunumu
Oturum Başkanları: Ilgın Karaca, Alpay Turan Sezgin
Panelistler: Mehmet Melek, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Ali Metin Esen, Yusuf Sezer
08:15 – 08:25 Olgu 1
08:25 – 08:35 Olgu 2
08:35 – 08:45 Olgu 3
08:45 – 09:00 Uzun KTO ve Kalsifik superior femoral arterde girişim
09:00 – 09:15 İliak arter girişimlerinde stent seçimi: ne zaman Balon açılımlı, ne zaman selfi
Serdar Sevimli
09:15 – 10:15 Canlı Yayın 5
Oturum Başkanları: Cevat Kırma, Ramazan Akdemir
Panelistler: Mustafa Sağlam, Şakir Aslan, Kürşat Tigen, Eralp Tutar, Sait Mesut Doğan
09:00 – 09.15 AAA endovasküler tedavi - Atilla İyisoy
10:15 – 10:45 Kahve Molası ve Materyal Değerlendirme
10:45 – 12:00 Canlı Yayın 6
Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Atilla İyisoy
Panelistler: Ender Öner, Mehmet Ali Şahin, Selçuk Pala, Teoman Kılıç, Hüseyin Aksu
10:45 – 11:00 TAA da endovasküler tedavi - Hüseyin Aksu
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 14:15 Canlı Yayın 7
Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Erol, Mehmet Aksoy
Panelistler: Fehmi Kaçmaz, Ersel Onrat, Egemen Duygu, Hüseyin Katlandur, Habib Çil
13:00 – 13:15 Dizaltı Girişimlerinde balon-tel seçimi ve kullanım teknikleri - Ejder Kardeşoğlu
14:15 – 14:30 Kahve Molası
14:30 – 15:45 Canlı Yayın 8
Oturum Başkanları: Ramazan Özdemir, Mehmet Bilge
Panelistler: Ertan Vuruşkan, , Emre Aksakal, Mustafa Yazıcı, Ahmet Yıldız, Murat Yüce
14:30 – 14:15 Dizaltı girişimlerinde antegrad rekanalizasyon tekniği - Ersan Tatlı
15:45 – 16:00 Dizaltı girişiminde retragrad ponksiyon tekniği - Emre Akkaya
16:00 – 16:15 Dizaltı darlıklarında cerrahi girişim - Bekir İnal
16:15 – 16:30 Kahve Molası
16:30 – 17:30 Olgu sunumu
Oturum Başkanları: Merih Kutlu, Sıddık Ülgen
Panelistler: Serdar Sevimli, Faruk Ertaş, Şahin Kaplan, Türkay Özcan, Batuhan Tamcı
16:30 – 16:40 Olgu 1
16:40 – 16:50 Olgu 2
16:50 – 17:00 Olgu 3
17:00 – 17:10 Olgu 4
17:10 – 17:20 Olgu 5
17:20 – 17:30 Olgu 6
17:30
Kapanış
3. Periferik
Girişim Kursu
KAYIT-KONAKLAMA
27 - 28 Kasım 2014
Marriott Şişli
İstanbul
KAYIT BEDELİ
Uzman, Asistan, Hemşire, Teknisyen, Refakatçi,
Firma Temsilcisi
500 TL
• Kayıt ücretleri DMR Turizm hesabına yatırılmalıdır.
• Kayıt Ücretlerine KDV dahil değildir.
• Ödemeleriniz karşılığında fatura düzenlenecektir.
* Kayıtlar; kayıt ücretlerinin ilgili hesaba yatırılması ve ödeme belgesi ile birlikte DMR Turizm’e faks
veya e-mail yolu ile gönderilmesi ile kesinlik kazanacaktır.
KONAKLAMA BEDELİ
OTEL
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik Oda
Marriott Otel, Şişli
380 Euro
530 EURO
• Konaklama ücretleri DMR Turizm hesap numaralarına yatırılmalıdır.
• Konaklama ücretlerine KDV dahil değildir.
* Yukarıda yer alan paket fiyatlara; 26 Kasım 2014 giriş – 28 Kasım 2014 çıkış olmak üzere 2 gece
oda-kahvaltı konaklama , toplantı merkezinde açık büfe öğle yemeği ve kurabiyeli kahve molaları
dahildir.
DIŞ KATILIM BEDELİ
Marriott Otel Şişli’de konaklamayıp sadece bilimsel programlara katılmak isteyen katılımcıların
kayıt ücretine ek olarak gnlük 70 EURO + KDV katılım bedeli ödemeleri gerekmektedir.
Kayıt ve Konaklama Bedellerinin Yatırılacağı Hesap Numaraları
Hesap Adı : DMR TURİZM
Banka : Garanti Bankası
Şube : Yenişehir
TL Hesap No : 411 – 6296757
IBAN : TR12 0006 2000 4110 0006 2967 57
İLETİŞİM
3. Periferik
Girişim Kursu
27 - 28 Kasım 2014
Marriott Şişli
İstanbul
BİLİMSEL SEKRETERYA
Nish İstanbul A Blok Kat:8 No: 47-48
Çobançeşme Sanayi Cad. 11,
Yenibosna, Bahçelievler 34196
İstanbul - Türkiye
T. 212 221 17 30 / 38
F. 212 221 17 54
[email protected]
www.tkd.org.tr
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm A.Ş.
Barbaros Bulvarı Akdoğan Sok. No:23/2
34353 Beşiktaş / İSTANBUL
T. 532 111 9 367 (DMR)
F. 212 258 5 029
[email protected]
www.dmrturizm.com.tr
Download

3. Periferik Girişim Kursu - Türk Kardiyoloji Derneği