DEFTER DOLDURMA, YAZ KURSLARI DERS İŞLEME PROĞRAMI (ÖRNEKTİR)
GÜNLER
1. HAFTA
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
2. HAFTA
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
3. HAFTA
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PREŞEMBE
CUMA
1. DERS
K.Kerim: Açılış
proğramı,başkanın
mesajını okuma.
K.Kerim: Kuran-ı
tanıyalım ve kuran
okumanın Önemi
K.Kerim: Kuran
Okumaya Giriş
Harfleri Öğrenme
K.Kerim: Harfler
lerin Başta,Ortada
ve Sonda Yazıkışı
K.Kerim: Kuran
Nelerden Bahseder
Son 4 Madde
K.Kerim: Fatiha
Suresini
Ezbere
Okuma ve Anlamı
K.Kerim: Kelime
İçinde Harfleri
Esre ile Okuma
K.Kerim: İhlas
Surasini Okunması
ve Anlamı
K.Kerim: Kelime
İçinde Harflerin
Cezmli Okunuşu
K.Kerim: Şedde
Ve Şeddnin
Görevi
K.Kerim:Sübnane
ke Duasını Okuma
Ve Anlamı
K.Kerim:
Ettehiyyatü Duası
ve Anlamı
K.Kerim:Salli- Ba
rik Duası ve
Anlamı
K.Kerim: Kelime
İçinde Harfleri
Uzatarak Okuma
K.Kerim: Zamir
Ve Zamiri Tanıma
BİRİNCİ DÖNEM
1. KUR
2. DERS
3. DERS
K.Kerim: Cami
ve kursu tanıma
K.Kerim:Kuran
nelerden bahseder.
İlk 4 madde
Kuran:Peltek
Harfler Ve
Okunuşu
K.Kerim:
Harflerin Harekeli
Okunuşu
K.Kerim:Harfleri
Üstünlü,Esreli ve
Ötreli Okunuşu
K.Kerim: Kelime
İçinde Harfleri
Üstünle Okuma
K.Kerim: Kelime
İçinde Harfleri
Ötre İle Okuma
K.Kerim: Cezm
Ve Cezmin
Okunuşu
K.Kerim: Kevser
Suresinin Okunma
sı ve Anlamı.
K.Kerim: Kelime
İçinde Harflerin
Şeddeli Okunuşu
K.Kerim: Tenvin
Ve Tenvinin
Görevi
K.Kerim:Kelime
İçinde Harflerin
Tenvinli Okunuşu
K.Kerim: MedUzatma Harflerini
Tanuma ve Görevi
K.Kerim:RabbenaRabenağfirli Duası
Okuma ve Anlamı
K.Kerim: Kelime
İçinde
Zamirin
Okunuşu
İtikat: Kelime-i
tevhit , Kelime-i
Şehadet ve Anlamı
İbadet: İbadet
nedir? Niçin
İbadet ederiz.
İbadet: Namaz,
Oruç,
Zekat,Sadaka
Siyer: Hz.
Muhammed’in
Hayatı ve Gençliği
Ahlak: Ahlaklı
İnsan Ve Temizlik
İtikat: İslam Ve
İslamın 5 Şartı
İbadet. Temizlik,
Abdest, Gusül ve
Farzları
İbadet: 5 Vakit
Namaz, Cuma Na
mazı ve Farzları
Siyer: Hz.
Muhammed Ve İlk
Vahiy
Ahlak: Doğruluk
Ve İyilik Yapma
İtikat: Müslüman
Kimdir Ve İman
Esasları
İbadet: Abdesti
Ve Guslü Bozan
Şartlar
İbadet: Cuma,Vitir
Ve 5 Vakit Nama
zı Bozan Şartlar
Siyer: Mekke
Dönemi Ve Hicret
Ahlak: İslam
Sevgi Dinidir.
23 HAZİRAN – 11 TEMMUZ 2014
2.KUR
1. DERS
2. DERS
3. DERS
K.Kerim:
Tanışma, seviye
belirleme, kayıt
K.Kerim:Bakara
1-5 ayetleri okuma
Kur’an.Bakara
Suresi 3. Sayfa
Okundu
Kur’an:Bakara
Suresi 4. Sayfanın
Okunuşu
Kur’an:Bakara
Suresi 5. Sayfa
Okundu
Kur’an:Bakara
Suresi 6. Sayfa
Okundu
Kur’an:Bakara
Suresi 7. Sayfanın
Okunması
Kur’an:Bakara
Suresinin 8.
Sayfasını Okuma
Kur’an:Bakara
Suresi 9.
Sayfasını Okuma
Kur’an:Bakara
Suresi
10.
Sayfanın Okunuşu
Kur’an:Bakara
Suresi 11.
Sayfanın Okunuşu
Kur’an:Bakara
Suresi 12.
Sayfanın Okunuşu
Kur’an:Bakara
Suresi 13,
Sayfanın Okunuşu
Kur’an:Bakara
Suresi 14 Ve 15.
Sayfa Okundu
Kur’an:Bakara
Suresi 18 Ve 19.
Sayfa Okundu
Kur’an: Camikursu tanıma
Kur’an:Kuran
Metni İçinde Allah
Lafzının Okunuşu
K.Kerim:Fil Sure
sini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Kureyş
Suresini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Maun
Suresi Ezbere
Okuma ve Anlamı
K.Kerim:Kafirun
Suresini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Nasr
Suresini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Tebbet
Suresini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Felak
Suresini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Nas
Suresini
Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Kunut
Dualarını Ezbere
Okuma Ve Anlamı
Kur’an:Ezanı
Öğrenme ve
Ezbere Okuma
Kur’an:Kameti
Öğrenme Ve
Ezbere Okuma
Kur’an:Bakara
Suresi 16 Ve 17.
Sayfa Okundu
Kur’an:Bakara
Suresi 20 Ve 21.
Sayfa Okundu
İtikat::Allahın Var
lığı,Birliği,Sıfatla
rı, Güzel İsimleri
İbadet:Bayram,
Namazı, Vakti Ve
Kılınışı
İbadet:Teravih Ve
Cenaze Namazı,
Kılınışı
Siyer:Peygamberli
ğin Medine
Dönemi
Ahlak:Hoşgöru Ve
Bağışlayıcı Olmak
İtikat::Peygamber
ler;İsimleri,Özellik
leri,Görevleri
İbadet:Oruç
Tuymak Ve
Önemi
İbadet:Oruçla ilgili
Kavramlar
Siyer:Hz.
Peygamberin
İnsani, Kişiliği
Ahlak:Yardımlaş
ma Ve Sözde
Durma
İtikat::Ahrete
İman,Ölüm
Ve
Sonrası,Cennet-Ce
İbadet:Oruçu
Bozan Durumlar
İbadet:İftar
Duasını Ezbere
Okuma Ve Anlamı
Siyer:Hz.
Peygamberi Hasıl
Örnek Alabiliriz.
Ahlak:İslam Dini
Adalet Dinidir
1. DERS
3.KUR
2. DERS
K.Kerim:Bakara
Suresinin 22.Say
fası Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 23.Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 24. Sayfa
Okundu
K.Kerim:Sakin
Nun, Tenvine Ait
Hükümler,İhfa
K.Kerim:İzhar Ve
İklabı Kelime
içinde Uygulama
K.Kerim:İdgamı
Maalgunne,Ve
Bila Gunne
K.Kerim:Hükmür
R ile İlgili
Hükümler
K.Kerim:Bakara
Suresi 29.Sayfası
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 30.Sayfanın
Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 31.Sayfanın
Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 33. Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 36-37.Say
faların Ökunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 40-41.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 44-45.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 48-49.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Medler,
Mttasıl,Munfasıl
Uygulanması
K.Kerim: Medler,
Lazım,Arız,Lin
Uygulanması
K.Kerim:Bakara
Suresi 25. Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 26. Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 27.Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 28. Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 255.Ayetin
Ezberlenmesi
K.Kerim:Bakara
Suresi 285-286.
