Ortalanmış olmalı,
14 pt büyüklükte olmalı
ÖZGEÇMİŞ
Burada 2 satır boşluk
bırakınız!
Sayfanın bu kısmına seçtiğiniz bir font ile 12 pt büyüklüğünde özgeçmişinizi yazınız. Bu
kısımda paragrafınızı 2 kenara yaslanmış olarak ayarlayınız. Satır boşluğu olarak 1.5
satır seçiniz. Özgeçmişinizin 3 satırdan kısa olmamasına dikkat ediniz. Ödevi hazırlarken
sayfa kenar boşluklarını her yönden 3 cm. olarak belirleyiniz.
Tarih
Adınız Soyadınız
Bölümünüz
Numaranız
Bu kısma 5 sütun ve 6 satırdan oluşan bir tablo ekleyiniz. Tablo hücrelerinin ortalanmış
olmasına dikkat ediniz. Gerekli durumlarda otomatik tablo biçimlerinden birini
kullanabilirsiniz. Tablonun içeriği konusunda kendi özgün seçimlerinizi yapabilirsiniz.
Bu kısma seçtiğiniz bir resmi ekleyiniz. Resme en az 1 artistik efekt uygulayınız. Ayrıca
resme kenarlık ekleyiniz.
Bu kısma bir küçük resim ekleyiniz. Küçük resmin yanına en az 4 şekil ekleyiniz.
Son olarak bu dersle ilgili görüşlerinizi en az 3 madde olmak üzere yazınız. Maddelere
seçtiğiniz bir madde işaretini eklemeyi unutmayınız.
Ödevinizi 7 Aralık 2014 Pazar günü 17.00’a kadar [email protected] adresine
ulaştırınız. Ödevinizi üniversitemiz tarafından size tahsis edilen e-posta adresini
kullanarak gönderiniz. Ödevi gönderirken konu kısmına “TBTK-ödev” yazınız!
Download

ÖZGEÇMİŞ