HARP YARALILARINDA TAHLİYE
PRENSİPLERİ SEMPOZYUMU
10-11 ARALIK 2015
GATA
FAHRETTİN ALPARSLAN AMFİSİ
1.Gün 10.12.2015
08:00-09:00
KAYIT
09:00-09:30
AÇILIŞ
09:30-10:15
SERBEST KONUŞMA
10:30-11:10
OTURUM 1: UÇUŞ VE YÜKSEK İRTİFANIN ETKİLERİ
Başkan:
Prof. Dr. ORHAN KOZAK
-BAROTRAVMALAR,
Doç. Dr. AHMET AKIN
-HİPOBARİK HİPOKSİ,
Uzm. Dr. TOLGA ÇAKMAK
- HAVACILIKTA GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM,
Uzm. Dr. .SÜLEYMAN METİN
10 DAKİKA ARA
11:20-12:00
OTURUM 2: HAVA ARAÇLARI İLE TAHLİYE: HANGİ HASTA NE
ZAMAN? NASIL?
Başkan:
Prof. Dr. NAZİF ZEYBEK
-HELİKOPTERLE TAKTİK VE OPERATİF TAHLİYEDE
KONTRENDİKASYONLAR VE ACİL MÜDAHALE ENDİKASYONLARI,
Uzm. Dr. AYTEKİN ÜNLÜ
-UÇAKLA TAHLİYEDE KONTRENDİKASYONLAR VE ACİL MÜDAHALE
ENDİKASYONLARI,
-TAHLİYEDE VENTİLATÖR SEDASYON VE İNVAZİV MONİTÖRİZASYON
ENDİKASYONLARI
Uzm.Dr. ONUR TEZEL
Doç. Dr. OĞUZ KILIÇKAYA
YEMEK ARASI
12:00 – 13:30
13:30- 14:15
OTURUM 3: HARP, DEPREM VE TRAFİK KAZALARINA BAĞLI
YARALANMALARIN ÖZELLİKLERİ,
Başkan:
Doç. Dr. M.FATİH CAN
Uzm.Dr. S.KEMAL TUNCER
15 DAKİKA ARA
14:30 -15:15
OTURUM 4: BAŞ BOYUN HASTALIKLARINDA HAVA YOLU İLE TAKTİK
VE OPERATİF TIBBİ TAHLİYE,
-KRANİYAL HASTALIKLARDA TAHLİYE
-GÖZ HASTALIKLARINDA TAHLİYE
-KBB VE BOYUN HASTALIKLARINDA TAHLİYE
Başkan:
Prof. Dr. ABDURRAHMAN
ŞİMŞEK
Yrd. Doç. Dr. SERDAR KAYA
Prof. Dr. ÜZEYİR ERDEM
Doç. Dr. SERDAR KARAHATAY
10 DAKİKA ARA
15:25 – 16:00
OTURUM 5: KARDİYOVASKÜLER VE PULMONER HASTALIKLARDA
HAVA YOLU İLE TAKTİK VE OPERATİF TIBBİ TAHLİYE
Başkan:
Doç. Dr. ÖNER MENTEŞ
-KALP HASTALIKLARINDA TAHLİYE,
-TORAKS VE AKCİĞER HASTALIKLARINDA TAHLİYE,
Doç. Dr. U. ÇAGDAŞ YÜKSEL
Uzm. Dr. ERSİN SAPMAZ
2.Gün 11.12.2015
08:30-09:15
09:15-09:45
OTURUM 1: ABDOMİNAL, ÜROGENİTAL VE ÇOCUK
HASTALIKLARINDA HAVA YOLU İLE TAKTİK VE OPERATİF TIBBİ
TAHLİYE,
Başkan:
Doç. Dr. ALİ HARLAK
-ABDOMİNAL CERRAHİ SONRASI HAVA YOLU İLE TIBBİ TAHLİYE,
Doç. Dr. ÖNER MENTEŞ
-ÇOCUK HASTALARIN HAVA YOLU İLE TIBBİ TAHLİYESİ,
Uzm. Dr. BİLAL ALTAN
-PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA HAVA YOLU İLE TAHLİYE,
Prof. Dr. FARUK CİNGÖZ
OTURUM 2: KBRN YARALILARI VE ENFEKSİYON HASTALIKLARININ
HAVA YOLU İLE TAHLİYE PRENSİPLERİ,
Başkan:
Doç. Dr. M.TAHİR ÖZER
-KBRN YARALILARININ HAVA YOLU İLE TAHLİYE PRENSİPLERİ,
Yrd.Doç. Dr. SERMET SEZİGEN
-ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA HAVA YOLU İLE TAHLİYE,
Doç. Dr. ÖMER COŞKUN
15 DAKİKA ARA
10:00-10:30
OTURUM 3: EKSTREMİTE VE YUMUŞAK DOKU
YARALANMALARINDA VE PSİKİYATRİK ACİLLERDE HAVA YOLU İLE
TIBBİ TAHLİYE,
Başkan:
Prof. Dr. SEZAİ DEMİRBAŞ
-EKSTREMİTE VE YUMUŞAK DOKU YARALANMALARINDA TAHLİYE,
-PSİKİYATRİK ACİL HASTALIKLARDA TAHLİYE,
Yrd. Doç. Dr. ÖMER ERŞEN
Yrd. Doç. Dr. TANER ÖZNUR
10:30-11:10
OTURUM 4: HARP YARALANMALARINDA HEMOSTAZ VE
TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ HEMORAJİK ŞOK VE RESÜSİTASYON
TEMEL PRENSİPLERİ, KLASİK KANAMA KONTROL YÖNTEMLERİ;
Başkanlar:
Prof. Dr. AHMET COŞAR
Prof. Dr. Ş.MEHMET YAŞAR
-KANAMALI HASTADA HASTANE ÖNCESİ RESÜSİTASYON
PRENSİPLERİ, HİPOTANSİF RESÜSİTASYON, SIVILAR,
Uzm. Dr. ŞAHİN KAYMAK
-TAMPONAD (VÜCUDUN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEKİ KANAMALARDA
TAMPON-BASI YÖNTEMİYLE KANAMA KONTROLÜ UYGULAMALARI
Doç. Dr. A. KAĞAN COŞKUN
-TURNİKE TİPLERİ VE UYGULAMALARI
Doç. Dr. M: TAHİR ÖZER
10 DAKİKA ARA
11:20- 12:00
OTURUM 5: HEMOSTATİK AJANLAR;
-FİZİKSEL AJANLAR
-BİYOLOJİK AJANLAR
-DOKU YAPIŞTIRICILAR
ENDİKASYON, KONTRENDİKASYON, EFFEKTİVİTE, YAN ETKİLER VE
Başkanlar:
Prof. Dr. NAZİF ZEYBEK
Doç. Dr. MEHMET ERYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. OĞUZ
HANÇERLİOĞULLARI
DÜZENLEME KURULU
PROF. HV. TBP. ALB. NAZİF ZEYBEK
DOÇ. HV. TBP. ALB. M.ÖNER MENTEŞ
UZM. TBP. BNB. ŞAHİN KAYMAK
SEMPOZYUM SEKRETERİ
UZM. TBP. BNB. ŞAHİN KAYMAK
TEL: 0312 304 5121
MAİL: [email protected]
Download

Slayt 1