Dr. Selen BAYRAKTAROĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji AD / İzmir
 Nodül
ve kitle tanımı
 Multiple
pulmoner nodül ,kitle nedenleri
ve ayırıcı tanısı
 Radyolojik
İşaretler
3 cm den küçük ise NODÜL
3 cmden büyük ise KİTLE
 Konjenital
(AVM)
 Malign ( Akc kanseri, lenfoma,metastaz)
 Benign (lenfoproliferatif hastalıklar,
papillomlar)
 Enfeksiyon/Parazitler (aspergillozis ,
bronkopnömoni, Echinococcus,
granülomatozis enfeksiyonları ve
granülomlar (tuberküloz, atipik
mikobakteriler, histoplazmozis…),
akciğer absesi, septik emboli,
paragonimiasis)
hastalıklar ( Churg-Strauss
Sendromu, fokal organize pnömoni, romatoid
nodüller, sarkoidoz, wegener
granülomatozisi)
 Havayolu hastalıkları ve inhalasyon
hastalıkları( mukus tıkaçları (astım, abpa, kf)
Konglomere kitleler ve masif fibrozis
(ör.silikozis)
 Vasküler ( AVM, hematom, infarkt)
 İdiopatik ( amiloidoz )
 İnflamatuar
Subat 2014
Haziran 2014
Agustos 2014
Lenfoma
46 y, erkek
PET /BT
TTİİAB Benign sitoloji
( daha geniş bir biyopsiye ihtiyaç vardır)
Açık Akciğer Biyopsisi
WEGENER GRANÜLOMATOZİSİ
4 y, kız olgu
Laringeal papillomatois
Kaviter kolon
tümörü metastazları
Kaviter Metastazlar
** Skuamöz hücreli kanserler
•
•
•
•
Baş boyun tümörleri
Ürogenital sistem
Kolon tümörleri
Sarkomlar
Pnömotoraks
 Akciğer
kanseri (özellikle skuamöz
hücreli kanser)
 Kaviter metastazlar
 Otoimmün hastalıklar ( Wegener
granülomatozisi, Romatoid nodüller)
 Vasküler ( Septik emboli)
 Enfeksiyon (Mikobakteriyal, Fungal
enfeksiyonlar)
 Travma (pnömatosel)
Septik emboli
‘’Lezyon merkezine uzanan pulmoner
damarlar’’
 İnfarkt
 Septik
emboli
 AVM
 Vaskülit
 Hematojen
metastaz
Romatoid nodül
Romatoid nodül
NOKARDİA
 Nodülü
•
•
çevreleyen buzlu cam alanı
İnvaziv pulmoner aspergillozis
Hastalığın erken evresinde tanıda değerli
HİLAL İŞARETİ
(Air crescent sign)
iyi prognoz işareti
Download

Dr. Selen BAYRAKTAROĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi