T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
PODOLOJİ PROGRAMI
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
PODOLOJİ PROGRAMI
HAKKINDA SORULAR ve YANITLARI
Podoloji ne demektir?
Podoloji Grekçe “pod-” veya “podo-: ayak” ve “-logos veya –logy: bilgi,
bilim”
sözcüklerinin
birleşiminden
meydana
gelen
bir
tıbbi
terimdir.
Ayakların “şekil ve sağlığı ile ilgilenmek; çeşitli yardımcı sağlık malzemeleri
ile
ayak
sağlığı
sorunlarına
çözüm
bulmak,
iyileştirme ve önleme çalışmaları yapmak”
yara
bakımını
yapmak,
gibi ayak sağlığı ile ilgili
hizmetleri ifade eden bir terimdir. Türkçe Podoloji’yi “Ayak Sağlığı Bilimi”
veya “Ayak Sağlığı Teknikerliği” olarak ifade edebiliriz.
“Podolog” kime denir? Bu unvanı kimler kullanabilir?
Bu meslek grubu ülkemizde yakın zamana kadar tanımlanmamışken,
26.4.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve tanımı olmayan sağlık
mesleklerini
düzenleyen
6225
sayılı
kanuna
göre
Podolog,
“Meslek
Yüksekokullarının Podoloji Programından mezun; bireylerin ayak sağlığının
korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine
ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan
sağlık teknikeridir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre Sağlık Meslek
Liselerinin Hemşirelik, Ebelik, Sağlık, Sağlık Memurluğu vb. gibi “ilgili”
alanlarından mezun olmuş ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının
Podoloji Programında öğrenim görmüş (Önlisans diplomasına sahip) kişiler
Podolog unvanını kullanabilir.
1
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
PODOLOJİ PROGRAMI
Türkiye’de “Podologlar” nerelerde çalışabilir?
Podologlar diğer
yardımcı
sağlık personelinin (Hemşire, Ebe, Tıbbi
Görüntüleme Teknikeri, Tıbbi Laboratuvar Teknikeri, Anestezi Teknikeri, İlk
ve Acil Yardım Teknikeri vb.) çalıştığı gibi, hem Kamu Sağlık Kurumlarında
(Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri),
hem de Özel Hastane, Sağlık Merkezi ve/veya polikliniklerde “ilgili uzman
hekim” ile birlikte çalışabileceklerdir. Podologlar, dilerlerse ilgili yasa ve
yönetmelikler uyarınca, Sağlık Bakanlığının vereceği izin çerçevesinde özel
olarak da çalışabilirler. Özel (bağımsız) çalışabilme yetki ve sorumluluklarına
6225 sayılı yasanın meslek tanımı genel bir sorumluluk vermekte ve mesleki
yetki sınırlaması getirmektedir. Yara bakımı ve sağaltımını ilgili uzman
hekimin denetim ve/veya sorumluluğunda gerçekleştirebilirler. Özel (hekime
bağımlı olmadan) veya uzman hekimle birlikte çalışan Podologlar aynı
zamanda Ayak Sağlığı Bakımı ve Koruma eğitimlerini yerine getirebilecek,
bu alanlarda istihdam edilebileceklerdir. Meslek tanımı yapılan ve bu
mesleğin güvencesi olan 6225 sayılı yasanın Podologlara “Sağlık Teknikeri”
unvan ve yetkisi vermesi, çalışılacak işyeri ve kurum çeşitliliği anlamına
gelmektedir.
Podolog “uzman” mıdır?
Hayır değildir; çünkü ses ve ifade benzerliği bakımından “Podolog” tıpkı
“Patolog”,
“Dermatolog”,
“Nörolog”,
“Endokrinolog”
gibi
Hekimliğin
uzmanlık alanlarını çağrıştırsa da ikisi birbirinden çok farklıdır. Türkiye’de,
6 yıllık Tıp Fakültesini bitiren kişiler “Pratisyen Hekim (doktor) olmaktadır.
Daha sonra, TUS sınavını kazanarak, seçtiği uzmanlık eğitimini başarıyla
tamamladıktan
sonra
“Nörolog
=Sinir
Hastalıkları
“Endokrinolog= İçsalgıbezi Hastalıkları Uzmanı”
Uzmanı”
veya
gibi “özel uzmanlık” yetki
ve sorumluluğunu ifade eden mesleki unvanı kullanmaya hak kazanmaktadır.
