766.697
harabe
766.636
depo
ocaklık
ambar
766.404
766.701
766.327
766.233
ahır
766.224
767.325
767.156
766.350
765.989
766.119
766.060
767.403
766.242
766.071
766.623
765.517
767.297
766.056
767.472
766.853
765.811
KİLİT TAŞI
766.372
767.608
KİLİT TAŞI
766.076
766.158
767.841
765.472
766.507
depo
767.682
767.567
767.156
766.384
764.646
765.763
764.898
766.393
767.481
765.875
764.908
767.594
766.371
767.744
766.589
766.586
764.475
767.525
766.099
767.588
767.708
767.726
KİLİT TAŞI
767.801
767.737
767.823
wc
767.338
ahır
767.531
KİLİT TAŞI
KİLİT TAŞI
768.017
lojman
harabe
766.451
766.797
767.301
767.813
767.878
ahır
765.986
766.820
767.565
768.289
767.690
minare
768.282
766.166
767.554
765.723
767.134
767.134
767.044
767.025
767.158
ahır
camii
767.112
766.430
767.727
768.618
767.435
768.595
768.615
765.833
767.676
ocaklık
768.871
766.693
766.620
KARAÇOMAK MAHALLESİ, SOSYAL DONATI ALANI
UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
767.478
767.798
769.000
ahır
768.962
769.032
768.806
768.604
768.016
768.012
768.041
768.388
766.443
766.428
766.410
766.322
766.376
766.432
768.041
767.912
anl
sam
768.987
768.852
769.216
768.414
768.418
768.394
768.432
766.247
766.236
767.397
GÖSTERİM
768.535
ık
KİLİT TAŞI
769.345
9
769.426
00
768.774
768.786
768.747
768.745
766.585
769.261
769.625
766.634
769.114
769.530
769.502
KİLİT TAŞI
768.773
5
769.845
766.410
766.313
766.282
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
767.709
765.884
769.601
769.870
769.861
769.973
769.983
769.563
769.560
765.170
YAPI YAKLAŞMA SINIRI
769.327
770.032
770.171
768.703
764.609
769.802
5 00
5
okul
770.431
770.465
770.375
770.533
770.442
770.003
5
769.185
770.100
769.992
SOSYAL TESİS ALANI
768.488
770.303
770.159
770.793
764.334
767.702
767.234
5
767
770.332
PARK
769.889
763.784
PARK
766.252
PARK
765
wc
768.914
765.200
767.856
764.041
5
770.840
769
770.371
771.573
770.650
766.672
770.829
770.360
770
765.349
769.459
771
763.448
768.936
770.989
770.531
762.042
769.364
766.953
771.086
770.551
768.474
769.416
765.128
766.977
768.275
763.240
168
766.730
765.054
761.561
760.767
761.733
771.222
76
3
764.955
763.049
770.517
769.597
761.893
2
763.023
768.503
76
771.536
762.076
762.297
PLAN NOTU
1-1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI; PLAN
PAFTALARI, PLAN RAPORU, PLAN HÜKÜMLERİ İLE
BERABER BİR BÜTÜNDÜR.
2- BELİRTİLMEYEN HUSULARDA 3194 SAYILI
İMAR KANUNU VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
3-SOSYALTESİS ALANLARI, BÖLGE HALKININ
İHTİYACINA GÖRE TAZİYE EVİ OLARAK
KULLANILABİLECEKTİR.
Download

Karaçomak