1.SINIF MADEN OCAKLARI İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
 Başvuru Beyan Formu (işyeri adresi yazılacak)
 Tüzel kişilik ise noter tasdikli imza sirküsü,
 Vekaletname

Onaylı Vaziyet Planı (Sağlık Koruma Bandı Mesafesi İşlenmiş olacaktır)
 1/25000 Ölçekli sahayı ve alanı gösterir harita(Koordinatlar İşlenmiş Olarak)
 Maden İşletme Ruhsatı
 Migem Tetkik Heyet Raporu
 ÇED Belgesi
 İtfaiye Raporu
 Geçiş Yolu İzin Belgesi ve ruhsat sahasına giden yolu gösterir kroki (Karayolları 16.Bölge
Müdürlüğü veya köy yolu ise İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden
alınacaktır)
 Tabip sözleşmesi
 Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan
sağlandığı ile ilgili suyun Bakteriyolojik ve Kimyasal analiz sonuçları.
 Sorumlu Müdür Sözleşmesi
 Çevre izni veya Çevre izin Lisans Belgesi
 5000 TL Harç ( İl Özel İdaresi hesabına 2500TL ve İlçelerde Köylere Hizmet Götürme Birliği
hesabına 2500TL yatırılacak ve makbuzu getirilecektir.)
 Ruhsat sahası dışındaki madencilik faaliyetleri için yapılacak tesislerden (yıkama-elemekırma-zenginleştirme vb.) ……..m2 x 1,00TL harç alınmaktadır. İl Özel İdaresi hesabına
yatırılacak ve makbuzu getirilecektir.
 İş güvenliği uzmanı sözleşmesi
 Yer seçimi ve tesis kurma izni belgesi (ÇED OLUMLU ise istenmez)
 Rödövans sözleşmeleri Bakanlık onaylı olacaktır. Rödövansçının GSM alması için, ruhsat
sahibi tarafından izin verildiğine dair belge.

Evrakların aslı idaremizce görüldükten sonra, “aslı görülmüştür” diye onaylanacaktır.
1
2. ve 3. SINIF MADEN OCAKLARI İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
 Başvuru Beyan Formu (işyeri adresi yazılacak)
 Tüzel kişilik ise noter tasdikli imza sirküsü,
 Vekaletname
 Maden İşletme Ruhsatı
 Migem Tetkik Heyet Raporu
 ÇED Belgesi
 Geçiş Yolu İzin Belgesi ve ruhsat sahasına giden yolu gösterir kroki (Karayolları 16.Bölge
Müdürlüğü veya köy yolu ise İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden
alınacaktır)
 1/25000 Ölçekli sahayı ve alanı gösterir Harita (Koordinatlar İşlenmiş Olarak)
 İtfaiye Raporu
 Tabip sözleşmesi (50 kişiden fazla çalışılan işyerleri için)
 İş güvenliği uzmanı sözleşmesi
 Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan
sağlandığı ile ilgili suyun Bakteriyolojik ve Kimyasal analiz sonuçları.
 Rödövans sözleşmeleri Bakanlık onaylı olacaktır. Rödövansçının GSM alması için, ruhsat
sahibi tarafından izin verildiğine dair belge.
 5000 TL Harç ( İl Özel İdaresi hesabına 2500TL ve İlçelerde Köylere Hizmet Götürme Birliği
hesabına 2500TL yatırılacak ve makbuzu getirilecektir.)
 Ruhsat sahası dışındaki madencilik faaliyetleri için yapılacak tesislerden (yıkama-elemekırma-zenginleştirme vb.) …….m2 x 1,00TL harç alınmaktadır. İl Özel İdaresi hesabına
yatırılacak ve makbuzu getirilecektir.
 Evrakların aslı idaremizce görüldükten sonra, “aslı görülmüştür” diye onaylanacaktır.
2
Download

1.SINIF MADEN OCAKLARI İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA