VAKA-2
DOÇ.DR. İRFAN YALÇINKAYA
Anamnez
•
•
•
•
•
•
36 yaşında erkek hasta
41119282536
İstanbul, İSKİ’de işçi
Şikayeti: Öksürük
Antibiyotik tedavisi verilmiş, geçmemiş.
25 yıl günde 2 paket sigara içmiş, halen içiyor,
kolunda kesi izleri var (uyuşturucu ?)
İlk başvuruda akciğer grafileri (bir hafta
arayla)
Ne yapmalı?
Akciğer kanseri ?
Hangi tetkik ?
•
•
•
•
•
•
•
•
40 Yaş üstü
Erkek
Sigara içiyor
Tedaviye rağmen
geçmeyen (kronik)
öksürük
• Şüpheli radyoloji
Balgam sitolojisi
Toraks BT
Toraks MR
FOB
3. Başvuru (Toraks BT)
Toraks BT
• Sol akciğer üst lob apikoposterior segment
anterior kesiminde periferik yerleşimli spiküle
kenarlı en geniş yerinde yaklaşık 18 mm çapa
ulaşan ve plevral çekintilere neden olan solid
kitle, bilateral akciğerde alt lob anterior
bazallerde lineer atelektaziler, ön
mediastende, aort pulmoner pencerede,
subkarinal ve sol hiler en büyükleri yaklaşık 21
mm kısa çaplı LAP’ler
Toraks BT
SONRA ?
FOB
• Endobronşiyal lezyon yok
• Sol üst lob bronşundan lavaj alındı
• Sitoloji: Olağan pulmoner sitoloji
Laboratuar
• Balgam ARB: Negatif
• FEV1: % 54, bronkodilatör sonrası % 64
• Kan ve biyokimya: Normal
• Beyin MR: Normal
SONRA ?
PET-BT
• Sol akciğerde üst lob anterior segmentte
intraparankimal yerleşimli 16x16 mm boyutlarında
düzensiz sınırlı malignite düzeyinde hipermetabolik
nodüler lezyonda artmış F18-FDG tutulumu (SUDmaks:
6.9), histolojik verifikasyon önerilir
• Mediastende aortikopulmoner pencerede yaklaşık
19x11 mm boyutlarındaki lenf nodunda artmış F18FDG tutulumu (SUDmaks: 5.1), metastaz yönünden
şüpheli, sağ üst paratrakeal alanda sunsantimetrik
boyutlu, paraaortik alanda yaklaşık 1 cm çapındaki lenf
nodlarında hafif artmış F18-FDG tutulumu (SUDmaks:
2.4), reaktif hiperplazi ? / metastaz ?
PET-BT
Ya şimdi ?
•
•
•
•
•
•
Hala tanı yok. Tanıda ne düşünüyorsunuz?
Başka bir tetkik? İstiyorsanız neden?
Tanı için invaziv bir işlem düşünür müsünüz?
Örneğin TTİİAB düşünür müsünüz?
İnvaziv evreleme yöntemi düşünür müsünüz?
Mediastinoskopi, Extended mediastinoskopi,
Mediastinotomi, VATS
• Hangisi? Neden?
Ameliyat
• Mediastinoskopi: 2R, 4R frozen: negatif, 7, 2L,
4L çok yapışıktı ve lenf noduna rastlanmadı
• VATS: 6 nolu istasyondan biyopsi alındı, malign
geldi, vaka bırakıldı
• Tek dreni olan hastanın dreni ertesi günü
alınıp taburcu edildi
Mediastinal lenf nodları
Patoloji
Karar
• Neoadjuvan tedavi uygulandıktan sonra
cerrahi açıdan yeniden değerlendirilmesi
planlandı
• 3 kür KT aldıktan sonra yapılan BT normal,
cerrahi (Sol torakotomi + üst lobektomi)
planlandı.
Download

VAKA-2 - WordPress.com