DÜZENLEME KURULU
ÖMER GÖKTEKÝN
MURAT ÇAYLI
BÝLÝMSEL KOMÝTE
ABDURRAHMAN TAÞAL
MURAT SEZER
ADNAN BURAK AKÇAY
MUSTAFA DEMÝRTAÞ
AHMET AVCI
MUSTAFA GÜR
AHMET TAÞTAN
MUSTAFA KEMAL EROL
AYDIN YILDIRIM
MUSTAFA ÞAN
BEYHAN ERYONUCU
OBEN DÖVEN
BÜLENT ALTUNKESER
CEVAT KIRMA
EKREM YETER
ENGÝN BOZKURT
ERALP TUTAR
ERTUÐRUL ERCAN
HAKAN ÖZHAN
HÜSEYÝN ARINÇ
ÝBRAHÝM ÖZDOÐRU
MAHMUT ÞAHÝN
MEHMET AKSOY
MEHMET BOSTAN
OÐUZ YAVUZGÝL
OKTAY ERGENE
ONUR AKPINAR
ÖMER GÖKTEKÝN
ÖZER BADAK
RAMAZAN AKDEMÝR
RAMAZAN ÖZDEMÝR
SELÇUK PALA
SIDDIK ÜLGEN
ÞENOL DEMÝRCAN
TANER ÞEKER
MEHMET EREN
TEVFÝK GÜRMEN
MEHMET KANADAÞI
YILMAZ NÝÞANCI
MERÝH KUTLU
YUSUF TAVÝL
MESUT DEMÝR
YÜCEL ÇÖLKESEN
MURAT ÇAYLI
ZAFER ELBASAN
BÝLÝMSEL PROGRAM
08:15 - 08:30 AÇILIÞ
TKD Giriþimsel Çalýþma Grubu adýna; Ömer Göktekin
Adana NEAH adýna; Murat Çaylý
08:30 - 09:35 Koroner Bifurkasyon Lezyonlarý
Moderatörler: Mustafa Demirtaþ, Engin Bozkurt
08:30 - 08:45 Bifurkasyon lezyonlarýnda adým adým stent teknikleri; Mustafa Gür
08:45 - 09:00 Bifurkasyon stentlemede 10 temel kural; Aydýn Yýldýrým
09:00 - 09:15 Ýzole osteal bifurkasyon lezyonlarýnda stentleme teknikleri; Murat Çaylý
09:35 - 11:05 CANLI YAYIN
Moderatörler: Yýlmaz Niþancý, Tevfik Gürmen
Panelistler: Bülent Altunkeser, Ertuðrul Ercan, Burak Akçay, Ekrem Yeter
Kateter Lab. 1: Mehmet Aksoy, Zafer Elbasan
Kateter Lab. 2: Ömer Göktekin, Abdurrahman Tasal
11:05 - 11:20 Kahve Molasý
11:20 - 12:10 OLGU SUNUMLARI
Moderatörler: Ömer Kozan, Beyhan Eryonucu
Panelistler: Mehmet Kanadaþý, Þenol Demircan, Oben Döven, Hüseyin Arýnç
11:20 - 11:30
11:30 - 11:40
11:40 - 11:50
11:50 - 12:00
12:00 - 12:10
Olgu 1:
Olgu 2:
Olgu 3:
Olgu 4:
Olgu 5:
12:10 - 13:10 Öðle Yemeði
13:10 - 14:10 CANLI YAYIN
Moderatörler: Ömer Göktekin, Ramazan Akdemir
Panelistler: Merih Kutlu, Özer Badak, Oðuz Yavuzgil, Ýbrahim Özdoðru
Kateter Lab. 1: Ramazan Özdemir, Taner Þeker
Kateter Lab. 2: Cevat Kýrma, Yücel Çölkesen
BÝLÝMSEL PROGRAM
14:10 - 15:10 Korumasýz Sol Ana Koroner Lezyonlarýna Yaklaþým
Moderatörler: Mustafa Þan, Mahmut Þahin
14:10 - 14:25 Kompleks koroner giriþimlerde antiagrergan tedavi: Murat Çaylý
14:25 - 14:40 Sol ana koroner lezyonlarýnda hemodinamik deðerlendirme, IVUS ve FFR’nin yeri:
Murat Sezer
14:40 - 15:10 Sol ana koroner stentlemede ipuçlarý: Ömer Göktekin
15:10 - 15:25 Kahve Molasý
15:25 - 16:40 CANLI YAYIN
Moderatörler: Oktay Ergene, Mehmet Aksoy
Panelistler: Selçuk Pala, Eralp Tutar, Ahmet Tastan, Hakan Özhan
Kateter Lab. 1: Murat Çaylý, Mustafa Gür
Kateter Lab. 2: Mehmet Eren, Onur Akpýnar
16:40 - 17:40 OLGU SUNUMLARI
Moderatörler: Sýddýk Ülgen, Mustafa Kemal Erol
Panelistler: Mehmet Bostan, Ahmet Avcý, Mesut Demir, Doðan Erdoðan
16:40 - 16:50
16:50 - 17:00
17:00 - 17:10
17:10 - 17:20
17:20 - 17:30
17:30 - 17:40
Olgu 1: Gaziantep
Olgu 2: Konya
Olgu 3: Malatya
Olgu 4: Erzurum
Olgu 5:
Olgu 6:
KONAKLAMA ÜCRETLERÝ
Ücret
OTEL
SEYHAN
Tek Kiþilik Oda
Çift Kiþilik Oda
230 TL
265 TL
* Yukarýda belirtilen konaklama fiyatlarý, 1 gecelik oda fiyatlarýdýr.
* Yukarýda belirtilen fiyatlara KDV ilave edilecektir.
MALÝ KOÞULLAR
BANKA ADI
BANKA ÞUBESÝ
HESAP ADI
HESAP NO
: T.ÝÞ BANKASI
: KALAMIÞ ÞUBESÝ (1168)
: OPTÝMÝST TUR.ORG.SERV.TÝC.LTD.ÞTÝ
: TR 0200 0640 0000 1116 8031 3804 TL
TR 7800 0640 0000 2116 8036 2871 EURO
TR 8800 0640 0000 2116 8036 2885 USD
Feneryolu Mah. Baðdat Cad. Celal Turþucu Sokak No:4
Burç Sitesi B Blok Zemin Kat D:19 - 20 34724 Kadýköy / Ýstanbul
Tel : (0 216) 414 11 11 / Faks : (0 216) 414 65 44
www.opteamist.com / [email protected]
Download

bilimsel program - Ana Koroner Bifurkasyon Toplantısı