Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan,
Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi toplantısı 5-8 Mart 2015
tarihleri arasında Kıbrıs, Acapulco Otel’de düzenlenecektir.
Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan toplantıda bilimsel program Türk Kardiyoloji
Derneği Çalışma Grupları tarafından güncel bilgiler ışığında oluşturulmuştur.
Toplantıda “Sempozyumlar”, “Karşıt Görüş”, “Nasıl Yapalım?” ve “Çalışma
Gruplarının Ortak Oturumlarının” yanı sıra “Olgu Odaklı Oturumlar” ve
“Kurslara” da yer verilmiştir. Son bir yıl içerisinde yeni yayınlanmış kılavuzlardaki
değişikliklerin klinik pratiğe uygulanmasının ön plana çıkarılacağı toplantıda
2014-2015 döneminde sonuçları açıklanan ve klinik uygulamada önemli
etkileri olabilecek çalışmaların sunulacağı “Sıcak Gelişmeler Oturumları” da
yer alacaktır.
Ayrıca katılımcıların ilginç olgularını sunup tartışabilecekleri bir platform
hazırlanmış olup toplantıya ilginç olgu bildiri kabulü de yapılacaktır.
Toplantımız Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilecektir.
Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz
toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız.
Kıbrıs’ da Kardiyo – Bahar toplantımızda görüşmek dileğiyle;
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu
Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Engin Bozkurt
Çalışma Gruplarından Sorumlu
Başkan Yardımcısı
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan
: S. Lale TOKGÖZOĞLU
Gelecek Başkan
: Mahmut ŞAHİN
Başkan Yardımcısı
: Engin BOZKURT
Genel Sekreter
: Adnan ABACI
Genel Sekreter Yardımcısı : Enver ATALAR
Sayman
: Mehmet Sıddık ÜLGEN
Üyeler
: Sinan AYDOĞDU, Merih KUTLU, Necla ÖZER
KONGRE BİLİM KURULU
Başkan
: Engin BOZKURT
Mehmet AKSOY, Yüksel ÇAVUŞOĞLU,
Sinan AYDOĞDU, Merih KUTLU, Necla ÖZER ,
Mesut DEMİR, Alparslan BİRDANE, Cihangir KAYMAZ,
Mehmet Birhan YILMAZ, Mustafa AYDIN,
Leyla Elif SADE, Serap ÖZER, Mehmet YAZICI,
Meral KAYIKÇIOĞLU
ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan
Önceki Başkan
Üyeler
: Mesut DEMİR
: Ahmet VURAL
: Mehmet YAZICI, Dursun ARAS, Onur AKPINAR
HİPERTANSİYON ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan
Önceki Başkan
Üyeler
: Alparslan BİRDANE
: Doğan ERDOĞAN
: Hüseyin UYAREL, Enbiya AKSAKAL, Ali YILDIZ
KALP YETERSİZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan
Önceki Başkan
Üyeler
: Mehmet Birhan YILMAZ
: Yüksel ÇAVUŞOĞLU
: İbrahim SARI, Mehmet Timur SELÇUK, Hakan ALTAY
KAPAK HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan
Önceki Başkan
Üyeler
: Mustafa AYDIN
: Abdi BOZKURT
: Sait Mesut DOĞAN, M. Serdar SOYDİNÇ, Serkan BULUR
KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan
Önceki Başkan
Üyeler
: Leyla Elif SADE
: Omaç TÜFEKÇİOĞLU
: İbrahim ÖZDOĞRU, Cemil İZGİ, Selen YURDAKUL
KARDİYO VASKÜLER HEMŞİRELİK TEKNİSYENLİK ÇG YÖNETİM KURULU
Başkan
Önceki Başkan
Üyeler
: Serap ÖZER
: Zeynep Canlı ÖZER
: Ahmet KARA, Birgül ARMUTÇU, Erdoğan YAŞAR
KORONER KALP HASTALIĞI ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan
Önceki Başkan
Üyeler
: Mehmet YAZICI
: İstemihan TENGİZ
: Turgay ÇELİK, Mustafa Necati DAĞLI,
Hüseyin Uğur YAZICI
LİPİT ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan
Önceki Başkan
Üyeler
: Meral KAYIKÇIOĞLU
: Bülent Behlül ALTUNKESER
: Remzi YILMAZ, Öner ÖZDOĞAN, Ceyhun CEYHAN
PULMONER HİPERTANSİYON PROJE GRUBU
Başkan
: Cihangir KAYMAZ
ANA KONULAR
ARİTMİ
•
•
•
•
•
Gençlerde ani ölüm riskini değerlendirmede ipuçları
Zor olgularda atrial fibrilasyon yönetimi
AF li hastada risk değerlendirme ve antikoagülan yönetimi
Ventriküler taşiaritmilerde ablasyon
Ventriküler erken vurularda ablasyon: Kime? Ne zaman?
HİPERTANSİYON
•
•
•
•
Hipertansiyon tedavisinde karşılaşılan zorlu senaryolar
Dirençli hipertansiyonda ilaç ve girişimsel tedaviler
Labil ve egzersiz hipertansiyonda hastaya yaklaşım nasıl olmalı?
