Bifurkasyon Lezyonları
Crush Tekniği Olgu Sunumu
Dr. Mustafa Kürşat Tigen
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Olgu Sunumu
•62 yaş, Erkek hasta
•SAP Class III
•HT, Dislipidemi, 20 paket/yıl Sigara
•FM: Kalp ritmik ek ses üfürüm yok
•EKG: V 5‐6 T negatifliği
•Efor Testi
•DI, aVL de 1 mm, V 5‐6 da 2 mm ST depresyonu
Avantajları Her iki damarda açıklığı garanti eder
Ostial lezyonu iyi kavrar
Teknik olarak kolay
Dezavantajları
Final kissing balon için yandal ulaşımı zor Carina ve bifurkasyon proksimalinde metal yükünde artış
NORDIC Bifurkasyon Çalışması
Ana Dal
Ana + Yan Dal
(n = 207)
(n = 206)
İşlem süresi (dak)
59 ± 30
74 ± 30
<0.001
Fluoro süresi (dak)
15 ± 9
21 ± 10
<0.001
233 ± 93
283 ± 117
<0.001
Kissing balon (%)
32
74
<0.001
İşlem başarısı* (%)
97
95
NS
Ana dala stent (%)
100
98.5
NS
Yan dala stent (%)
4.3
95.1
<0.001
İşlem Verileri
Kontrast (ml)
P
*Rezidüel stenoz ana dalda <30% + TIMI akım III yan dalda
Steigen et al, ACC 2006
NORDIC Bifurkasyon Çalışması
5
%
Ana Dal (n = 207)
Ana + Yan Dal (n = 206)
6 Ay Takip
4
3
P = NS
P = NS
P = NS
P = NS
P = NS
2.5
2.0
2
1.5
1
0
1.0
Ölüm
1.4
1.4
1.0
1.0
MI 1.4
TLR 0.0
TVR Stent Tr.
Steigen et al, ACC 2006
NORDIC Bifurkasyon Çalışması
25
20
İşleme Bağlı Enzim Yükselmesi
Ana dal (n = 153)
Ana + Yan Dal (n = 126) P = 0.011
18
P = 0.008
15
13
%
P = NS
10
8
5
4
5
3
0
> 3 yükselme
> 5 yükselme
> 10 yükselme
Steigen et al, ACC 2006
ARTS II: Bifurkasyonda Sağkalım
Olaysız Sağkalım (%)
100
90
80
70
Non‐BF
Bifurkasyon
60
50
100
150
200 250
300
350
400
Time (Days)
Colombo et al. AHA 2005
CYPHER ‘Research’ vs. TAXUS ‘T‐Search’ TVR
%
“T” stent (n = 96)
35
32
Crush stent (n = 72)
30
Kissing stent (n = 24)
25
20
Culotte stent (n = 17)
19
15
10
5
0
11
9
1
11
12
11
11
9
0
2
Serruys et al. ACC 2004
Nordic Culotte vs. Crush
Restenoz ve MACE (Ölüm, MI, TVR, Tromboz)
%
Crush stent
14
Culotte stent
10.5
p=0.046
9
p=AD
4
-1
4.5
Restenoz
4.3
3.7
MACE
Colombo et al. PCR 2008
CACTUS Crush vs. Provizyonel “T” Stent 6‐ay Binary Restenoz
%
Crush stent (n=177)
20
p=AD
Provizyonel “T” stent (n=173)
15
13.2
14.7
p=AD
10
6.7
5
4.6
0
Ana Dal
Yan Dal
Colombo et al. PCR 2008
CACTUS Crush vs. Provizyonel “T” Stent Stent Thrombosis
%
Crush stent (n=177)
3
Provizyonel “T” stent (n=173)
2
1,7
1,1
1,1
1
0,5
0,5
0
0
Toplam
Akut
0,5
0
Subakut
Late
Colombo et al. PCR 2008
Crush Stentlemede Uzun Dönem
Sonuçlar
Tüm Kohort
(n = 181)
FKB
(n = 116)
Non-FKB
(n = 65)
P
26.5
19.8
38.5
0.008
Kardiyak ölüm
1.1
1.7
0
0.54
Q MI
3.3
1.7
6.2
0.28
Non Q MI
8.3
8.6
7.7
0.95
TLR
14.9
9.5
24.6
0.008
TVR
17.1
10.3
29.2
0.002
Stent trombozu
2.8
2.6
3.1
0.78
Subakut
0.6
0
1.5
0.77
Geç
2.2
2.6
1.5
0.95
9-ay MACE (%)
FKB = final kissing balon
Ge et al, J Am Coll Cardiol 2005;46:613
Download

Bifurkasyon Lezyonları Crush Tekniği