Ayetlerin Ezberi
K.Kerim:Haşır
Suresi 22-24.
Ayetlerin Ezberi
K.Kerim:Bakara
Suresi 32. Sayfa
Okundu
K.Kerim: Bakara
Suresi 34-35.Say
ların Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 38-39.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 42-43.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 46-47.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 50-51.Sayfa
larının Okunması
3. DERS
İtikat::Melekle
rin İsimleri
Özellikleri
İbadet: Hac nedir?
Farzları Nelerdir
İbadet:Hacla İlgili
Kavramlar Ve
Mekanlar
Siyer:Hz.
Peygamberin
Örnek Hayatı
Ahlak:Sorumlu
luk Ve Cömert lik
Kavramları
İtikat::Vahiy
4
Büyük
Kitap,
Suhuflar
İbadet:Kurban
Kavramı Ve
Kazndırdıkları
İbadet:Zekat ve
Sadaka Zekat
Kimlere Verilir
Siyer:Hz.
Peygamberin
Davranışı
Ahlak:Saygı Ve
Diğergamlık
Kavramları
İtikat::Kaza
ve
Kadere
İman
Tevekkül,Afet
İbadet:Dua Ve
Tövbe Ne Zaman
Yapılır
İbadet:Yemek
Duası Ezbere
Okuma,Anlamı
Siyer:Akabe
Biatları Veda
Hutbesi
Ahlak:Milli Ve
Manevi Değerler,
Belge verilmesi
DEFTER DOLDURMA, YAZ KURSLARI DERS İŞLEME PROĞRAMI (ÖRNEKTİR)
GÜNLER
4. HAFTA
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
5. HAFTA
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
6. HAFTA
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PREŞEMBE
CUMA
1. DERS
K.Kerim: Kuran-ı
tanıyalım ve kuran
okumanın Önemi
K.Kerim: Kuran
Okumaya Giriş
Harfleri Öğrenme
K.Kerim: Kalın
Harfleri Ve İnce
Harflerin Okunuşu
K.Kerim: Harfler
lerin Başta,Ortada
ve Sonda Yazıkışı
K.Kerim: Kuran
Nelerden Bahseder
Son 4 Madde
K.Kerim: Fatiha
Suresini
Ezbere
Okuma ve Anlamı
K.Kerim: Kelime
İçinde Harfleri
Esre ile Okuma
K.Kerim: İhlas
Surasini Okunması
ve Anlamı
K.Kerim: Kelime
İçinde Harflerin
Cezmli Okunuşu
K.Kerim: Şedde
Ve Şeddnin
Görevi
K.Kerim:Sübnane
ke Duasını Okuma
Ve Anlamı
K.Kerim:
Ettehiyyatü Duası
ve Anlamı
K.Kerim:Salli- Ba
rik Duası ve
Anlamı
K.Kerim: Kelime
İçinde Harfleri
Uzatarak Okuma
K.Kerim: Zamir
Ve Zamiri Tanıma
İKİNCİ DÖNEM
1. KUR
2. DERS
3. DERS
K.Kerim: Harfleri
Tanıyalım Ve
Harflerin İsimleri
Kur’an:Kuran
nelerden bahseder.
İlk 4 madde
Kuran:Peltek
Harfler Ve
Okunuşu
K.Kerim:
Harflerin Harekeli
Okunuşu
K.Kerim:Harflerin
Üstünlü,Esreli ve
Ötreli Okunuşu
K.Kerim: Kelime
İçinde Harfleri
Üstünle Okuma
K.Kerim: Kelime
İçinde Harfleri
Ötre İle Okuma
K.Kerim: Cezm
Ve Cezmin Görevi
K.Kerim: Kevser
Suresinin Okunma
sı ve Anlamı.