İleri yaşta antitrombotik, hipertansif tedavi, lipit hedefleri revaskürüzasyon
seçenekleri
KALP YETERSİZLİĞİ
•
•
•
•
•
Kalp yetersizliğinde sıcak gelişmeler, umut veren tedaviler
Olgular eşliğinde kalp yetersizliği kılavuzunun günlük pratiğe yansıması
Akut kalp yetersizliğinde akılcı tedavi
KRT tedavisi güncel endikasyonlar, responder/nonresponder ayrımı
KRT ve atriyal fibrilasyon
KAPAK HASTALIKLARI
•
•
•
•
•
Gebelerde kapak hastalığı, aritmi ve pulmoner hipertansiyon yönetimi
TAVI-Mitraclip
Düşük gradientli aort darlığı: Ne yapalım?
Ciddi aort darlığı ve mitral kapak hastalığı birlikteliği
Biküspit aort kapağı varlığında aorta hastalıkları
ANA KONULAR
KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME
•
•
•
•
Miyokard canlılığını nasıl değerlendirelim? Hangi görüntüleme?
TAVI öncesi, işlem sırasında ve sonrasında görüntüleme
Kardiyomiyopatilerde görüntüleme, ayırıcı tanıda ip uçları
Kardiyo-Onkoloji
KORONER ARTER HASTALIĞI
•
•
•
•
•
•
Atriyal fibrilasyonu olan KAH hastasında antitrombotik tedavi yönetimi
GIS kanama geçiren hastada antitrombotik tedavi yönetimi
Akut koroner sendromda antikoagülan tedavi ve P2 Y12 inhibitörü tedavisi, yeni
ilaçlar pratiğimizi ne kadar değiştirdi?
Akut MI da primer PKG: Püf noktalar
ESC 2014 revaskülarizasyon kılavuzu neleri değiştirdi?
Reflakter anginada ne yapacağız: Yeni umutlar
LİPİT
•
•
•
•
Hiperkolesterolemi tedâvisinde yeni gelişmeler/ ufuklar
Bizim hastamız için hangi Lipit kılavuzu? Pratikde kullanımı
Olgularla dislipidemi tedavisi
Kadın kalbini anlamak…
PULMONER HİPERTANSİYON
•
•
•
•
ESC 2014 akut pulmoner emboli kılavuzu neler getirdi?
KTEPH de tartışmalı başlıklar
Meraklısı için pulmoner hipertansiyon Kursu
Pulmoner hipertansiyon tedavisinde yeni çalışmalar neler getirdi?
STENT FOR LIFE KORONER GİRİŞİM KURSU
KAYIT ve KONAKLAMA BİLGİLERİ
KAYIT ÜCRETLERİ
KAYIT TİPİ
10 Ocak 2015 ve öncesi
10 Ocak 2015 sonrası
Uzman
300.-TL
350.-TL
Asistan, Refakatçi, Firma Temsilcisi
250.-TL
300.-TL
•
Kongre bilimsel toplantılarına, refakatçi veya ürün tanıtımcısı olarak katılmak isteyen
herkesin kayıt yaptırması gerekmektedir.
•
Kayıt ücretine; bilimsel aktivitelere katılım, stand alanlarına giriş, yaka kartı, katılım
sertifikası, kongre çantası ve içindeki dökümanlar dahildir.
•
Günlük kayıt yapılmayacaktır.
•
Kayıt ücretlerine kdv dahil değildir.
KAYIT HESAP BİLGİLERİ:
Hesap Adı Banka Adı Şube Adı
TL IBAN No : Türk Kardiyoloji Derneği İktisadi İşletmesi
: Akbank
: Şişli Şubesi
: TR44 0004 6000 5488 8000 1939 46
KONAKLAMA ÜCRETLERİ
KONAKLAMA
ÜCRETLERİ
Acapulco Otel
•
•
•
•
10 Ocak 2015
10 Ocak 2015
10 Ocak 2015
10 Ocak 2015
ve öncesi
sonrası
ve öncesi
sonrası
oda da Tek kişilik oda İki kişilik oda da
Tek kişilik oda İki kişilik
kişi başı
kişi başı
495.- EU
435.- EU
544.- EU
478.- EU
Konaklama fiyatları 3 gece paket olup her şey dahil konaklamayı içerir. (5 Mart 2015
giriş – 8 Mart 2015 çıkış)
Fiyatlara KDV ilave edilecektir.
Oda dağılımı müracaat sırasına, ödeme tarihlerine ve yapılan sponsorluk derecesine
göre yapılacaktır.
Konaklama rezervasyonlarını kongre resmi acentesi üzerinden yaptırmayan
katılımcılar günlük 65 Euro + KDV dışarıdan katılım ücretini ödeyeceklerdir.
KONAKLAMA HESAP BİLGİLERİ:
Hesap Adı: Topkon Turistik Hizmetler Yatırım İnş. Ve Tic. Ltd. Şti.
Banka Adı: Garanti Bankası
Şube Adı: Erenköy Şube
Şube Kodu: 150
TL Hesap No: 6298185
TL IBAN No: TR86 0006 2000 1500 0006 2981 85
Euro Hesap No: 9088817
Euro IBAN No: TR03 0006 2000 1500 0009 0888 17
Swift Kod: TGBATRIS
BİLİMSEL SEKRETERYA
Nish İstanbul A Blok Kat:8 No:47-48
Çobançeşme, Sanayi Cad 11
34196, Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0212 221 17 30 - 0212 221 17 38
Faks: 0212 221 17 54
E-posta: [email protected]
Web: www.tkd.org.tr
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
TOPKON KONGRE HİZMETLERİ
Zühtüpaşa Mah. Rıfatbey Sk. No:24 34724
Kalamış, Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0 216 330 90 20 / pbx
Faks : 0 216 330 90 05
E-posta: [email protected]
Web: www.topkon.com
Download

Untitled - Türk Kardiyoloji Derneği