SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ
İlan No: TBTK.SAGE.2014-01
1) İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
1.1. Referans Kodu: SAGE.SMKGYBİB03 / AR-GE Personeli
Yazılım ve Bilgi İşlem Biriminde görev yapmak üzere, Sistem ve Ağ Güvenliği Yöneticisi
alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.2. Referans Kodu: SAGE.YSGLHB04 / AR-GE Personeli
Laboratuvar Hizmetleri Biriminde görev yapmak üzere, Görüntü Analiz Test Mühendisi
alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.3. Referans Kodu: SAGE.YSGLHB06 / AR-GE Personeli
Laboratuvar Hizmetleri Biriminde görev yapmak üzere, Uçuş Test Mühendisi alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.4. Referans Kodu: SAGE.YSGUKKYB03 / AR-GE Personeli
Ürün Konfigürasyon ve Kalite Yönetimi Biriminde görev yapmak üzere, Ürün
Konfigürasyon Sorumlusu alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.5. Referans Kodu: SAGE.YSGUKKYB04 / AR-GE Personeli
Ürün Konfigürasyon ve Kalite Yönetimi Biriminde görev yapmak üzere, Kalite Güvence
Sorumlusu alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı:2
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
TBTK-İKDB-2014. V.1
1
1.6. Referans Kodu: SAGE.ESGMTB04 / AR-GE Personeli
Malzeme Teknolojileri Biriminde görev yapmak üzere, AR-GE Mühendisi alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.7. Referans Kodu: SAGE.SMKGSMB02 / AR-GE Personeli
Sistem Mühendisliği Biriminde görev yapmak üzere, Sistem Mühendisi alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı:2
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.8. Referans Kodu: SAGE.ESUDGETB03 / AR-GE Personeli
Elektronik Tasarım Biriminde görev yapmak üzere, AR-GE Mühendisi alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı:7
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.9. Referans Kodu: SAGE.ESUDGYB02 / AR-GE Personeli
Yazılım Biriminde görev yapmak üzere, AR-GE Mühendisi alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı:7
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.10. Referans Kodu: SAGE.ESUDGGKSB02 / AR-GE Personeli
Güdüm Kontrol Seyrüsefer Biriminde görev yapmak üzere, AR-GE Mühendisi
alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.11. Referans Kodu: SAGE.ESUDGUMB02 / AR-GE Personeli
Uçuş Mekaniği Biriminde görev yapmak üzere, AR-GE Mühendisi alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı:3
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.12. Referans Kodu: SAGE.SMKGYBİB02 / AR-GE Personeli
Yazılım ve Bilgi İşlem Biriminde görev yapmak üzere, Yazılım ve Bilgi İşlem Teknisyeni
alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.13. Referans Kodu: SAGE.YSGLHB07 / AR-GE Personeli
Laboratuvar Hizmetleri Biriminde görev yapmak üzere, Test Teknisyeni alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
TBTK-İKDB-2014. V.1
2
1.14. Referans Kodu: SAGE.ESGMTB03 / AR-GE Personeli
Malzeme Teknolojileri Biriminde görev yapmak üzere, AR-GE Teknisyeni alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 8
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
1.15. Referans Kodu: SAGE.ESUDGEÜB02 / AR-GE Personeli
Elektronik Üretim Biriminde görev yapmak üzere, Elektronik Teknisyeni alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara
2) ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
2.1. Referans Kodu: SAGE.SMKGYBİB03/ AR-GE Personeli
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü,
Elektrik Mühendisliği Bölümü, Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim
Sistemleri Bölümü, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Fizik
Bölümü, Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, İstatistik Bölümü, Matematik
Bölümü
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih
sebebidir.















TBTK-İKDB-2014. V.1
Yönlendirici, anahtar ve diğer aktif cihazların kurulumu, yönetimi ve
problemlerin giderilmesi,
Networking ve VPN konularında çalışılması,
Checkpoint Firewall yönetimi, konfigürasyonu ve problemlerin giderilmesi,
Websense Web Security Gateway yönetimi ve konfigürasyonu,
Linux sunucuların yönetimi,
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
Düzenli ve planlı çalışması, raporlayarak alışkanlığı olması ve
dokümantasyon yapılması,
Microsoft SCCM, SCOM, SCDPM, ISA kurulumu ve yönetimi,
Microsoft Server 2008-2012 yönetimi,
Active Directory Domain kurulumu, yönetimi ve versiyon yükseltmeleri,
Microsoft Exchange 2010-2013 kurulumu, yönetimi ve versiyon
yükseltmeleri,
Hyper-V, Ipv6 konularında çalışılması,
Kümeleme yapısında çalışan sunucuların kurulumu ve yönetimi,
Symantec Backup Exec ile yedekleme stratejilerinin belirlenmesi,
yönetilmesi ve kontrolü,
KMS yönetimi uygulamaları.
3
2.2. Referans Kodu: SAGE.YSGLHB04 / AR-GE Personeli
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Uçak Mühendisliği Bölümü, Makine
Mühendisliği Bölümü
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih
sebebidir





Veri toplama sistemleri ve sensörler hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulama
yapmak,
MATLAB de sinyal işleme, filtreleme ve görüntüleme uygulamaları yapmak,
MIL-STD-810 ve HYS Yer Denemeleri Testleri,
TrackEye Görüntü Analiz Programı hakkında çalışmak,
Yer ve Uçuş Testlerinde görev alınması.
2.3. Referans Kodu: SAGE.YSGLHB06/ AR-GE Personeli
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektronik Mühendisliği Bölümü,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih
sebebidir.










Telemetri Sistemleri hakkında çalışmak,
C, C++ ve C# programlama dillerinde programlama yapmak,
Veri toplama sistemleri ve sensörler hakkında uygulama yapmak,
ESB (Elektro Statik Boşalım) konusunda uygulama yapmak,
MATLAB de sinyal işleme, filtreleme ve görüntüleme uygulamaları yapmak,
EMC – EMI testleri hakkında uygulama yapmak,
SAGE bünyesinde bulunan Mobil Telemetri Sisteminin kullanılması,
Uçuş Testlerinde test mühendisi olarak görev yapılması,
Elektostatik Boşalma Testlerinde görev alınması,
EMI/EMC Testlerinde görev alınması.
2.4. Referans Kodu: SAGE.YSGUKKYB03 / AR-GE Personeli
a) Yükseköğretim kurumlarının Fen ve Mühendislik Fakültelerine bağlı en az dört yıllık
lisans eğitimi veren bölümlerden birini bitirmiş olmak.
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih
sebebidir.




TBTK-İKDB-2014. V.1
Proje yaşam döngüsü içerisinde konfigürasyon yönetimi faaliyetlerinin
yürütülmesi,
Proje Konfigürasyon Yönetim Planı’nın belirlenen gereksinimlere uygun olarak
hazırlanması, izlenmesi ve güncellenmesi,
Konfigürasyon yönetimi verilerinin toplanması, analizi ve raporlanması,
Konfigürasyon kalemlerinin izlenebilirliğinin sağlanması.
4
2.5. Referans Kodu: SAGE.YSGUKKYB04 / AR-GE Personeli
a) Yükseköğretim kurumlarının Fen ve Mühendislik Fakültelerine bağlı en az dört yıllık
lisans eğitimi veren bölümlerden birini bitirmiş olmak.
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih
sebebidir.











