DÖNEM 4 - KARDİYOLOJİ ( DBT 402) 1. HAFTA (15-19 EYLÜL2014)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
1
09.00
10.00
Pratik
(Practice)
Prof.Dr.Nevzat USLU
Koroner Kalp hastalıkları
(Coronary Artery Disease)
Prof. Dr. Talat Tavlı
Hipertansiyon
(Hyperthension)
Öğr.Gör.Uz. Dr. Erdem ÖZEL
Perikarditler
(Pericarditis)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zungur
Myokarditler, Myokardiyopatiler ve Kalp Tümörleri
(Cardiomyopathy, Myocarditis and cardiac tumors)
Yrd. Doç. Dr. Volkan Öztürk
2
10.00
11.00
Kalp-Dolaşım sistemi muayenesi
(Cardiovasculer System Examination)
Prof. Dr. Nevzat USLU
Koroner Kalp hastalıkları
(Coronary Artery Disease)
Prof. Dr. Talat Tavlı
Hipertansiyon
(Hyperthension)
Öğr.Gör.Uz. Dr. Erdem ÖZEL
Perikarditler
(Pericarditis)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zungur
Myokarditler, Myokardiyopatiler ve Kalp Tümörleri
(Cardiomyopathy, Myocarditis and cardiac tumors)
Yrd. Doç. Dr. Volkan Öztürk
3
11.00
12.00
Kalp-Dolaşım sistemi muayenesi
(Cardiovasculer System Examination)
Prof. Dr. Nevzat USLU
Pratik
(Practice)
Prof. Dr. Talat Tavlı
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Batuhan TAMCI
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ZUNGUR
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Necdet Batuhan Tamcı
4
13.30
14.30
Pratik
(Practice)
Prof.Dr.Nevzat USLU
Pratik
(Practice)
Prof. Dr. Talat Tavlı
Romatizmal Kapak Hastalıkları
(rheumatic valvular disease)
Yrd. Doç. Dr. Batuhan TAMCI
Romatizmal Ateş
(Acute Rheumatic Fever)
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
5
14.30
15.30
Pratik
(Practice)
Prof. Doç. Dr. Nevzat USLU
Pratik
(Practice)
Prof. Dr. Talat Tavlı
Romatizmal kapak hastalıkları
(rheumatic valvular disease)
Yrd. Doç. Dr. Batuhan TAMCI
Romatizmal Ateş
(Acute Rheumatic Fever)
Yrd. Doç. Dr. Ali Öztürk
6
15:30
16:30
Pratik
(Practice)
Prof.Dr.Nevzat USLU
Pratik
(Practice)
Prof. Dr. Talat Tavlı
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Batuhan TAMCI
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zungur
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. İlker GÜL
7
16:30
17:30
Pratik
(Practice)
Prof.Dr.Nevzat USLU
Pratik
(Practice)
Prof. Dr. Talat Tavlı
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Batuhan TAMCI
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zungur
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. İlker GÜL
Temel Elektrokardiyografi
(Electrocardiography)
Yrd. Doç. Dr. İlker GÜL
Temel Elektrokardiyografi
(Electrocardiography)
Yrd. Doç. Dr. İlker GÜL
DÖNEM 4 - KARDİYOLOJİ ( DBT 402) 2. HAFTA (22-26 EYLÜL 2014)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Kardiyolojik Şok
(Cardiogenic Shock)
Doç. Dr. Hekim KARAPINAR
Kor Pulmonale
(Core Pulmonale)
Öğr.Gör.Uz. Dr. Ömer ŞENASLAN
Kalp Hastalıklarında Elektrokardiyografi bulguları
(Electrocardiographic Findings in Heart Disease)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Taştan
Sözlü Sınav
Oral Examination
Kardiyolojik Şok
(Cardiogenic Shock)
Doç. Dr. Hekim KARAPINAR
Kor Pulmonale
(Core Pulmonale)
Öğr.Gör.Uz. Dr. Ömer ŞENASLAN
Kalp Hastalıklarında Elektrokardiyografi Bulguları
(Electrocardiographic Findings in Heart Disease)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Taştan
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Taştan
1
09.00
10.00
İnfektif Endokarditler
(Infective Endocarditis)
Yrd. Doç. Dr. Işık ERDOĞAN
2
10.00
11.00
İnfektif Endokarditler
(Infective Endocarditis)
Yrd. Doç. Dr. Işık ERDOĞAN
3
11.00
12.00
Pratik
(Practice)
Öğr.Gör.Uz. Dr. Işık ERDOĞAN
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Ali Öztürk
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Volkan Öztürk
4
13.30
14.30
Kalp Yetersizliği
(Heart Failure)
Doç. Dr. Hekim KARAPINAR
Ritm Bozuklukları
(Arrhytmia)
Uz. Dr. Emin Evren ÖZCAN
Ritm Bozuklukları
(Arrhytmia)
Uz. Dr. Emin Evren ÖZCAN
5
14.30
15.30
Kalp Yetersizliği
(Heart Failure)
Doç. Dr. Hekim KARAPINAR
Ritm Bozuklukları
(Arrhytmia)
Uz. Dr. Emin Evren ÖZCAN
Ritm Bozuklukları
(Arrhytmia)
Uz. Dr. Emin Evren ÖZCAN
6
15:30
16:30
Pratik
(Practice)
Doç.Dr.Hekim KARAPINAR
Pratik
(Practice)
Doç. Dr. Hekim KARAPINAR
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Necdet Batuhan Tamcı
7
16:30
17:30
Pratik
(Practice)
Doç.Dr.Hekim KARAPINAR
Pratik
(Practice)
Doç. Dr. Hekim KARAPINAR
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Necdet Batuhan Tamcı
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Taştan
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Taştan
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Taştan
Pratik
(Practice)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Taştan
Teorik Sınav
Theoretic Examination
DÖNEM 4 - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ( DBT 401) 1. HAFTA (29 EYLÜL - 3 EKİM 2014)
SAAT
PAZARTESİ
Sağlam Çocuk Takibi
Assessment of Normal Children
Prof.Dr.Vedide TAVLI
SALI
ÇARŞAMBA
Uzamış Ateş ve Nedeni Bilinmeyen Ateş
Prolonged fever and fever of unknown origin
Yrd. Doç.Dr. Ayda Haksever
Çocukluk Çağındaki Parazitozlar
Parasitic Infection In Childhood
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Döküntülü Hastalıklar (makülopapüler)
Viral Infections-Macullopapullary eruptions
Yrd. Doç.Dr. Sonnaz Ergün
PERŞEMBE
İmmün Yetmezlikler
Immune deficiencies
Yrd. Doç.Dr. Ayda Haksever
CUMA
Dehidratasyon ve Sıvı Elektrolit Tedavisi
Dehidratation and fluid-electrolyte therapy
Yrd.Doç.Dr.Meral Torun Bayram
1
09.00
10.00
2
10.00
11.00
Çocukluk Dönemleri ve Etik Kurallar
Ethical Considerations in Pediatrics
Yrd. Doç. Dr. Nazım İntepe
Aşılar
Vaccination
Yrd. Doç.Dr. Ayda Haksever
3
11.00
12.00
Çocuk İstismarı
Childhood abuse
Yrd. Doç. Dr. Nazım İntepe
Aşılar
Vaccination
Yrd. Doç.Dr. Ayda Haksever
4
13.30
14.30
Süt Çocuğu Beslenmesi
Nutrition in infants
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Karın Ağrısı Yapan Sebepler
The causes of abdominal pain in childhood
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Henoch Schönlein Vasküliti ve Diğer Vaskülitler
Henoch Schönlein Vasculitis and other vasculitis
Yrd.Doç.Dr.Meral Torun
5
14.30
15.30
Büyük Çocuklarda Beslenme
Nutrition in Older Children
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Karın Ağrısı Yapan Sebepler
The causes of abdominal pain in childhood
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Pediatrik EKG
Prof. Dr. Vedide Tavlı
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Arefe Tatili
Holiday
6
15:30
16:30
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Pratik
Practice
Prof. Dr. Vedide Tavlı
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Arefe Tatili
Holiday
7
16:30
17:30
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Pratik
Practice
Prof. Dr. Vedide Tavlı
Serbest çalışma
Free study
Döküntülü Hastalıklar (makülopapüler)
Viral Infections-Macullopapullary eruptions
Yrd. Doç.Dr. Sonnaz Ergün
İmmün Yetmezlikler
Immune deficiencies
Yrd. Doç.Dr. Ayda Haksever
Dehidratasyon ve Sıvı Elektrolit Tedavisi
Dehidratation and fluid-electrolyte therapy
Yrd.Doç.Dr.Meral Torun Bayram
Sepsis ve Şok
Septicemia and shock
Yrd. Doç.Dr. Ayda Haksever
Asit-Baz Metabolizması Bozuklukları
Acid-base metabolic disorders
Yrd.Doç.Dr.Meral Torun
Olgu Sunumu
(Gastroenteroloji)
Case report (Pediatric gastroenterology)
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Arife Tatili
Holiday
Arefe Tatili
Holiday
DÖNEM 4 - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ( DBT 401) 2. HAFTA (6-10 EKİM 2014)
SAAT
1
09.00
10.00
2
10.00
11.00
3
11.00
12.00
4
13.30
14.30
5
14.30
15.30
6
15:30
16:30
7
16:30
17:30
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Bayram Tatili
Holiday
Bayram Tatili
Holiday
Akut İshal ve Gastroenteritler
Acute diarrhea and gastroenteritis
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Infections of the Upper respiratory tracts
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
Malnütrisyon
Malnutrition
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Bayram Tatili
Holiday
Bayram Tatili
Holiday
Kronik İshal ve Malabsorpsiyon
Chronic diarrhea and malabsorption
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Alt solunum Yolu Enfeksiyonları
Infection of the Lower respiratory tracts
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
Malnütrisyon Tedavisi
The management of Malnutrition
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Bayram Tatili
Holiday
Bayram Tatili
Holiday
Kronik İshal ve Malabsorpsiyon
Chronic diarrhea and malabsorption
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları
Infection of the Lower respiratory tracts
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
Çocuklarda Obezite ve Metabolik Sendrom
Obesity and metabolic syndrome in children
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Bayram Tatili
Holiday
Bayram Tatili
Holiday
Tüberküloz ve Tedavisi
Tuberculosis and treatment
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Çölyak Hastalığı
Celiac disease
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Akut Flask Paralizi
(poliomyelit ve diğerleri)
Acute flasc paralysis
(poliomyelitis, etc)
Doç. Dr. Erhan Bayram
Bayram Tatili
Holiday
Bayram Tatili
Holiday
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Bayram Tatili
Holiday
Bayram Tatili
Holiday
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Pratik
Practice
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
Bayram Tatili
Holiday
Bayram Tatili
Holiday
Serbest çalışma
Free study
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Serbest çalışma
Free study
Kistik Fibroz
Cystic fibrosis
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Pratik
Practice
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
DÖNEM 4 - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ( DBT 401) 3. HAFTA (13-17 EKİM 2014)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Süt Çocuğu Kolestazı
Cholestasis in infants
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Febril Konvülsiyon ve Konvülsiyonla Gelen Hastaya
Acil Müdahale
Febrile seizures
Doç. Dr. Erhan Bayram
1
09.00
10.00
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlar
(Menenjit,ensefalit)
Doç. Dr. Erhan Bayram
Koma ve Ensefalopati Nedenleri
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Alerjik Rinit ve Sinüzit
Allergic rhinitis and sinusitis
Yrd. Doç.Dr. Sonnaz Ergün
2
10.00
11.00
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlar
(Menenjit,ensefalit)
Doç. Dr. Erhan Bayram
Doğumsal Metabolik Hastalıklar
Doç. Dr. Erhan Bayram
Atopik Dermatit ve Ürtiker
Atopic eczema and urticaria
Yrd. Doç.Dr. Sonnaz Ergün
Akut ve Kronik Karaciğer Hastalıkları
Acute and chronic liver diseases]
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Epilepsi
Epilepsy
Doç. Dr. Erhan Bayram
3
11.00
12.00
Çocukluk Çağı Baş Ağrıları
Doç. Dr. Erhan Bayram
Doğumsal Metabolik Hastalıklar
Doç. Dr. Erhan Bayram
Çocukluk Çağında Astım
Asthma in childhood
Yrd. Doç.Dr. Sonnaz Ergün
Akut ve Kronik Karaciğer Hastalıkları
Acute and chronic liver diseases
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Antiepileptik İlaçlar ve Status Epileptikus Tedavisi
Antiepileptic drugs and treatment of status
Yrd. Doç.Dr. Sonnaz Ergün
4
13.30
14.30
Zehirlenmeler-1
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Hipotonik İnfant
Doç. Dr. Erhan BAYRAM
Besin Alerjileri
Food allergies
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Raşitizm
Rickets
Yrd. Doç.Dr. Sonnaz Ergün
Serebral Palsi
Cerebral palsy
Doç. Dr. Erhan Bayram
Zehirlenmeler-2
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Çocukluk Çağı Solid Tümörleri
Solid Tumors of Childhood
Yrd. Doç.Dr. Ayda Haksever
Olgu Tartışması (Protein Enerji Malnütrisyonu)
Case report (Protein Energy Malnutrition)
Yrd. Doç.Dr. Sonnaz Ergün
Olgu Sunumu
Case report
Doç. Dr. Erhan Bayram
5
14.30
15.30
6
15:30
16:30
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
7
16:30
17:30
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Pratik
Practice
Yrd. Doç.Dr. Ayda Haksever
Pratik
Practice
Yrd. Doç.Dr. Ayda Haksever
Üriner Sistem Enfeksiyonları ve Taşlar
Urinary system infections and urolithiasis
Yrd.Doç.Dr.Meral Torun Bayram
Pratik
Practice
Yrd.Doç.Dr.Meral Torun Bayram
Pratik
Practice
Yrd.Doç.Dr.Meral Torun Bayram
Pratik
Practice
Yrd. Doç.Dr. Sonnaz Ergün
Pratik
Practice
Yrd. Doç.Dr. Sonnaz Ergün
Pratik
Practice
Doç. Dr. Erhan Bayram
Pratik
Practice
Doç. Dr. Erhan Bayram
DÖNEM 4 - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ( DBT 401) 4. HAFTA (20-24 EKİM 2014)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
09.00
10.00
Çocukluk Çağında Peptik Hastalıklar
Peptic diseases in childhood
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Anemili Çocuğa Yaklaşım
Approach to child with anemia
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
10.00
11.00
Çocukluk Çağında GİS Kanamaları
Gastrointestinal hemorrhages in childhood
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
3
11.00
12.00
Olgu Tartışması
(Gİ kanaması)
Case report
(GIS hemorrhage)
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
4
13.30
14.30
Hemolitik Anemiler
Hemolytic anemias
Yrd. Doç.Dr. Ayda Haksever
5
14.30
15.30
İmmun Trombositopenik Purpura
Immune thrombocytopenic purpura
Yrd. Doç.Dr. Ayda Haksever
6
15:30
16:30
Pratik
Practice
Yrd. Doç.Dr. Ayda Haksever
Pratik
Practice
Doç. Dr.Ayliz Çalışkan
7
16:30
17:30
Pratik
Practice
Yrd. Doç.Dr. Ayda Haksever
Pratik
Practice
Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
1
2
Anemili Çocuğa Yaklaşım
Approach to child with anemia
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
ÇARŞAMBA
Pediatri de Genetik Hastalıklar ve Doğumsal
Anomaliler
General Considerations in Pediatric Genetic
Diseases and Congenital Malformations
Yrd.Doç.Dr.Savaş DEMİRPENÇE
Pediatri de Genetik Hastalıklar ve Doğumsal
Anomaliler
General Considerations in Pediatric Genetic
Diseases and Congenital Malformations
Yrd.Doç.Dr.Savaş DEMİRPENÇE
PERŞEMBE
Puberte ve Puberte Bozuklukları
Pubety and puberty disorders
Yrd. Doç. Dr. Erdem Durmaz
CUMA
Akut Nefritik Sendrom ve Glomerulonefritler
Acute nephritic sydrome and glomerulonephritis
Yrd. Doç.Dr. Meral Torun Bayram
Puberte ve Puberte Bozuklukları
Pubety and puberty disorders
Yrd. Doç. Dr. Erdem Durmaz
Nefrotik Sendrom
Nephrotic sydrome
Yrd. Doç.Dr. Meral Torun Bayram
Tübülopatiler
Tubulopathies
Yrd. Doç.Dr. Meral Torun Bayram
Pansitopeni
Pancytopenia
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
Çocukluk Çağı Hipertansiyon
Hypertension in childhood. Dr. Meral Torun
Bayram
Boy Kısalığı
Short Stature
Yrd. Doç. Dr. Erdem Durmaz
Pratik
Practice
Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
Göğüs Ağrıları Chest Pain İN Children
Yrd.Doç.Dr.Savaş DEMİRPENÇE
Olgu Sunumu
(Kısa Çocuk)
Case report (Short Stature)
Yrd. Doç. Dr. Erdem Durmaz
Pratik
Practice
Yrd.Doç.Dr.Savaş DEMİRPENÇE
Kuşkulu Genitalia Ambiguus Genitelia
Yrd. Doç. Dr. Erdem Durmaz
Olgu Sunumu
(Renal Ven Trombozu)
Case report (renal venous thrombosis]
Yrd.Doç.Dr.Meral Torun Bayram
Pratik
Practice
Yrd.Doç.Dr.Savaş DEMİRPENÇE
Pratik
Practice
Yrd. Doç. Dr. Erdem Durmaz
Pratik
Yrd. Doç. Dr.Meral Torun Bayram
Serbest Çalışma
Pratik
Practice
Yrd. Doç. Dr. Erdem Durmaz
Pratik
Practice
Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
Çocuklarda İşeme Bozuklukları
Yrd.Doç.Dr.Meral Torun Bayram
Pratik
Yrd. Doç.Dr.Meral Torun Bayram
DÖNEM 4 - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ( DBT 401) 5. HAFTA (27-31 EKİM 2014)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
1
09.00
10.00
Hematüri
Hematuria
Yrd. Doç.Dr. Meral Torun Bayram
Akut Böbrek Yetmezliği
Acute renal failure
Yrd. Doç.Dr. Meral Torun Bayram
29 EKİM
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
Artritler - Aprroach to arthiritis
Yrd.Doç.Dr.Meral Torun Bayram
Doğuştan Kalp Hastalıkları I
Congenital heart diseases I
Prof. Dr. Vedide Tavlı
2
10.00
11.00
Proteinüri
Proteinuria
Yrd. Doç.Dr. Meral Torun Bayram
Kronik Böbrek Yetmezliği
Chronic renal failure
