ENERJİ ENSTİTÜSÜ
İlan No:TBTK.MAM.EE.09/2014-01
1) İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
1.1. Referans Kodu: EE.01 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde elektrik iletim,
dağıtım ve güç elektroniği konuların da projeler oluşturup bu projelerde görev almak
üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.2. Referans Kodu: EE.02 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde güç elektroniği
konularında projeler oluşturmak ve bu projelerde görev almak, konusu ile ilgili proje
kapsamında veya proje dışında da literatür taraması yapabilmek üzere; proje
personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.3. Referans Kodu: EE.03 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde güç sistemleri ve
güç elektroniği konularında projeler oluşturmak ve bu projelerde görev almak üzere;
proje personeli Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.4. Referans Kodu: EE.04 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde gerçek zamanlı
işletim sistemleri konularında yürütülen projelerde görev almak, MATLAB ve
MATLAB Simulink ile matematiksel modelleme, analiz ve simülasyon konularında
çalışma yapmak üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.5. Referans Kodu: EE.05 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde gömülü gerçek
zamanlı donanım üzerinde Linux işletim sistemi ile uygulama geliştirme projelerinde
görev almak üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.6. Referans Kodu: EE.06 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde yürütülen
projelerde CNC operatörlüğü yapabilme bilgisi ile görev almak üzere; proje
personeli Teknisyen istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
TBTK.İKDB-2014.V-1
1
1.7. Referans Kodu: EE.07 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde asenkron ve
senkron elektrik makineleri ile güç elektroniği konularında çalışmalarda bulunmak,
PSCAD, Simplorer veya MATLAB Simulink gibi benzetim yazılımlarında güç
elektroniği devrelerinin modellemesini ve analizini yapmak, MATLAB ve MATLAB
Simulink ile matematiksel modelleme, analiz ve benzetim konularında çalışmaları
yürütmek üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Balgat/Ankara
1.8. Referans Kodu: EE.08 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde otomasyon
sistemleri (PLC ve İnsan Makine Ara yüzü programlama) veya gömülü yazılım
geliştirme konularında yürütülen projelerde görev almak üzere; proje
personeliAraştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Balgat/Ankara
1.9. Referans Kodu: EE.09 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde akıllı şebekeler
veya yenilenebilir enerji kaynakları konularında yürütülen projelerde görev almak
üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Balgat/Ankara
1.10.
Referans Kodu: EE.10 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde dizel motor ve
araç kalibrasyonu konusunda yürütülen projelerde görev almak, Puma Open
programına hâkim, Ati Vision programını ve Matlab & Simulink programlarını aktif
olarak kullanmak, bulunduğu laboratuvarın düzen ve işleyişini sağlamak üzere;
proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.11. Referans Kodu: EE.11 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'ndekömür ve kömür
teknolojileri konularında projeler oluşturmak ve bu projelerde görev almak üzere;
proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.12. Referans Kodu: EE.12 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde kömür ve
kömür teknolojileri konularında projeler oluşturmak ve bu projelerde görev almak
üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.13. Referans Kodu: EE.13 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde yürütülen
projelerde mekanik ve kaynak işlerinde görev almak üzere; proje personeli
Teknisyen istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
TBTK.İKDB-2014.V-1
2
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.14. Referans Kodu: EE.14 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde yürütülen
projelerde mekanik montaj, işletme ya da bakım işlerinde görev almak üzere;
proje personeli Yardımcı Eleman istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.15. Referans Kodu: EE.15 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde yürütülen
projelerde elektrik iletim ve dağıtım konularında projeler oluşturmak ve bu
projelerde görev almak üzere; proje personeli Araştırmacı istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.16. Referans Kodu: EE.16 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde yürütülen
projelerin cihaz kalibrasyon / performans bakım işlerinde görev almak üzere;
proje personeli Teknisyen istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
1.17. Referans Kodu: EE.17 / AR-GE Personeli: Enerji Enstitüsü'nde yürütülen
projelerde enerji depolama sistemleri konusunda projeler oluşturmak ve bu
projelerde görev almak üzere; proje personeli Başuzman Araştırmacı istihdam
edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/Kocaeli
2) ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
2.1. Referans Kodu: EE.01 / AR-GE Personeli:
a)
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
b)
Elektrik İletim ve Dağıtım Tesisleri, Elektrik Piyasası konularında bilgi sahibi olmak,
MATLAB ve MATLAB Simulink ile matematiksel modelleme, analiz ve simülasyon
konularında bilgi sahibi olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç
duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm
üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz
yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan
kaçınmayan bir yapıya sahip olmak.
c) 45 yaşından gün almamış olmak.