Ülkemizde bir kişiye “uzman” denebilmesi için, o kişinin üniversitelerin
herhangi bir lisans ( 4 yıllık üniversite eğitimi) programını bitirmiş ve
2
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
PODOLOJİ PROGRAMI
üzerine en az iki yıl yükseköğrenim görmüş (Lisansüstü öğrenim görmüş
veya Yüksek Lisans yapmış) biri olmalıdır.
Podologlar ise; 4 yıllık Sağlık Meslek Lisesi eğitimi üzerine 2 yıllık
önlisans
öğrenimi
sorumluluğunu
tamamlayarak
meslek
sahibi
olabilmektedirler. Günümüzde Podologlar gibi herhangi bir Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu mezunu kişi veya kişiler nitelikli sağlık insangücünü
oluşturan “teknik personel” olarak kabul edilmekte, çalışma yaşamında buna
göre istihdam edilmektedirler.
Sağlık Meslek Liselerinin hangi alan mezunları, Podoloji Programını
seçebilir?
Podologluk Mesleğini yapmak isteyen Sağlık Meslek Lisesi mezunu
kişilerin yeterince el becerilerinin, insanlarla yüz yüze iletişim becerilerinin
olması, hastalarla empati kurabilme birikimlerinin bulunması istenen ve
aranan temel özelliklerdendir.
Buna göre, ÖSYM’nin 2013 Yerleştirme
Kılavuzunda, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız
Yerleşebilecekleri
Önlisans
Programlarının
tanımlandığı
Tablo
6C’de
ilişkilendirildiği üzere Sağlık Meslek Liselerinin;
• 3523-Acil Tıp Teknisyenliği,
• 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği,
• 1051-Anestezi / Anestezi Teknisyenliği,
• 1464-Ebelik,
• 3606-Ebelik-Hemşirelik,
• 1746-Hemşirelik,
• 4883-Sağlık ve
• 2315-Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olan kişiler;
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yeni
açılmış olan 106951988 kodlu “Podoloji Programını” tercih edebilir.
3
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
PODOLOJİ PROGRAMI
KSHMYO Podoloji Programının
Merkezi Yerleştirme Taban Puanı (MYP) ne kadardır?
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Podoloji Programına ÖSYM
tarafından 2013-2014 eğitim öğretim yılında ilk defa MYP ile öğrenci
yerleştirilmesi yapıldı. Aşağıda ÖSYM’nin 2013 yılı Merkezi Yerleştirme
tablosunda görüldüğü gibi bu öğrencimizin aldığı YGS-2 taban Puanı
320.82645’dir.
KSHMYO Podoloji Programı ve diğer programlara ait yerleştirme
puanları Tablo 3A’da görülebilir.
4
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
PODOLOJİ PROGRAMI
Türkiye’de ilk kez açılan önlisans düzeyindeki Podoloji
Programı’nın meslek mensuplarına, ilgili meslek kuruluşlarına,
başta diyabetliler olmak üzere ayak sağlığı ve bakımına katkıda
bulunması dileğiyle saygılar sunuyoruz.
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Podoloji Programı Kurulu;
Yrd.Doç.Dr. Rüştü Taştan (Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Prof.Dr. Şükrü Hatun ( Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)
Prof.Dr.
Berrin
Çetinarslan
Arslan
(Kocaeli
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Endokrinololoji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. İlhan Tarkun (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı)
Prof.Dr. Zeynep Cantürk (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinololoji
ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü;
Telefon : 0262. 303 7842
E-posta : [email protected]
E-posta
: [email protected]
Podoloji Programı
Hakkında merak ettikleriniz…
Podoloji Programı mezunlarının (Podologların) çalışma alanları
nelerdir?
Podoloji, başta Diyabetik Ayak yaralarının önlenmesi olmak üzere,
ayakta meydana gelen kongenital ya da edinsel biomekanik değişiklikleri ve
yürüme anomalilerini değerlendiren, bu değişimlere ve anomalilere uygun
5
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
PODOLOJİ PROGRAMI
ortezler, tabanlıklar üreterek ayakta normal yük dağılımını sağlamaya
yönelik girişimlerde bulunan, bu değişimlere bağlı olarak ayak derisi ve
yumuşak dokularda meydana gelebilecek patolojik değişimleri (nasırlar,
çatlaklar, ülserasyonlar vb.) önlemeyi hedef alan, ayak deri
ve tırnak
hastalıklarının
önlenmesine
tedavisine
katılan,
tırnak
bazı
yönelik
girişimlerde
hastalıklarında
kullanılan
bulunan
tırnak
ve
teli
vb.
tedavi
yöntemlerini uygulayan meslek alanıdır.
Podoloji Programını kimler tercih etmeli?