K.Kerim: Kelime
İçinde Harflerin
Şeddeli Okunuşu
K.Kerim: Tenvin
Ve Tenvinin
Görevi
K.Kerim:Kelime
İçinde Harflerin
Tenvinli Okunuşu
K.Kerim: MedUzatma Harflerini
Tanuma ve Görevi
K.Kerim:RabbenaRabenağfirli Duası
Okuma ve Anlamı
K.Kerim: Kelime
İçinde
Zamirin
Okunuşu
İtikat: Kelime-i
tevhit , Kelime-i
Şehadet ve Anlamı
İbadet: İbadet
nedir? Niçin
İbadet ederiz.
İbadet: Namaz,
Oruç,
Zekat,Sadaka
Siyer:Hz.
Muhammed’in
Hayatı ve Gençliği
Ahlak:Ahlaklı
İnsan Ve Temizlik
İtikat: İslam Ve
İslamın 5 Şartı
İbadet. Temizlik,
Abdest, Gusül ve
Farzları
İbadet: 5 Vakit
Namaz, Cuma Na
mazı ve Farzları
Siyer: Hz.
Muhammed Ve İlk
Vahiy
Ahlak:Doğruluk
Ve İyilik Yapma
İtikat:Müslüman
Kimdir Ve İman
Esasları
İbadet: Abdesti Ve
Guslü Bozan
Şartlar
İbadet: Cuma,Vitir
Ve 5 Vakit Nama
zı Bozan Şartlar
Siyer: Mekke
Dönemi Ve Hicret
Ahlak:İslam Sevgi
Dinidir.
14 TEMMUZ – 01 AĞUSTOS 2014
2.KUR
1. DERS
2. DERS
3. DERS
Kur’an: Tanışma,
seviye belirleme,
kayıt
Kur’an:Bakara 1-5
ayetleri okuma
Kur’an.Bakara
Suresi 3. Sayfa
Okundu
Kur’an:Bakara
Suresi 4. Sayfanın
Okunuşu
Kur’an:Bakara
Suresi 5. Sayfa
Okundu
Kur’an:Bakara
Suresi 6. Sayfa
Okundu
Kur’an:Bakara
Suresi 7. Sayfanın
Okunması
Kur’an:Bakara
Suresinin 8.
Sayfasını Okuma
Kur’an:Bakara
Suresi 9.
Sayfasını Okuma
Kur’an:Bakara
Suresi
10.
Sayfanın Okunuşu
Kur’an:Bakara
Suresi 11.
Sayfanın Okunuşu
Kur’an:Bakara
Suresi 12.
Sayfanın Okunuşu
Kur’an:Bakara
Suresi 13,
Sayfanın Okunuşu
Kur’an:Bakara
Suresi 14 Ve 15.
Sayfa Okundu
Kur’an:Bakara
Suresi 18 Ve 19.
Sayfa Okundu
K.Kerim: Sakin
Mimin Halleri Ve
Okunuşu
Kur’an:Kuran
Metni İçinde Allah
Lafzının Okunuşu
K.Kerim:Fil Sure
sini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Kureyş
Suresini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Maun
Suresi Ezbere
Okuma ve Anlamı
K.Kerim:Kafirun
Suresini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Nasr
Suresini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Tebbet
Suresini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Felak
Suresini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Nas
Suresini
Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Kunut
Dualarını Ezbere
Okuma Ve Anlamı
Kur’an:Ezanı
Öğrenme ve
Ezbere Okuma
Kur’an:Kameti
Öğrenme Ve
Ezbere Okuma
Kur’an:Bakara
Suresi 16 Ve 17.
Sayfa Okundu
Kur’an:Bakara
Suresi 20 Ve 21.