2.2. Referans Kodu: EE.02 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
TBTK.İKDB-2014.V-1
3
b) Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Mühendisliği veya bunlara denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde
yüksek lisans yapmış olmak.
c) Elektrik projelerinin (kuvvetli akım, zayıf akım) çizimi ile kısa devre, gerilim düşümü
hesaplamalarında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak, elektrik sistemlerinde arıza
analizi konusunda bilgi sahibi olmak, Powerworl veya DigSilent yazılımlarını bilmek,
AUTOCAD Yazılım programlarını iyi derecede bilmek, analitik düşünebilmek,
yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz
ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık,
matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve
sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak.
c) 45 yaşından gün almamış olmak.
2.3. Referans Kodu: EE.03 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Mühendisliği veya bunlara denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde
lisans eğitimini tamamlamış ve dağıtım şebekelerine yerel elektrik santrallerinin
bağlantısı konusunda doktora yapmış olmak.
b) Güç sistemlerinin bilgisayarlı analizi konusunda deneyimli olmak, dağıtım
şebekesinde güç akışı, kararlılık analizleri konusunda deneyimli olmak, alçak
gerilim şebekelerinin analizi konusunda deneyimli olmak, MATLAB, Powerworl
veya DigSilent yazılımlarını bilmek, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç
duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik
çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve
analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk
almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak.
c) 45 yaşından gün almamış olmak.
d) "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar"ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.
2.4. Referans Kodu: EE.04 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,
b) Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Mühendisliği veya bunlara denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde
yüksek lisans yapmış olmak.
b) Gömülü sistemler üzerinde gerçek zamanlı uygulama geliştirme, gerçek zamanlı
işletim sistemleri ile ilgili deneyimli olmak, MATLAB ve MATLAB Simulink ile
matematiksel modelleme, analiz ve simülasyon konularında bilgi sahibi olmak,
analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve
problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip
olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya,
ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip
olmak.
c) 45 yaşından gün almamış olmak.
TBTK.İKDB-2014.V-1
4
2.5. Referans Kodu: EE.05 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,
b) Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Mühendisliği veya bunlara denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde
yüksek lisans yapmış olmak.
c) Gömülü gerçek zamanlı donanım üzerinde Linux işletim sistemi ile uygulama
geliştirmiş olmak, FPGA tabanlı donanım üzerinde VHDL ile uygulama geliştirmiş
olmak, sinyal işleme algoritmalarını gerçek zamanlı donanım üzerinde gerçekleme
tecrübesi olmak, MATLAB ve MATLAB Simulink ile matematiksel modelleme, analiz
ve simülasyon konularında bilgi sahibi olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye
ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca
yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel
ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk
almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak.
d) 45 yaşından gün almamış olmak.
2.6. Referans Kodu: EE.06 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Makina bölümünü
bitirmiş olmak.
b) Konusunda en az 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, otomotiv sektöründe en az
5 yıl çalışmış olmak, bakım teknisyeni/teknikeri olarak en az 2 yıl çalışmış olmak,
haddeleme, taşlama, kalıp üretimi ve boyutlandırılması işlerinde tecrübesi olmak,
alüminyum enjeksiyon kalıbında üretilecek uygun tasarım yapabilme bilgisine sahip
olmak, CNC operatörlüğü yapabilme bilgisine sahip olmak, Windows işletim sistemi
ve MS Office programlarını etkin olarak kullanabilmek, en az 10 yıllık B sınıfı ehliyet
sahibi olmak, ve aktif olarak araç kullanabilmek, proje çalışmalarında endüstriyel
teknik destek hizmetlerinde ve endüstriyel ilişkilerde gizlilik ilkesine bağlı kalmak.
c) 45 yaşından gün almamış olmak.
d) "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar"ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.