Proje Yaşam Döngüsü’nün, kalite güvence gereklilikleri doğrultusunda, Kalite
Yönetim Sistemi’nde tanımlanan süreçlere uygun olarak oluşturulması,
Proje Kalite Planı’nın belirlenen gereksinimlere uygun olarak hazırlanması,
izlenmesi ve güncellenmesi,
Proje kalite güvence gereklilikleriyle ilgili teknik ve idari gözden geçirmelere
katılım sağlanması,
Proje kapsamındaki doğrulama faaliyetlerinin izlenmesi ve gerekirse
denetlenmesi,
Proje kapsamındaki testlere katılım sağlanarak test sürecinin güvence altına
alınması,
Proje kapsamındaki teknik gereksinimlerin doğrulandığının kontrolü ve
onaylanması,
Proje kapsamında, kalite denetim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, kalite denetimi
planlanması, gerçekleştirilmesi, takip edilmesi ve sonuçların raporlanması,
Proje kapsamında Altyüklenici kalite denetimlerinin yapılması ve Altyüklenicilerin
izlenmesi,
Proje kapsamında müşteri ve altyüklenici tarafındaki kalite faaliyetlerinin
eşgüdümü,
Projede kalite güvence verilerinin toplanması, analizi ve raporlanması,
Bunlar ile birlikte gerektiğinde Kalite Yönetim Sistemine ait diğer çalışmalarda da
görev alınması (süreçlerin izlenmesi, kalite denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
düzeltici ve önleyici işlemlerin takibi, vb
2.6. Referans Kodu: SAGE.ESGMTB04/ AR-GE Personeli
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya Mühendisliği
Bölümü bitirmiş olmak.
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih
sebebidir.






Katı roket yakıtı ve plastik bağlayıcılı patlayıcı tasarım, proses geliştirme, prototip
üretimi, test ve karakterizasyon çalışmaları,
Polimerik astar ve yalıtım malzemesi tasarım, proses geliştirme, prototip üretimi,
test ve karakterizasyon çalışmaları,
Enerjik ve Polimerik malzemelerde hızlandırılmış yaşlanma ve ömür belirleme
çalışmaları,
Enerjik malzeme üretim altyapısı kurulumu ve teknoloji transferi çalışmaları,
Elektrokimyasal güç kaynakları tasarım, prototip üretim ve test çalışmaları,
Birim altyapılarının idamesi sağlanması.
2.7. Referans Kodu: SAGE.SMKGSMB02 / AR-GE Personeli
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
TBTK-İKDB-2014. V.1
5
 Makina Mühendisliği Bölümü, Havacılık Mühendisliği Bölümü, Havacılık ve
Uzay Mühendisliği Bölümü, Uçak Mühendisliği Bölümü, Elektrik/Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih
sebebidir.







Gereksinim Yönetimi, Teknik Risk Yönetimi, Ara yüz Yönetimi ve Test Planlama
konularında görev alınması,
Çok disiplinli optimizasyon ve deney tasarımı,
Radar sistem, alt sistem ve elektronik harp doğrulama testleri,
MIL-STD-461 standardına uyumlu tasarım/test,
Farklı Yazılım geliştirme süreçlerine uygun yazılım tasarımı ve doğrulama,
Güvenilirlik, Hata Analizi ve Ömür Belirleme Testleri,
MIL-STD-810 ve benzeri test standartlarına göre çevresel test yöntemlerinin
belirlenmesi.
2.8. Referans Kodu: SAGE.ESUDGETB03 / AR-GE Personeli
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki
bölümlerden birini bitirmiş olmak.
 Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü.
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih
sebebidir.




Sayısal elektronik, analog elektronik ve güç elektroniği devre tasarımı,
VHDL kullanarak programlama,
Elektronik kart testleri,
Baskı devre kartı tasarım yazılımları yapılması.
2.9. Referans Kodu: SAGE.ESUDGYB02 / AR-GE Personeli
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü.
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih
sebebidir.








TBTK-İKDB-2014. V.1
Yazılım gereksinimlerinin oluşturulması,
Yazılım test planlarının ve ortamlarının planlanması,
Yazılım geliştirme ve test süreçleri uygulaması,
C, C++, Java dillerinde programlama,
Gömülü sistemlere yönelik yüksek seviyeli yazılım geliştirme,
Benzetim ortamlarının tasarlanması ve kodlanması (MATLAB, Simulink, xPC
Target),
Algoritmalarının gerçek zamanlı olarak çalıştırılması,
Cihaz ara yüzü geliştirme uygulamaları yapmak.
6
2.10. Referans Kodu: SAGE.ESUDGGKSB02 / AR-GE Personeli
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki
bölümlerden birini bitirmiş olmak.
 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektronik Mühendisliği Bölümü,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Bölümü, Uçak Mühendisliği Bölümü, Kontrol Mühendisliği
Bölümü
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması
tercih sebebidir.



Güdüm, otopilot sistemleri ve algoritmaları (Klasik ve modern kontrol teorisi,
doğrusal ve doğrusal olmayan sistemler),
Uçuş benzetimi, stabilite, kontrol ve uçuş performans analizleri,
Seyrüsefer sistemleri ve algoritmaları kapsamında sinyal işleme, kontrol,
veri/sensör füzyonu uygulamaları yapmak.
2.11. Referans Kodu: SAGE.ESUDGUMB02 / AR-GE Personeli
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık / Uçak
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak ya da Makine Mühendisliği Bölümünden
mezun olup Havacılık / Uçak Mühendisliği Bölümünde yan dal yapmış olmak ya da
Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olup Havacılık / Uçak Mühendisliği
Bölümünde Yüksek Lisans / Doktora derecesine sahip olmak.
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması
tercih sebebidir.



Aerodinamik tasarım ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği (İng. Computational
Fluid Dynamics – CFD) çözümlemeleri,
Kaldırma/kontrol yüzeyi boyutlandırma, kararlılık ve kontrol edilebilirlik (İng.
Stability and Control), uçuş başarımı (İng. Flight Performance) çözümlemeleri ve
uçuş test (İng. Flight Testing) çalışmaları,
Hava araçlarının matematiksel modellenmesi ve benzetimi (İng. modeling and
simulation) çalışmaları ve atış kontrol (İng. Fire Control) uygulamaları yapılması.
2.12. Referans Kodu: SAGE.SMKGYBİB02 / AR-GE Personeli
a) Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerden
birini bitirmiş olmak.
 Bilgisayar Programcılığı Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar
Operatörlüğü Bölümü, Bilgi Yönetimi Bölümü, Elektronik Teknolojisi
Bölümü, Elektronik Haberleşme Bölümü.
b) Ön Lisans mezuniyet derecesi 4’lü sistemde en az 2,60, 100’lü sistemde ise en az
67,33 olmak. En az 2 yıl süre mesleğini uygulamış olanlardan Ön Lisans mezuniyet
derecesi koşulu aranmaz.
Yükseköğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları
Tablosu esas alınır.
TBTK-İKDB-2014. V.1
7
c) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması
tercih sebebidir.






Microsoft Windows işletim sistemleri, Microsoft Office, ve genel bilgisayar
kullanımı ile ilgili kurulum ve kullanıcı desteğinin verilmesi,
Enstitüde kullanılan 3. parti yazılımlarının kurulum ve desteğinin verilmesi
Bilgi İşlem ile ilgili her türlü donanım kurulumu, bakımı, onarımının yapılması
Bilgi İşlem altyapılarındaki kablolamaların yapılması,
Kullanıcı bilgisayarları, yazıcılar, tarayıcılar ve projeksiyon cihazları gibi
donanımların teknik şartnamesinin oluşturulması,
Microsoft işletim sistemleri uygulamalarında bilgisayar desteği verilmesi.
2.13. Referans Kodu: SAGE.YSGLHB07 / AR-GE Personeli
a) Yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki iki yıllık ön lisans programlarından birini
bitirmiş olmak.
 Elektronik, Elektrik Elektronik, Endüstriyel Elektronik,
Elektronik Haberleşme, Haberleşme Elektroniği, Makine
Haberleşme,
b) Ön Lisans mezuniyet derecesi 4’lü sistemde en az 2,60, 100’lü sistemde ise en az
67,33 olmak. En az 2 yıl süre mesleğini uygulamış olanlardan Ön Lisans mezuniyet
derecesi koşulu aranmaz.
Yükseköğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları
Tablosu esas alınır.
c) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması
tercih sebebidir.










