ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU
BAŞARILAR DİLER.....
2
Tek yönlü kara yollarında trafik geçişler dışında sağdan akar.
Soldaki şerit geçiş için kullanılır ve sürekli işgal edilmez.
Sol şeridi sürekli işgal eden sürücüye para ve ceza puanı uygulanır.
Ağır taşıtlar (Kamyon, Tır, Kurtarıcı, vs….) sağ şeritten gitmek
zorundadır.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
3
İki yönlü üç şeritli yollarda gidişe ayrılan
şeritlerden orta şerit geçiş içindir, sürekli
işgal edilmez.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
4
Sürücüler geçmek, dönmek ve park etmek için
şerit değiştirebilir.
İşaret vermeden aniden şerit değiştirmek,
işaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek
yasaktır.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
5
Tek yönlü iki şeritli yolda trafiğin işleyişi ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Geçişler dışında trafik sağdan akar.
B) Ağır taşıtlar sağdaki şeridi izlemelidirler.
C) Soldaki şerit geçişlerde kullanılmalıdır.
D) Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidirler.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
7
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
8
Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden
hangisi devamlı olarak işgal edilmez?
A) En sağdaki
B) Ortadaki
C) En soldaki
D) Orta ile en sağdaki
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
9
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
10
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını
olumsuz etkiler?
A) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi
işgal etmek
B) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten
seyretmek
C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten
seyretmek
D) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
11
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
12
Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden
sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Hafif para cezası
B) Sadece ceza puanı
C) Para cezası ve ceza puanı
D) Trafikten men etme
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
13
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
14
Aşağıdakilerden hangisi çok şeritli yollarda
geçme ve dönme dışında en sağ şeritten
gitmek zorundadır?
A) Kamyon
C) Otobüs
B) Otomobil
D) Motosiklet
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
15
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
16
Şekildeki araç sürücüsü, iki yönlü dört veya
daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret
yoksa, geçme dönme dışında hangisinden
seyretmek zorundadır?
A) Banketten
B) Orta şeritten
C) En sağ şeritten
D) En sol şeritten
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
17
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
18
Şekle göre hangi şerit sadece geçiş için
kullanılır?
A) Orta şerit
B) Her iki banket
C) 1 numaralı şerit
D) 2 numaralı şerit
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
19
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
20
Şekle göre hangi şerit sürekli işgal edilemez?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 1 ve 3
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
21
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
22
İki yönlü ve üç şeritli yollarda hangi
şeridin kullanılması yasaktır?
A) En sağdaki
B) Ortadaki
C) En sağ ve ortadaki
D) En soldaki
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
23
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
24
Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde
şerit değiştirebilirler?
A) Önlerinde seyreden araç yoksa
B) Arkalarından gelen araç yoksa
C) Arkalarından gelen araca yol vermek için
D) Geçmek, dönmek, park etmek için
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
25
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
26
Aşağıdakilerden hangisini sürücülerin yapması
yasaktır?
I – İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II – İşaret verdiği anda aniden şerit
değiştirmeleri
III – Kontrollü kavşaklara gelindiğinde
hızlarını azaltmaları
A) I – II
B) I – III
C) II – III
D) I – II – III
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
27
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
28
Download

şeritlerin kullanılması