2.7. Referans Kodu: EE.07 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
b) Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Mühendisliği veya bunlara denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde
dağıtım şebekelerine yerel elektrik santrallerinin bağlantısı konusunda yüksek
lisans yapmış olmak.
c) Asenkron ve senkron elektrik makineleri ile güç elektroniği konularında dersler
almış olması, PSCAD, Simplorer veya MATLAB Simulink gibi benzetim
yazılımlarında güç elektroniği devrelerinin modellemesini ve analizini yapmış
olmak, MATLAB ve MATLAB Simulink ile matematiksel modelleme, analiz ve
benzetim konularında bilgi sahibi olmak, PLC yazılımı ve uygulamalarında
TBTK.İKDB-2014.V-1
5
tecrübeli olmak, baskı devre kartı tasarımı ve çizimi konusunda, gömülü yazılım
konusunda, Güç elektroniği devrelerinin kontrolü konusunda tecrübesi olması,
analitik düşünme yeteneğine sahip olmak, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan
araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm
üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz
yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan
kaçınmayan bir yapıya sahip olmak, en az 3 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak, B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, uzun süreli şehir dışı ve ülke dışı geçici
görevlerde çalışabilmek. Konusu ile ilgili proje kapsamında veya proje dışında da
literatür taraması yapabilmek.İlgili konularla projeler oluşturmak ve bu projelerde
görev almak.
d) 45 yaşından gün almamış olmak.
2.8. Referans Kodu: EE.08 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
b) Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Mühendisliği veya bunlara denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde
yüksek lisans yapmış olmak.
c) Otomasyon sistemleri (PLC ve İnsan Makine Ara yüzü programlama) veya gömülü
yazılım geliştirme konularında ders almış olmak veya mesleki tecrübeye sahip
olmak, seyahat engeli olmamak ve 1 aya kadar kesintisiz saha görevlerinde
çalışmaya uygun olmak ve B sınıfı ehliyet sahibi olmak, analitik düşünebilme,
yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilme ve problemleri analiz ederek
amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneklerine sahip olmak, öğrenmeye açık,
matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve
sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak, erkek adaylar için en az 2
yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak. Konusu ile ilgili proje kapsamında veya proje
dışında da literatür taraması yapabilmek. İlgili konularla projeler oluşturmak ve bu
projelerde görev almak.
d) 45 yaşından gün almamış olmak.
2.9. Referans Kodu: EE.09 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Elektronik
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
b) Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Mühendisliği veya bunlara denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde
yüksek lisans yapmış olmak.
c) Akıllı şebekeler veya yenilenebilir enerji kaynakları konularında ders almış olmak
veya tecrübeli olmak. Seyahat engeli olmamak ve 1 aya kadar kesintisiz saha
görevlerinde çalışmaya uygun olmak ve B sınıfı ehliyet sahibi olmak, analitik
düşünebilme, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilme ve problemleri
analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneklerine sahip olmak,
öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip
çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,
TBTK.İKDB-2014.V-1
6
Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak. Konusu ile ilgili proje
kapsamında veya proje dışında da literatür taraması yapabilmek. İlgili konularla
projeler oluşturmak ve bu projelerde görev almak.
d) 45 yaşından gün almamış olmak.
2.10.
Referans Kodu: EE.10 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
b) Yükseköğretim kurumlarının Mekatronik Bölümü veya bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek
lisans derecesine sahipolmak.
c) En az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, otomotiv sektöründe en az 2 yıl çalışmış
olmak, dizel motor ve araç kalibrasyonu konusunda tecrübeli olmak, otomotivde
yeni gelişmekte olan Stop/start özelliği hakkında tecrübeli olmak, içten yanmalı
motor dinamometresi ve Şasi dinamometresi kullanımı bilgisine sahip olmak, Puma
Open programına hâkim, Ati Vision programını kullana bilmek, Matlab&Simulink
programını aktif olarak kullanmak, Windows işletim sistemi ve MS Office
programlarını etkin olarak kullanmak. Çalıştığı konularda ulusal ve uluslararası
standartları, normları, tüzükleri ve düzenlemeleri yakından izlemek. Bulunduğu
laboratuvarın düzen, işleyişini sağlamak ve o laboratuvardaki teknisyenlerin
faaliyetlerini kontrol etmek.
d) 45 yaşından gün almamış olmak.
2.11.
Referans Kodu: EE.11 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
b) Mezun olduğu bölümde seçimli derslerde kol veya dala ayrılma varsa mezuniyetin,
enerji, ısı, akışkan ya da termodinamik kollarında/dallarından birinden olması
gerekmektedir. Eğer ilgili bölümde böyle bir ayrım yoksa adayın aldığı (seçimli)
derslerin enerji, ısı, akışkan ve termodinamik konularında olması beklenmektedir.