Uçuş Testleri,
Mobil Telemetri Sisteminin kurulumu,
Test Kalemlerinin ölçümlendirme ve kablaj çalışmaları,
Test Kalemlerinin mekanik son kontrolleri,
Elektromanyetik Girişim/Elektromanyetik Uyumluluk testlerine ilişkin uzun süreli
şehir dışı görevlendirme ile testleri yürütülmesi ve gözlemlenmesi,
Patlayıcı/Parlayıcı malzeme içeren sistemler, alt sistemler üzerinde elektriksel
testlerin yürütülmesi,
Elektrostatik deşarj simülatörü, multimetre, sinyal jeneratörü, osiloskop, network
analizör, spektrum analizör ve benzeri ölçüm araçlarının kullanılması,
Proje ihtiyacı doğrultusunda kablajlar ve elektronik donanım test altyapılarının
kurulumunu sağlamak, testlerinin yürütülmesi
Test, Ölçüm ve Kalite Kontrol sonuçlarının raporlanmasında, yayınlanmasında ve
ürün ömür devri yönetim sistemlerinde yer almak,
Patlayıcı bulunan ortamlarda güvenlik tedbirlerinin alınması.
2.14. Referans Kodu: SAGE.ESGMTB03 / AR-GE Personeli
a) Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Makine Bölümünü
bitirmiş olmak.
b) Ön Lisans mezuniyet derecesi 4’lü sistemde en az 2,60, 100’lü sistemde ise en az
67,33 olmak. En az 2 yıl süre mesleğini uygulamış olanlardan Ön Lisans mezuniyet
derecesi koşulu aranmaz.
Yükseköğretim Kurulu’nun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları
Tablosu esas alınır.
TBTK-İKDB-2014. V.1
8
c) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih
sebebidir.





Isıl pil üretimlerinde kullanılan otomasyon presi operatörlüğü,
Isıl pil gövde kapak TIG kaynak cihazı operatörlüğü,
Isıl pil hücre istifi elektriksel ve ısıl yalıtım otomasyon cihazı operatörlüğü,
Atölye ölçüm aletleri ile makine-teçhizat bakım-onarım işleri ve hidrolik/pnömatik
sistemler üzerine çalışmak
Düşük nemli ortamda ve yanıcı malzemeler ile çalışmak.
2.15. Referans Kodu: SAGE.ESUDGEÜB02 / AR-GE Personeli
a) İki yıllık teknik eğitim veren Yükseköğretim kurumlarının, aşağıdaki bölümlerinden
birinden ön lisans mezunu olmak.
 Elektronik Bölümü, Endüstriyel Elektronik Bölümü, Elektronik ve Haberleşme
Bölümü
b) Ön Lisans mezuniyet derecesi 4’lü sistemde en az 2,60, 100’lü sistemde ise en az
67,33 olmak. En az 2 yıl süre mesleğini uygulamış olanlardan Ön Lisans mezuniyet
derecesi koşulu aranmaz.
Yükseköğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları
Tablosu esas alınır.
c) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması tercih
sebebidir.




