BİFURKASYON TANIMI
Prof.Dr.Deniz Kumbasar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Avrupa Bifurkasyon Kulübü Tanımı:
Bifurkasyon Lezyonu; kaybetmek
istemediğiniz bir yan dala hemen
komşu olan ve/veya o yan dalın
ostiumunu da içeren lezyonlara
denir
Önemli darlık > %50
Önemli Yan Dal > 2 mm
Hangi Damar Ana Damardır?
LAD de sorun yok; Diagonal daima
yan daldır, Dual LAD varsa?
Obtuse lar bazen Cx den daha
gelişmiştir
PDA ve PLA hangisi ana damarın
devamı?
Hangi Damar Ana Damardır?
Hangi damar daha geniş ve/veya
daha uzun ise ana damarın devamı
olarak kabul edilir
Shear
Stress
Akım Hızı Dinamikleri
Bifurkasyon Lezyonu Sıklığı
Diğer
Bifurkasyon
Bifurkasyon Sınıflama
Y şeklinde bifurkasyon: Yan dal ve Ana damar açısı <70
derece.
Yan dala tel ile geçiş daha kolay ancak işlem
sırasında plak itilmesi (shift) daha sık
Kissing Balon daha rahat yapılır
T şeklinde bifurkasyon: Yan dal ve Ana damar açısı >70
derece.
Yan dala tel ile geçiş daha zor ancak işlem
sırasında plak itilmesi (shift) daha nadir
Simultane Kissing Stent zor
T stentleme tercih edilir
Lefevre Sınıflaması
Lefevre Sınıflaması
Duke Sınıflaması
Duke Sınıflaması
Medina Sınıflaması
(Proksimal, Distal, Yan)
Medina Sınıflaması
(Proksimal, Distal, Yan)
Movehad Sınıflaması
Movehad Sınıflaması
Sınıflamaları kullanalım ama aşağıdaki
soruları da kendimize soralım
**Yan dal büyük ve önemli mi?
**Yan dal ana damardan dik açıyla mı ayrılıyor?
**Yan dal ostiumu veya proksimalinde ciddi darlık var mı?
**Yan dala tel ile geçiş zor mu?
**Hasta yüksek riskli ve yan dal hasta için önemli mi?
**Ana damarda darlık ciddi ve plak yükü çok mu?
SONUÇ
PKG sayısı arttıkça bifurkasyon lezyonlarına daha çok
müdahele etmekteyiz
Başarılı müdahele için uygun bifurkasyon tekniği
kullanılmalıdır
Uygun teknik için bifurkasyon bölgesi iyi
değerlendirilmelidir
Ölçüm iyi yapılmalıdır, gerekirse IVUS ve FFR
kullanılmalıdır
Eğer iki stent kullanma ihtimali fazla ise bunun kararı
başta verilmelidir
Download

bifurkasyon tanımı