GİRİŞİMSEL
RADYOLOJİ’DE
MALZEME SEÇİMİ
Dr. Güven Tekbaş
NON-VASKÜLER İŞLEMLER








Biopsiler
Apse ve Koleksiyon drenajları
Basit kist ve kist hidatik tedavileri
Bilier drenaj ve biliyer stentleme
Kolesistostomi
Gastrostomi, Gastrojejenostomi
Nefrostomi
RF ve Mikrodalga Ablasyonu…
Biyopsiler

İnce İğne Biyopsileri


(Enjektörler,Chiba veya Spinal iğneler)
Biyopsi Tabancaları
Yarı Otomatik
Meme ve böbrek parankim biyopsilerinde kullanımı zor fakat
avantajı 1 ve 2 cm olarak ayarlanabilmektedir.
Tam Otomatik
Genellikle biyopsi alma uzunluğu 2cm’dir ve kullanıcı bu uzunluğa
göre lokalizasyon ayarlaması yapmalıdır.
Coaxial İğne:
Embolizasyona yardımcı ve Tekrar girim kolaylığı sağlar.
Drenajlar
Lokal Anestezik
 En bilinen citanest:Prilokain hidroklorur
 Yüksek dozlarda ve çocuklarda Methemoglobinemi
riski!!!
Seldinger iğne
 Double stylet olması tercih sebebi, imkan yoksa
venöz iğnede kullanılabilir-Dikkat daha keskin.
J guide:
Standart J guide’lar bir çok yerde iş görürken, bazen amplatz vb.
stiff guidelara ihtiyaç duyulabilir.
Drenajlar -2


Dilatatör
 Fasya dilatasyonu ve kateterin kolay geçmesi için
kullanılır. Mümkünse kateterden 2F büyük seçilmesi
daha kolay geçişi sağlar.
Kateter:
 Kendiliğinden pigtail olanlar


Stiff guide’lar ile kullanılması dokudan geçişte kolaylık
sağlar ayrıca özellikle stiff guide’ların 7 veya 3 cm floppy
uç seçenekleri mevcuttur. Çok geniş olmayan abse ve
koleksiyon alanlarında uzun floppy kullanılırsa kateter
koleksiyon dışında pigtail halini alabilir.
Kateterin kendiliğnden abse-koleksiyon yerinden çıkması
daha kolay
Drenajlar-3
 Kilitli
Kateter sistemleri:
 Trokar(Single step) yöntemiyle de kullanılabilir.
 Yumşak J guidelar üzerinden de gönderilebilir.
 Kateterin kendiliğinden çıkışı daha zor
 Enfekte durumlarda kateter ipinin yapışıklığına
bağlı (özellikle nefrostomilerde) çıkarılamayabilir
ve cerrahiye ihtiyaç duyulabilir.
 Dar alanlarda pigtail olmada problem yaşanabilir.
Biliyer Drenaj ve Stent

Standart Malzemeler:

Lokal anestezik

Chiba iğne(maniplasyon biraz daha zor) veya micropuncture

Biliyer introducer set (0,18 guide, 21 G iğne ve İntroducer )

Fasyal dilatatör

Hidrofilik kılavuz tel
Biliyer Drenaj ve stent-2
J

kılavuz tel:
Stentleme için amplatz stiff guideler kullanılmalı
 Multipurpose

Standart veya hidrofilik olabilir. Hidrofilikler sıkı darlıklarda
geçişi kolaylaştırmakta ve daha yumşak kateterlerdir. Eğer
introducer olmadan kullanılıyorsa dikkat edilmeli, aksesi
kaybedebilirsiniz!!!
 Drenaj


kısa kateter(40 veya 60 cm):
kateteri:
24(external) veya 35 cm(external-internal) kullanılabilir
Kilitli ve kilitsiz sistemler kullanılabilir.
Stentleme ve Balon:

