YILLAR İTİBARİYLE FİYAT MALİYET KARŞILAŞTIRMASI
MALİYET (TL)
YILLAR
FİYAT (TL)
1997
277.000
400.000
1998
550.000
675.000
1999
772.000
1.020.000
2000
1.081.777
1.100.000
2001
1.618.790
1.500.000
2002
2.041.000
1.615.000
2003
2.601.354
2.500.000
2004
3.698.191
5.250.000
2005
4,30
7,05
2006
3,40
2007
4,59
4,00 (Giresun)
3,80 (Levant)
5,15 (Giresun)
5,00 (Levant)
2008
4,07
4,00 (Giresun)
3,90 (Levant)
2009
5,05
3,80 (Ordu)
2010
4,39 (Türkiye)
2011
5,97
2012
4,71
2013
4,88
2014
NOTLAR
*Maliyetler, Ziraat Odası tarafından tespit edilir.
*Fiyatlar, 2005 yılı hariç diğer yıllara ait devletin destekleme alımı yaptığı taban fiyatlardır.
2003 ve 2004 yıllarında, FKB'nin devlet adına alım yaptığı fiyatlardır.
2005 yılında, FKB'nin kendi adına alım yaptığı fiyattır.
2006-2007-2008 yıllarında ise fiyat TMO (devlet) tarafından belirlenmiştir.
*2006 yılında Giresun kalite fındık için fiyat 4,00 TL, Levant kalite fındık için 3,80 TL olarak belirlenmiştir.
*2007 yılında Giresun kalite fındık için fiyat 5,15 TL, Levant kalite fındık için 5,00 TL olarak belirlenmiştir.
*2008 yılında Giresun kalite fındık için fiyat 4,00 TL, Levant kalite fındık için 3,90 TL olarak belirlenmiştir.
*15 Temmmuz 2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile açıklanan "Yeni Fındık Stratejisi" gereğince taban fiyat açıklanarak destekleme alımı yapılması uygulamasına
son verilmiştir. Fındık fiyatı serbest piyasaya bırakılmıştır.
*2009 yılında Türkiye'de dekar başına 63 kg verim için 1 kg fındığın maliyeti, 5,05 TL olarak belirlenmiştir.
*2010 yılında Ordu'da dekar başına 87 kg verim için 1 kg fındığın maliyeti, 3,80 TL olarak belirlenmiştir.
2010 yılında Türkiye için 1 kg fındığın maliyeti 4,39 TL olarak belirlenmiştir.
*2011 yılında Türkiye'de dekar başına 58 kg verim için 1 kg fındığın maliyeti, 5,97 TL olarak belirlenmiştir.
*2012 yılında Türkiye'de dekar başına 71 kg verim için 1 kg fındığın maliyeti, 4,71 TL olarak belirlenmiştir.
*2014 sezonu fındık 29-30-31 Mart 2014 tarihlerindeki don afetinden dolayı %60-70 civarında yandığı için maliyet
çalışması yapılmamıştır.
FINDIK İÇİN FİYAT MALİYET KARŞILAŞTIRMASI
8,00
7,00
6,00
5,00
MALİYET (TL)
4,00
FİYAT (TL)
3,00
2,00
1,00
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
NOTLAR
*2000 yılındaki maliyet ve fiyat değerlerinden 6 sıfır atılarak maliyet 1,08 TL, fiyat 1,10 TL olarak grafiklendirilmiştir.
*2001 yılındaki maliyet ve fiyat değerlerinden 6 sıfır atılarak maliyet 1,62 TL, fiyat 1,50 TL olarak grafiklendirilmiştir
*2002 yılındaki maliyet ve fiyat değerlerinden 6 sıfır atılarak maliyet 2,04 TL, fiyat 1,62 TL olarak grafiklendirilmiştir
*2003 yılındaki maliyet ve fiyat değerlerinden 6 sıfır atılarak maliyet 2,60 TL, fiyat 2,50 TL olarak grafiklendirilmiştir
*2004 yılındaki maliyet ve fiyat değerlerinden 6 sıfır atılarak maliyet 3,70 TL, fiyat 5,25 TL olarak grafiklendirilmiştir
*2006-2007-2008 yıllarındaki Giresun ve Levant kalite fındık fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak, 3,90 - 5,08 - 3,95 olarak değerlendirilmiştir.