Podoloji, uygulamalı eğitimi fazla olan bir meslektir. Dolayısıyla bu
mesleği el becerileri gelişmiş, ellerini etkin kullanabilen, insanlarla/hastalarla
empati kurabilen kişiler tercih etmelidir. Bireylerin/hastaların ayaklarında
meydana gelmiş olan değişimleri gözleyebilen ve yürüyüş bozukluklarını
değerlendirebilen, nedenlerini sorgulayabilen yani analitik düşünce ve gözlem
yeteneği
gelişmiş
kişiler
tercih
etmelidir.
Ayrıca,
diyabet
vb.
kronik
hastalıkları olan yaşlı hasta grubuna bakım hizmeti vermek iyi iletişim
becerilerini gerektirmektedir. Bu nedenle Podoloji Programı, Ayak Sağlığı ve
Bakımı alanında verimli olabileceğini düşünen, kendini yenilikleri izlemeye ve
geliştirmeye açık olduğunu düşünen Sağlık Meslek Lisesi mezunları ve/veya
YGS-2 puanıyla kazanmayı planlayan Podolog adayları tarafından tercih
edilmelidir.
Podoloji
Programına
Neden
ASML
Mezunları
tercih
edilmektedir?
Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin (ASML) 2013 ÖSYM Yerleştirme
Kılavuzu sayfa 50, “Tablo 3C” de belirtilen bölümlerden mezun olanların bu
mesleği gerektiği gibi yapılabilmesi için temel eğitimi almış oldukları kabul
edilmektedir. Bu nedenle ilgili bölüm mezunları öncelikli tercih nedeni
olmaktadırlar. Podologluk mesleği, çalışma sürecinde sabır, dikkat, özen
isteyen, empati kurma ve yapıcı sözel iletişimi gerektiren bir alandır.
6
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
PODOLOJİ PROGRAMI
Podolojinin diyabetik hastalar için önemi nedir?
Diyabete bağlı gelişen ateroskleroz, periferik nöropati, mikroanjiopati
gibi
komplikasyonların
en
çok
etkilediği
temel
organ
ayaklardır.
Bu
komplikasyonlara bağlı olarak ayak dolaşımının bozulması, ağrı duyusunun
bozulması ve otonomik kontrolün bozulması sonucunda ayak yaraları
gelişmektedir. Diyabetik ayak yaraları diyabetik hastaların önemli morbidite
ve mortalite sebeplerinden biridir. Dünyada bu konuda yapılan çalışmalar,
podoloji uygulamaları ile diyabete bağlı amputasyonların %45-85 oranında
önlenebileceğini
önlemeye
göstermektedir.
yönelik
uygulamalar
Ülkemizde
yetersizdir,
diyabetik
dünyada
ayak
birçok
yaralarını
ülkede
bu
uygulamalar Podiatristler tarafından yürütülmektedir. Kocaeli Üniversitesi
Türkiye’de Podoloji eğitimini ilk başlatan Üniversite olup, diyabetin önemli
komplikasyonlarından
biri
olan
diyabetik
ayak
yaralarını
önleyici
uygulamalara yönelik önemli bir adım atmıştır.
Podoloji mezunlarının Türkiye’deki istihdam durumu nedir?
Ülkemizde bu anlamda hizmet veren bir kamu kuruluşu 2012 yılına
kadar yoktu. Yurtdışında podiatri/podologi eğitimi almış kişiler tarafından
açılan özel Ayak Sağlığı Merkezleri mevcut olmakla birlikte sayıları ve
hizmet kalite standartları çok yetersizdir. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erişkin
Endokrinololoji
ve
Metabolizma
Bilim
Dalına
bağlı
“Podoloji
Polikliniği” bu uygulamaların yürütüldüğü ilk kamu hastanesi olacaktır.
Podologlar zamanla sağlık sistemi içindeki yerini alacak ve kamu istihdamı
artacaktır. Bununla birlikte podologlar özel Ayak Sağlığı Merkezlerinde de
çalışma alanı bulabilirler ve kendi ayak sağlığı merkezlerini açabilirler.
Podoloji mezunlarını gelecekte neler bekliyor?
Podoloji ülkemiz için yeni bir meslek dalıdır ve özellikle diyabetik
ayak yaralarının önlenmesinde önemi büyüktür. Diyabetik hastaların
7
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
PODOLOJİ PROGRAMI
yaklaşık
%25’inin
yaşamlarının
bir
döneminde
‘diyabetik
ayak’
komplikasyonu gözlenir; bunların %10-15’i cerrahi tedavi gerektirir, bazı
olgular ampütasyonla sonuçlanabilir. Non travmatik amputasyonların en
başta gelen nedenlerinden biri diyabetik ayak yaralarıdır. Cilt ve tırnak
bakımına
yönelik
uygulamalar,
düzenli
ayak
muayeneleri,
ayakta
diyabete bağlı gelişen biyomekanik değişimlerin tespit edilmesi ve riskli
ayağa yönelik koruyucu uygulamalarla diyabetik ayak yaraları büyük
ölçüde önlenebilir.
Tırnak batmasının cerrahi uygulama yapmadan tedavi edilmesi
mümkündür ancak ülkemizde sadece özel merkezlerde uygulanmaktadır
ve maliyeti yüksektir. Cerrahi uygulama, tırnak teli uygulamasından daha
düşük maliyetli olduğu için cerrahi tedavi yöntemi tercih edilmektedir.
Kocaeli Üniversitesi Podoloji Programı bu tür tırnak hastalıklarının
tedavisinde kullanılan tırnak teli yapımını da içermektedir. Bu uygulama
ülkemiz için bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.
Bunun yanında,
çeşitli nedenlerle gelişen ayak deformiteleri ve
konjenital anamolilerde ayağın değişen mekaniklerine uygun ortezler ve
tabanlıklar yapılarak hastaların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi; ayakta
görülen bazı cilt ve tırnak sorunlarının biyomekanik nedenlerinin tespit
edilmesi
ve
sorunlarının
giderilmesi,
nedene
yönelik
çözüm
üreten
Podologların sağlık sistemi içindeki önemli rollerinin kısa sürede fark
edilmesini sağlayacaktır.
Podologların Ayak Sağlığı ve Bakımına başka ne gibi katkıları
olacaktır?
Yukarıda belirtilenlere ek olarak, Podologlar Ayak sağlığı sorunlarına
neden olan biyomekanik faktörleri tespit edebilecekler, uygun tedavi ve
girişimleri
belirleyerek
uygulayabileceklerdir.
Hastaların
biyomekanik
sorunlar bakımından değerlendirilerek, aynı yetkin kişiler tarafından
yardımcı araç ve ortezlerin üretilecek olması; tanıya bağımlı ortez ve
yardımcı araç kullanımının yerine, hastaya ve/veya hasta ayağına özel
8
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
PODOLOJİ PROGRAMI
tedavi girişimlerinin gerçekleştirilmesi ile daha etkin tedavi olanağı
sunacaktır. Podologlar, çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullandıkları
podoloji motoru ve frezlerle uyguladıkları yeni cilt bakım teknikleriyle, cilt
hastalıklarının iyileşmesini hızlandırmakta, topikal ilaçların etkinliğini
arttırmaktadırlar. Kullandıkları podoloji motoru ve frezler yardımıyla,
cerrahi tedaviye başvurulan major nasırlarda bile cerrahi girişime gerek
duymadan nasır rezeksiyonu gerçekleştirebilmekte ve hastayı postoperatif
dönemde
Tırnak
geçireceği
hastalıklarının
immobilizasyondan
tedavisinde
da
korumuş
uyguladıkları
olmaktadırlar.
tırnak
teli,
tırnak
batmasında kalıcı sonuç elde edilen ve birçok hastayı cerrahi girişimden
koruyan bir diğer podolojik tedavi yöntemidir. Böylece, dünyada birçok
ülkede gelişmiş olan podoloji uygulamaları ülkemiz için de uluslararası
standartlara uygun olacak nitelikleri ile yenileşmekte ve başta Diyabetik
Ayak Bakımı ve Korunma Yöntemleri, ilgili hastaların koruyucu eğitimleri
olmak üzere önemli bir eksikliğin tamamlanması sağlanmış olacaktır.
Podoloji Programınız ilk mezunlarını ne zaman verecek?
Kocaeli
Üniversitesinde,
Podoloji
eğitiminin
başlatılmasına
ilişkin
kararın 20 Eylül 2012’de yürürlüğe konulması üzerine öğrencilerimiz
Ekim 2012’de eğitime başlamışlardı. Aradan geçen iki yıllık yoğun bir
eğitim süreci sonunda, Önlisans düzeyinde öğrenimlerini tamamlamakta
olan Türkiye’nin ilk Podologları Temmuz 2014’de mezun olacaklardır.
Güncelleme:
10.4.2014
……………. 0000……………………………………
9
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
PODOLOJİ PROGRAMI
10
Download

Podoloji_ Prog Hk SSS, SH-AP 12.4.2014