Sayfa Okundu
İtikat::Allahın Var
lığı,Birliği,Sıfatla
rı, Güzel İsimleri
İbadet:Bayram,
Namazı, Vakti Ve
Kılınışı
İbadet:Teravih Ve
Cenaze Namazı,
Kılınışı
Siyer:Peygamberli
ğin Medine
Dönemi
Ahlak:Hoşgöru Ve
Bağışlayıcı Olmak
İtikat::Peygamber
ler;İsimleri,Özellik
leri,Görevleri
İbadet:Oruç
Tuymak Ve
Önemi
İbadet:Oruçla ilgili
Kavramlar
Siyer:Hz.
Peygamberin
İnsani, Kişiliği
Ahlak:Yardımlaş
ma Ve Sözde
Durma
İtikat::Ahrete
İman,Ölüm
Ve
Sonrası,Cennet-Ce
İbadet:Oruçu
Bozan Durumlar
İbadet:İftar
Duasını Ezbere
Okuma Ve Anlamı
Siyer:Hz.
Peygamberi Hasıl
Örnek Alabiliriz.
Ahlak:İslam Dini
Adalet Dinidir
1. DERS
3.KUR
2. DERS
K.Kerim:Bakara
Suresinin 22.Say
fası Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 23.Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 24. Sayfa
Okundu
K.Kerim:Sakin
Nun, Tenvine Ait
Hükümler,İhfa
K.Kerim:İzhar Ve
İklabı Kelime
içinde Uygulama
K.Kerim:İdgamı
Maalgunne,Ve
Bila Gunne
K.Kerim:Hükmür
R ile İlgili
Hükümler
K.Kerim:Bakara
Suresi 29.Sayfası
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 30.Sayfanın
Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 31.Sayfanın
Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 33. Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 36-37.Say
faların Ökunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 40-41.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 44-45.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 48-49.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Medler,
Mttasıl,Munfasıl
Uygulanması
K.Kerim: Medler,
Lazım,Arız,Lin
Uygulanması
K.Kerim:Bakara
Suresi 25. Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 26. Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 27.Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 28. Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 255.Ayetin
Ezberlenmesi
K.Kerim:Bakara
Suresi 285-286.
Ayetlerin Ezberi
K.Kerim:Haşır
Suresi 22-24.
Ayetlerin Ezberi
K.Kerim:Bakara
Suresi 32. Sayfa
Okundu
K.Kerim: Bakara
Suresi 34-35.Say
ların Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 38-39.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 42-43.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 46-47.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 50-51.Sayfa
larının Okunması
3. DERS
İtikat::Melekle
rin İsimleri
Özellikleri
İbadet: Hac nedir?
Farzları Nelerdir
İbadet:Hacla İlgili
Kavramlar Ve
Mekanlar
Siyer:Hz.
Peygamberin
Örnek Hayatı
Ahlak:Sorumlu
luk Ve Cömert lik
Kavramları
İtikat::Vahiy
4
Büyük
Kitap,
Suhuflar
İbadet:Kurban
Kavramı Ve
Kazndırdıkları
İbadet:Zekat ve
Sadaka Zekat
Kimlere Verilir
Siyer:Hz.