Askeri Standartlara uygun kablaj üretiminde görev yapmak,
Elektronik kartlar ve kablajda lehimleme işlemlerinin yapılması,
Havya setlerinin kullanılması,
Kablaj üretiminde bulunan ekipman ve malzemelerin kullanılması.
3) ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Son başvuru tarihi itibariyle, lisans mezunları için 35, yüksek lisans mezunları için 37,
doktora mezunları için 39 yaşından gün almamış olmak, SAGE.SMKGYBİB02,
SAGE.YSGLHB07, SAGE.ESGMTB03, SAGE.ESUDGEÜB02 Referans Kodlu pozisyonlar için
ise 35 yaşından gün almamış olmak koşulu aranmaktadır.
e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis
veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
TBTK-İKDB-2014. V.1
9
f) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.
Alanında Yüksek Lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80 ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının
%20’sinin toplamıdır.
Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük
sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.
TBTK-İKDB-2014. V.1
10
g) Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak;
KPDS
ÜDS
YDS
TOEF
IBT
IELTS
Tüm
Bileşenlerinden
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
FCE
CAE
CPE
SAGE.SMKGYBİB03
70
68
6.5
190
520
B
C
C
SAGE.YSGLHB04
70
68
6.5
190
520
B
C
C
SAGE.YSGLHB06
70
68
6.5
190
520
B
C
C
SAGE.YSGUKKYB03
70
68
6.5
190
520
B
C
C
SAGE.YSGUKKYB04
70
68
6.5
190
520
B
C
C
SAGE.ESGMTB04
70
68
6.5
190
520
B
C
C
SAGE.SMKGSMB02
70
68
6.5
190
520
B
C
C
SAGE.ESUDGETB03
70
68
6.5
190
520
B
C
C
SAGE.ESUDGYB02
70
68
6.5
190
520
B
C
C
SAGE.ESUDGGKSB02
70
68
6.5
190
520
B
C
C
SAGE.ESUDGUMB02
70
68
6.5
190
520
B
C
C
Sınav Türü
Yabancı dil koşulu aranmayan
pozisyonlar
SAGE.SMKGYBİB02, SAGE.YSGLHB07, SAGE.ESGMTB03,
SAGE.ESUDGEÜB02 kodlu ilanlar için yabancı dil belgesi şartı aranmaz.
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
IELTS : International English Language Testing System
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English
Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek
lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini
uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
TBTK-İKDB-2014. V.1
11
4) BAŞVURU SÜRECİ
a) Başvuruların en geç 01.12.2014 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar yapılması
gerekmektedir.
b) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak iletilmesi
zorunludur.
i. Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol
Kodu olan internet çıktısı) ve Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM
onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı) (SAGE.SMKGYBİB02,
SAGE.YSGLHB07, SAGE.ESGMTB03, SAGE.ESUDGEÜB02 Referans Kodlu pozisyonlar
için (Teknisyen) başvuran adaylarda bu koşul aranmaz.)
ii. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
iii. Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü), (Yurtdışında Yüksek
Lisans ve Doktora eğitimini tamamlayanlar için denklik belgesi)
iv. Lisans Transkript belgesi (ve varsa üstü),
v. Yabancı dil sınav sonuç belgesi,
vi. Deneyimi olan adaylardan çalışma belgesi veya hizmet dökümü,
vii. TÜBİTAK SAGE İş Başvuru Formu (www.sage.tubitak.gov.tr adresinden
İş Başvuru Formu alanından ulaşabilirsiniz.),
Adayların, TÜBİTAK SAGE İş Başvuru Formu’nu (www.sage.tubitak.gov.tr adresinden
İş Başvuru Formu alanından ulaşabilirsiniz) doldurup, istenilen diğer tüm belgeleri de
ekleyerek [email protected] adresine e-posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. E-posta
yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
c) Başvurularda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. “Referans Kodu” olmayan
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Değerlendirmeye alınan adaylar arasında, yapılan sıralama sonucunda; Şartları uyan
adaylarla iletişime geçilecektir.
e) Hafta içi mesai saatleri 08:30-17:30 arasında; 0312 590 90 00 numaralı telefondan ya da
[email protected] adresinden iletişim sağlanabilir.
f) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan
adaylardan her bir referans kodu için ‘’3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar bölümünün
(f) maddesine göre oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 3 katı aday
mülakata davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip bütün adaylar
mülakata davet edilecektir.
g) SAGE.SMKGYBİB02, SAGE.YSGLHB07, SAGE.ESGMTB03, SAGE.ESUDGEÜB02 Referans
Kodlu pozisyonlar için 3. Madde (f) ve (g) bentleri koşul olarak aranmayacağından, ilgili
ilan şartlarını sağlayan tüm adaylar mülakata davet edilecektir.
h) Adaylar en fazla iki adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla
Referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
TBTK-İKDB-2014. V.1
12
Download

AR-GE MÜHENDİSİ