Kömür veya biokütlenin (her türlü odunsu, tarımsal, hayvansal biokütle, evsel
atıklar vb.) yakılması veya gazlaştırılması veya pirolizi konularında mesleki tecrübe
ya da AR-GE projesi tecrübesi ya da araştırma/tasarım/mezuniyet tezi yazmış
olmak, AutoCAD vb. iki boyutlu çizim programlarından birini kullanabilmek,
AutodeskInventor ya da Solidworks vb. üç boyutlu çizim programlarından birini
kullanabilmek, Analitik düşünebilme, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma
yapabilme ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme
yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine
sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan
bir yapıya sahip olmak, şehir dışındaki projelerde çalışabilecek durumda olmak ve
seyahat engeli bulunmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya en
az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.
c) 45 yaşından gün almamış olmak.
TBTK.İKDB-2014.V-1
7
2.12. Referans Kodu: EE.12 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
b)
Konvansiyonel enerji santralları konusunda akademik veya uygulamalı çalışmış
olmak tercih sebebidir, temel bilgisayar uygulamalarını biliyor olmak (CAD, CFD ve
MS Excel programlarına hâkim olmak tercih sebebi olacaktır), alanında en az 1 yıl
tecrübeli olmak, Windows işletim sistemine ve MS Office programlarını etkin olarak
kullanmak, şehir dışındaki projelerde çalışabilecek durumda olmak ve seyahat
engeli bulunmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya en az 2 yıl
askerlikle ilişkisi bulunmamak.
c) 45 yaşından gün almamış olmak.
2.13.
Referans Kodu: EE.13 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Gaz ve Tesisat
Teknolojileri bölümünü bitirmiş olmak.
b) Konusunda en az 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, makine imalat, montaj ve
demontajı, basınçlı kap imalatı, çelik konstrüksiyon, kaynakçılık (TIG (argon), MIGMAG (gaz altı), Elektrik Ark) işlerinde 10 yıllık deneyime sahip olmak, AR-GE
projelerinde mekanik ve kaynak teknisyeni olarak 4 yıllık deneyime sahip olmak,
spesifik kaynak işçiliği (alüminyum, karbon stil, paslanmaz metal), takım tezgâhı
kullanımı (torna, freze), tubing bağlantılı gaz hatları, reaktör imalatı, montaj ve
izolasyonu, mekanik tesisat (gaz-sıvı), kesme ve bükme işleri, haddeleme, taşlama,
kalıp üretimi ve boyutlandırılması işlerinde tecrübeli İstenilen sıcaklık ve basınca
uygun malzemeden reaktör tasarımı yapabilme bilgisine sahip olmak, yarı CNC
freze operatörlüğü yapabilme bilgisine sahip olmak, Windows işletim sistemine ve
MS Office programlarını etkin olarak kullanmak, aktif olarak araba kullanmayı
bilmek, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya en az 2 yıl askerlikle ilişkisi
bulunmamak. Sorumlu olduğu cihazlarla ilgili cihaz kullanım kılavuzlarını, analiz
yöntemlerini
yazmak
ve
güncellemek,
sorumlu
olduğu
cihazların
kalibrasyonunu/performans
kontrol
periyotlarını
belirlemek,
gerekli
kalibrasyon/performans kontrolünü yapmak veya yaptırmak.
c) 45 yaşından gün almamış olmak.
d) "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar"ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.
2.14.
Referans Kodu: EE.14 / AR-GE Personeli:
a) En az lise öğrenimini tamamlamış olmak.
b) M.E.B onaylı Temel İmalat ve Montaj Sertifikası olmak, ağır sanayi, termik santraller,
kimya, petro-kimya, tersane atölyelerinde veya Ar-Ge tesislerinde endüstriyel
tesisat, borulama, işletme ve bakım konularında en az 5 yıl imalat, kaynak ve/veya
mekanik montaj tecrübesi bulunmak, ticari ölçekli veya Ar-Ge amaçlı akışkan yatak
yakma veya gazlaştırma tesislerinde en az 5 yıl mekanik montaj, işletme ve bakım
tecrübesi bulunmak, argon, gazaltı ve elektrik kaynağı işlerinde beceri sahibi olmak,
B tipi ehliyeti bulunmak ve şehirlerarası seyahatlerde uzun süreli saha çalışmaları
için fiziksel bir engeli bulunmamak
c) 45 yaşından gün almamış olmak.
TBTK.İKDB-2014.V-1
8
d) "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar"ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.
2.15.
Referans Kodu: EE.15 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik
Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
b) Elektrik iletim ve dağıtım tesisleri, elektrik piyasası konularında bilgi sahibi olmak,
WAsP yazılımını bilmek, AUTOCAD yazılım programlarını iyi derecede bilmek,
analitik düşüne bilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve
problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip
olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya,
ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip
olmak, erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.
c) 45 yaşından gün almamış olmak.