Yrd. Doç.Dr. Meral Torun Bayram
29 EKİM
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
Akut Romatizmal Ateş
Rheumatic fever
Yrd.Doç. Dr.Savaş Demirpençe
Doğuştan Kalp Hastalıkları I
Congenital heart diseases I
Prof. Dr. Vedide Tavlı
3
11.00
12.00
Kronik Böbrek Yetmezliği
Chronic renal failure
Yrd. Doç. Dr.Meral Torun Bayram
29 EKİM
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
Konjestif Kalp Yetersizliği
Congestive heart failure
Prof. Dr. Vedide Tavlı
Çocuklarda senkop Syncope in Children
Yrd.Doç. Dr. Savaş Demirpençe
4
13.30
14.30
Çocuklarda Vitamin ve Mineraller
Vitamins and minerals
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Olgu Sunumu
(Hemolitik-üremik sendrom)
Case report (hemolytic-uremic sydrome]
Yrd. Doç.Dr. Meral Torun Bayram
29 EKİM
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
Pediatrik Disritmiler (ı) Pediatric Dysrhtmias
Prof. Dr. Vedide Tavlı
Siyanoz -Cynanosis
Prof. Dr. Vedide Tavlı
5
14.30
15.30
Olgu Sunumu
Case report
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Pratik
Practice
Yrd. Doç.Dr. Meral Torun Bayram
29 EKİM
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
Pediatrik Disritmiler (ıı) Pediatric Dysrhtmias
Prof. Dr. Vedide Tavlı
Kawasaki hastalığı
Kawasaki disease
Yrd.Doç.Dr.Savaş Demirpençe
6
15:30
16:30
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Pratik
Practice
Yrd. Doç.Dr. Meral Torun Bayram
29 EKİM
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
Pratik
Practice
Prof. Dr. Vedide Tavlı
Pratik
Practice
Yrd.Doç.Dr.Savaş Demirpençe
7
16:30
17:30
Serbest Çalışma
29 EKİM
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
Pratik
Practice
Prof. Dr. Vedide Tavlı
Pratik
Practice
Yrd.Doç.Dr.Savaş Demirpençe
Trombofili Yapan Hastalıklar
Thrombophylic diseases
Yrd.Doç.Dr. Ayliz Çalışkan
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
DÖNEM 4 - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ( DBT 401) 6. HAFTA (3-7 KASIM 2014)
SAAT
PAZARTESİ
Çocuklardaki Diyabetes Mellitus
Diabetes mellitus in children
Yrd. Doç.Dr. Erdem Durmaz
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Riskli Bebekler*
Babies at risk*
Yrd. Doç.Dr. Aydın Erdemir
Perinatal Asfiksi
Perinatal asphyxia
Yrd. Doç.Dr. Zelal Erdemir
Yenidoğan Solunum Sorunları
Neonatal respiratory distress disorders
Yrd. Doç.Dr. Aydın Erdemir
Riskli Bebekler*
Babies at risk*
Yrd. Doç.Dr. Aydın Erdemir
Doğum Travmaları
Birth Trauma
Yrd. Doç.Dr. Zelal Erdemir
1
09.00
10.00
2
10.00
11.00
3
11.00
12.00
4
13.30
14.30
Çocuklarda İnflamatuvar Barsak Hastalıkları
Inflamatory bowel diseases in children
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Yenidoğan Enfeksiyonları
Neonatal infections
Yrd. Doç.Dr. Aydın Erdemir
5
14.30
15.30
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Olgu sunumu
Case report
Yrd. Doç.Dr. Aydın Erdemir
6
15:30
16:30
Pratik
Practice
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Pratik
Practice
Yrd. Doç.Dr. Aydın Erdemir
7
16:30
17:30
Serbest çalışma
Free study
Pratik
Practice
Yrd. Doç.Dr. Aydın Erdemir
Diyabetik Ketoasidoz ve Tedavisi
Diabetic ketoasidosis
Yrd. Doç.Dr.Erdem Durmaz
Diyabetik Ketoasidoz ve Tedavisi
Diabetic ketoasidosis
Yrd. Doç.Dr. Ayda Haksever
