TNKA
TNKA
TNKA
YAKAKANET (SAMSUN)
NAZIM İMAR PLANI
1000
KUZEY
10 00
GÖSTERİM
SINIRLAR
10 00
NAZIM İMAR PLANI ONAMA SINIRI
TAŞKIN ALAN SINIRI
1000
1000
1000
ÖLÇEK
KIYI KENAR ÇİZGİSİ
12 00
10 00
1 / 5000
KENTSEL ALAN KULLANIMI
12 00
12 00
ORTA YOĞUNLUKLU
MESKUN KONUT ALANLARI
DÜŞÜK YOĞUNLUKLU
MESKUN KONUT ALANLARI
12 00
DÜŞÜK YOĞUNLUKLU
GELİŞME KONUT ALANLARI
12 00
KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI
BHA
12 00
A
RESMİ KURUM ALANI
BELEDİYE HİZMET ALANI
TİCARET ALANI
KENTSEL TEKNİK ALTYAPI
15
00
ULAŞIM
20 00
12 00
1. DERECE KENTİÇİ YOLLAR
TNKA
SANAYİ ALANI
12 00
A LPG
AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU
TURİZM ALANI
20 00
15 00
KENTİÇİ YOLLAR TRAFİK YOLLARI
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
PAZAR YERİ
1200
20 00
TNKA
12 00
20 00
PARK
TNKA
12 00
YAYA YOLLARI
TNKA
TERMİNAL
ENERJİ NAKİL HATTI
AÇIK VE YEŞİL ALANLAR
TAŞKIN SINIRI
PARK, ÇOCUK BAHÇESİ
1000
15
00
TNKA
TAŞKIN ALANI
1000
PİKNİK VE EĞLENCE (REKREASYON) ALANI
12 00
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN
ORMAN
TNKA
JEOLOJİK YAPI
12 00
10 00
12 00
20 00
12 00
HEYALAN ALANI
12
TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN
00
12 00
KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI
İLKÖĞRETİM TESİSİ
ORTAÖĞRETİM TESİSİ
SAĞLIK TESİSİ
ASKERİ ALAN
SOSYAL TESİS
SPOR ALANI
CAMİ
PLAN NOTLARI:
1. 2009 YILINDA ONAYLANAN REVİZYON İMAR PLANI İLE
TEMMUZ 2014 TARİHİNE KADAR BELEDİYE MECLİSİNCE
ONAYLANAN PLAN TADİLATLARININ MEVCUT PLANLA
BÜTÜNLEŞTİRİLMESİSAĞLANMIŞTIR.
2. TEMMUZ 2014 TARİHİNE KADAR ONAYLANAN TÜM
PLAN TADİLATLARI GÜNCELLENMİŞ VE MEVCUT PLANLA
BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞTİR. SEHVEN AKTARILAN YADA
EVRAK TEMİN EDİLEMEDİĞİ İÇİN AKTARILAMAYAN PLAN
TADİLATLARININ MECLİS ONAY EVRAKLARI TEMİN
EDİLMESİ HALİNDE, ONAYLANAN PLAN TADİLATI
GEÇERLİ OLUP, PLAN TADİLATININ MEVCUT PLANA
AKTARILMASI BELEDİYE TARAFINDAN SAĞLANIR.
12 00
Download

YAKAKANET (SAMSUN) NAZIM İMAR PLANI