2.16.
Referans Kodu: EE.16 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Mekatronik
bölümünü bitirmiş olmak.
b) En az 5 yıl iş tecrübesi olmak, bakım teknikeri olarak en az 1 yıl çalışmış olmak,
Windows işletim sistemi ve MS Office programlarını etkin olarak kullanmak, en az 5
yıllık B sınıfı ehliyet sahibi olmak, aktif olarak araba kullanabiliyor olmak, analitik
düşünebilme, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilme ve problemleri
analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, erkek
adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak. Sorumlu olduğu cihazların
kalibrasyonunu/performans kontrol periyotlarını belirlemek, gerekli kalibrasyon /
performans kontrolünü yapmak veya yaptırmak.
c) 45 yaşından gün almamış olmak.
d) "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar"ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.
2.17.
TBTK.İKDB-2014.V-1
Referans Kodu: EE.17 / AR-GE Personeli:
a)
Yükseköğretim Kurumlarının Kimya Mühendisliği veya bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birindenlisans
eğitimini tamamlamış olmak ve Doktora derecesine sahip olmak. Tercihen kimya
mühendisliği konusunda post doktora çalışması yapmış olmak.
b)
En az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, Li-ion batarya, yakıt pili ve enerji
depolama sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak, Nanokompozit ve membran
konusunda deneyimli olmak, empedans spektroskopi, döngüsel voltametre ve
XRD konusunda tecrübeli olmak, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, proses tasarımı
ve modellemesi konularında deneyimli olmak, Windows işletim sistemi ve MS
Office programlarını etkin olarak kullanmak, erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle
ilişkisi bulunmamak.
c)
45 yaşından gün almamış olmak.
d)
"Adaylarda Aranacak Genel Koşullar"ın (e) maddesi koşul olarak aranmaz.
9
3)
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (Bazı Adaylar için “Aranacak Özel
Koşullar”da pozisyona ilişkin en az tecil süresi belirtilmiştir.) (erkek adaylar için).
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan
fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak.
e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin
toplamıdır.
Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük
sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.
f) Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)
EE.01
KPDS
UDS
YDS
65
EE.02
65
61
6,0
173
500
B
C
C
EE.03
70
68
6,5
190
520
B
C
C
EE.04
65
61
6,0
173
500
B
C
C
EE.05
65
61
6,0
173
500
B
C
C
EE.06
-
-
-
-
-
-
-
-
EE.07
65
61
6,0
173
500
B
C
C
EE.08
65
61
6,0
173
500
B
C
C
EE.09
65
61
6,0
173
500
B
C
C
EE.10
65
61
6,0
173
500
B
C
C
EE.11
65
61
6,0
173
500
B
C
C
EE.12
65
61
6,0
173
500
B
C
C
Sınav Türü
TBTK.İKDB-2014.V-1
TOEFL
IBT
IELTS
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
FCE
CAE
CPE
61
6,0
173
500
B
C
C
10
EE.13
-
-
-
-
-
-
-
-
EE.14
-
-
-
-
-
-
-
-
EE.15
65
61
6,0
173
500
B
C
C
EE.16
-
-
-
-
-
-
-
-
EE.17
70
68
6,5
190
520
B
C
C
KPDS
ÜDS
YDS
IELTS
TOEFL IBT
TOEFL CBT
TOEFL PBT
FCE
CAE
CPE
: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
: International English Language TestingSystem
: Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
: Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
: Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
: First Certificate in English
: Certificate in Advanced English
: Certificate of Proficiency in English
Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek
lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini
uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
4) BAŞVURU SÜRECİ
a) Adaylar www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları
bölümünden İş Başvuru Formunu (Referans Kodu ile) doldurmak suretiyle başvuru
yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
b) Son başvuru 14/11/2014 tarihi saat 17:00’dir. Eksik bilgi bulunan başvurular ile
koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu
kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
c) Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Merkezimizin
web
sayfasında
(www.mam.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru
Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.
d) Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) İletişim: [email protected]
f) Her bir referans kodu için; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e)
maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında en yüksek puandan
başlayarak oluşturulacak sıralamada ilk 8 (sekiz) aday mülakata çağrılacaktır. Son
sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylarda
mülakata çağrılacaktır.
g) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesinin koşul olarak
aranmayacağı belirtilen referans kodlarına geçerli başvuru yapan tüm adaylar
mülakata çağrılacaktır.
TBTK.İKDB-2014.V-1
11
Download

ENERJİ ENSTİTÜSÜ İlan No:TBTK.MAM.EE.09/2014