*15 Temmmuz 2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanan "Yeni Fındık Stratejisi"
gereğince taban fiyat açıklanarak destekleme alımı yapılması uygulamasına son verilmiştir. Fındık fiyatı serbest piyasaya bırakılmıştır.
YILLAR İTİBARİYLE TABAN FİYATLAR
YILLAR
FİYAT (Kuruş)
YILLAR
FİYAT (TL)
1878
14,70
1938
0,40
1879
13,50
1939
0,21
1880
14,20
1940
0,16
1881
11,80
1941
0,40
1882
37,80
1942
0,41
1883
10,90
1943
0,49
1884
12,70
1944
0,35
1885
12,50
1945
0,65
1886
14,60
1946
0,65
1887
14,70
1947
0,90
1888
14,20
1948
0,65
1889
14,40
1949
0,60
1890
14,50
1950
1,37
1891
18,80
1951
1,00
1892
14,90
1952
1,00
1893
16,40
1953
1,15
1894
12,60
1954
1,25
1895
15,60
1955
1,85
1896
14,50
1956
1,75
1897
15,90
1957
2,15
1898
12,70
1958
2,50
1899
13,10
1959
3,80
1900
14,10
1960
4,40
1901
19,90
1961
5,27
1902
35,80
1962
5,70
1903
35,90
1963
5,50
1904
47,40
1964
4,50
1905
37,10
1965
5,30
1906
46,70
1966
5,00
1907
50,70
1967
5,30
1931
29,20
1968
5,30
1935
22,30
1969
5,80
1970
7,50
1971
8,50
1972
8,50
1973
9,70
1974
13,50
1975
14,00
1976
14,50
1977
16,50
1978
23,50
1979
50,00
1980
110,00
1981
125,00
1982
150,00
1983
175,00
1984
240,00
1985
675,00
1986
700,00
1987
1.200,00
1988
2.000,00
1989
2.650,00
1990
3.200,00
1991
5.600,00
1992
9.000,00
1993
14.250,00
1994
45.000,00
1995
80.000,00
1996
166.000,00
1997
400.000,00
1998
675.000,00
1999
1.020.000,00
2000
1.100.000,00
2001
1.500.000,00
2002
1.615.000,00
2003
2.500.000,00
2004
5.250.000,00
2005
7,05
2006
4,00 - 3,80
2007
5,15 - 5,00
2008
4,00 - 3,90
NOTLAR
*Fiyatlar, 2005 yılı hariç diğer yıllara ait devletin destekleme alımı yaptığı taban fiyatlardır.
2003 ve 2004 yıllarında, FKB'nin devlet adına alım yaptığı fiyatlardır.
2005 yılında, FKB'nin kendi adına alım yaptığı fiyattır.
2006-2007-2008 yıllarında ise fiyat TMO (devlet) tarafından belirlenmiştir.
*2006 yılında Giresun kalite fındık için fiyat 4,00 TL, Levant kalite fındık için 3,80 TL olarak belirlenmiştir.
*2007 yılında Giresun kalite fındık için fiyat 5,15 TL, Levant kalite fındık için 5,00 TL olarak belirlenmiştir.
*2008 yılında Giresun kalite fındık için fiyat 4,00 TL, Levant kalite fındık için 3,90 TL olarak belirlenmiştir.
*15 Temmmuz 2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile açıklanan "Yeni Fındık Stratejisi" gereğince taban fiyat açıklanarak destekleme alımı yapılması uygulamasına
son verilmiştir. Fındık fiyatı serbest piyasaya bırakılmıştır.
Download

Fındık İçin Fiyat-Maliyet İstatistikleri