Genellikle Self expandable stentler kullanılmakta

Son yıllarda kendiliğinden eriyebilir stentler ve İlaç kaplı
stentlerde kullanılmakta (Geniş kapsamlı çalışma yok
fakat, Song ve arkadaşlarının çalışmasında düz stentler ile
ilaç kaplı stentler arasında patenside anlamlı fark yok )

Stentlerin dilatasyonu için balonlamak genellikle şart

Kitlenin rezistansına bağlı yüksek basınçlı balonlara ihtiyaç
duyulabilir.
Geri Alınabilir Biliyer Stent
Journal of Vascular and Interventional Radiology 2008 19, 1328-1335DOI:
Journal of Vascular and Interventional Radiology 2008 19, 1328-1335DOI: (10.1016/j.jvir.2008.05.017)
(10.1016/j.jvir.2008.05.017)
Taş ekstraksiyon balonu
Holmium lazer litotripsi
Ablasyon İğneleri
Vasküler Grişimsel Radyolojide
Malzeme Seçimi
Venöz yada seldinger iğne
 İntroducer
 Guide
 Kateter
 Balon
 Stent
 Embolizanlar
 Tunelli diyaliz kateterleri
 Port kateterleri
 Kement(snare)

İntorducer(Damar Kılıfı)

Seçimi işlem yapılacak yere göre değişir.
 Radial (radial girimlerde ve fistül tedavilerinde)
 Standart
 Uzun(karotid
arter ve nörovasküler tedavilerde, alt
ekstremitede)
 Guiding Sheat (Renal veya ANL gibi)
Guidewire





0,35
Hidrofilik kılavuz teller ile gidilecek alana ulaşılır[En bilinenleri
Glidewire(Terumo), zipwire(Boston S.)vb]
Roadrunner(cook) hidrofilik ve stiff özelliğe sahip exchange
ve kronik total oklüzyonlarda kullanılabilir.
Amplatz superstiff- balonlama ve stentlemede daha stabil
yapıya sahiptir.
Bentson oldukça yumşak ve diseksiyon yapma ihtimali düşük
guidelardan biridir.

0,14-0,18

Renal arter tedavilerinde , mikrokateterler içinde ve Krurual
bölge için kullanılır.

Glide wire, asai, Control,SV5,Hi-Torqe gibi
Guidewire


Uç yapısına göre:J, Düz , şekillendirilebilir,
Floppy gibi
Uzunluklarına göre: 150,180,260 ve 300 cm
gibi
Kateterler








Kısa (40 ve 65 cm)
Uzun (85,90 ve 110 cm)
Mezenterik(USL2, SOS,VF,COBRA …gibi)
Serebral(Vertebral, Pickard, Sim vb.)
Flush (Pigtail veya straight)
Hidrifilik kateterler
Mikrokateterler
Guiding Kateterler
Balon






Compliant
Non compliant
OTW
Monorail
İlaç yüklü
Cutting balon
Stent





Self Expandable
Balon expandable
İlaç kaplı
Kaplı(greft) stent
Akım çevirici
Embolizan Araçlar

Geçici ve kalıcı olmak üzere iki ana kısımda
değerlendirilebilir.
 Coil( Pushable,detechable)
 PVA
 Onyx (avm tedavilerinde sık)
 Vaskuler plug
 Gel Foam
 Otolog pıhtı
Embolizanlar
Tünelli ve Port Kateter
Antitrombüs Cihaz ve Kateterler
Aterektomi Cihazları
Kement
Kement
Kaliteli Bir Girişim İçin Dikkat Edilmesi
Gereken Konular





Stokta malzemenin olması
Uzunlukların birbiriyle uyumlu olması
Ölçülerin(0,35-0,18 gibi) birbiriyle uyumlu olması
Kullanılacak ekipmanların mutlaka alternatiflerinin
bulunması
Kullanılacak ilaçların veya medikasyonların uygun
dozda verilmesi, süresinin takibi
Download

GR`de malzeme seçimi Güven Tekbaş 10,5 MB PPTX