Yenidoğanda Metabolik Sorunlar
Neonatal metabolic disorders
Yrd. Doç.Dr. Aydın Erdemir
CUMA
Enfektif Endokardit
Infective endocarditis
Prof. Dr. Vedide Tavlı
Yenidoğan Hematolojik Sorunlar
Neonatal hematological disorders
Yrd. Doç.Dr. Aydın Erdemir
Perikardit Pericardits
Prof. Dr. Vedide Tavlı
Yenidoğan Konvülsiyonları
Neonatal convulsions
Yrd. Doç.Dr. Zelal Erdemir
Yenidoğan Sarılığı
Neonatal Hiperbilirubinemia
Yrd. Doç.Dr. Aydın Erdemir
Miyokardit ve Kardiyomiyopatiler Myocardits and
Cardiomyopathies
Prof. Dr. Vedide Tavlı
Yenidoğan Gastroenterolojik Sorunlar
Neonatal gastroenterological problems
Yrd. Doç.Dr. Zelal Erdemir
Yenidoğan Polisitemisi
Neonatal policytemia
Yrd. Doç.Dr. Aydın Erdemir
Ailevi Akdeniz Ateşi
Familial mediterian fever
Yrd.Doç.Dr.Meral Torun Bayram
Pratik
Practice
Yrd.Doç. Dr. Zelal Erdemir
Olgu sunumu
Case report
Yrd. Doç.Dr. Aydın Erdemir
Hemofililer
Hemophylias
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
Pratik
Practice
Yrd. Doç.Dr. Zelal Erdemir
Pratik
Practice
Yrd. Doç.Dr. Aydın Erdemir
Pratik
Practice
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
Serbest çalışma
Free study
Pratik
Practice
Yrd. Doç.Dr. Aydın Erdemir
Pratik
Practice
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
DÖNEM 4 - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ( DBT 401) 7. HAFTA (10-14 KASIM 2014)
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
1
09.00
10.00
Portal Hipertansiyon
Portal hypertension
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Lösemiler
Leukemias
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
Serbest çalışma
Free study
Sözlü Sınav
Examianation
(Oral)
Teorik sınav
Examination (Written)
2
10.00
11.00
Karaciğer Yetmezliği ve Ensefalopati
Hepatic failure and hepatic encephalopathy
Doç. Dr. Coşkun Çeltik
Lösemiler
Leukemias
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
Serbest çalışma
Free study
Sözlü Sınav
Examianation
(Oral)
Teorik sınav
Examination (Written)
3
11.00
12.00
Hipofiz /Hipotalamus Bezi ve Hastalıkları
Hypophysis/hypothalamus glands and diseases
Yrd. Doç. Dr. Erdem Durmaz
Lenfomalar
Lymphomas
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
Serbest çalışma
Free study
Sözlü Sınav
Examianation
(Oral)
4
13.30
14.30
Adrenal Bezi ve Hastalıkları
Surrenal gland and diseases
Yrd. Doç. Dr. Erdem Durmaz
Kanama Bozukluğu Olan Çocuk
Coagulation
disorders
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
5
14.30
15.30
Olgu Tartışması
(Anaflaksi ve anjionörotik ödem)
Anaphlaxis and angioneurotic edema
Yrd. Doç. Dr. Erdem Durmaz
Kanama Bozukluğu Olan Çocuk
Coagulation
disorders
Yrd. Doç. Dr. Ayliz Çalışkan
6
15:30
16:30
Tiroid/ Paratiroid Bezi ve Hastalıkları
Thyroid/parathyroid glands and disorders
Yrd. Doç. Dr. Erdem Durmaz
Serbest Çalışma
Free study
Serbest çalışma
Free study
7
16:30
17:30
Tiroid/ Paratiroid Bezi ve Hastalıkları
Thyroid/parathyroid glands and disorders
Yrd. Doç. Dr. Erdem Durmaz
Serbest Çalışma
Free study
Serbest çalışma
Free study
Serbest çalışma
Free study
Serbest çalışma
Free study
Serbest Çalışma
Free study
Serbest Çalışma
Free study
Serbest Çalışma
Free study
Serbest Çalışma
Free study
_
_
_
_
_
Download

Practice