Peygamberin
Davranışı
Ahlak:Saygı Ve
Diğergamlık
Kavramları
İtikat::Kaza
ve
Kadere
İman
Tevekkül,Afet
İbadet:Dua Ve
Tövbe Ne Zaman
Yapılır
İbadet:Yemek
Duası Ezbere
Okuma,Anlamı
Siyer:Akabe
Biatları Veda
Hutbesi
Ahlak:Milli Ve
Manevi Değerler,
Belge verilmesi
DEFTER DOLDURMA, YAZ KURSLARI DERS İŞLEME PROĞRAMI (ÖRNEKTİR)
GÜNLER
7. HAFTA
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
8. HAFTA
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
9. HAFTA
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PREŞEMBE
CUMA
1. DERS
K.Kerim: Kuran-ı
tanıyalım ve kuran
okumanın Önemi
K.Kerim: Kuran
Okumaya Giriş
Harfleri Öğrenme
K.Kerim: Kalın
Harfleri Ve İnce
Harflerin Okunuşu
K.Kerim: Harfler
lerin Başta,Ortada
ve Sonda Yazıkışı
K.Kerim: Kuran
Nelerden Bahseder
Son 4 Madde
K.Kerim: Fatiha
Suresini
Ezbere
Okuma ve Anlamı
K.Kerim: Kelime
İçinde Harfleri
Esre ile Okuma
K.Kerim: İhlas
Surasini Okunması
ve Anlamı
K.Kerim: Kelime
İçinde Harflerin
Cezmli Okunuşu
K.Kerim: Şedde
Ve Şeddnin
Görevi
K.Kerim:Sübnane
ke Duasını Okuma
Ve Anlamı
K.Kerim:
Ettehiyyatü Duası
ve Anlamı
K.Kerim:SalliBarik Duası Ve
Anlamı
K.Kerim: Kelime
İçinde Harfleri
Uzatarak Okuma
K.Kerim: Zamir
Ve Zamiri Tanıma
ÜÇÜNCÜ DÖNEM 04 AĞUSTOS – 22 AĞUSTOS 2014
1. KUR
2.KUR
2. DERS
3. DERS
1. DERS
2. DERS
3. DERS
K.Kerim: Harfleri
Tanıyalım Ve
Harflerin İsimleri
Kur’an:Kuran
nelerden bahseder.
İlk 4 madde
K.Kerim:Peltek
Harfler Ve
Okunuşu
K.Kerim:
Harflerin Harekeli
Okunuşu
K.Kerim:Harflerin
Üstünlü,Esreli ve
Ötreli Okunuşu
K.Kerim: Kelime
İçinde Harfleri
Üstünle Okuma
K.Kerim: Kelime
İçinde Harfleri
Ötre İle Okuma
K.Kerim: Cezm
Ve Cezmin
Okunuşu
K.Kerim: Kevser
Suresinin Okunma
sı ve Anlamı.
K.Kerim: Kelime
İçinde Harflerin
Şeddeli Okunuşu
K.Kerim: Tenvin
Ve Tenvinin
Görevi
K.Kerim:Kelime
İçinde Harflerin
Tenvinli Okunuşu
K.Kerim: MedUzatma Harflerini
Tanuma ve Görevi
K.Kerim:Rabbena
-Rabenağfirli
Duası Ve Anlamı
K.Kerim: Kelime
İçinde
Zamirin
Okunuşu
İtikat: Kelime-i
tevhit , Kelime-i
Şehadet ve Anlamı
İbadet: İbadet
nedir? Niçin
İbadet ederiz.
İbadet: Namaz,
Oruç,
Zekat,Sadaka
Siyer:Hz.
Muhammed’in
Hayatı ve Gençliği
Ahlak:Ahlaklı
İnsan Ve Temizlik
İtikat: İslam Ve
İslamın 5 Şartı
İbadet. Temizlik,
Abdest, Gusül ve
Farzları
İbadet: 5 Vakit
Namaz, Cuma Na
mazı ve Farzları
Siyer: Hz.
Muhammed Ve İlk
Vahiy
Ahlak:Doğruluk
Ve İyilik Yapma
İtikat:Müslüman
Kimdir Ve İman
Esasları
İbadet: Abdesti Ve
Guslü Bozan
Şartlar
İbadet: Cuma,Vitir
Ve 5 Vakit Nama
zı Bozan Şartlar
Siyer: Mekke
Dönemi Ve Hicret
Ahlak:İslam Sevgi
Dinidir.
Kur’an: Tanışma,
seviye belirleme,
kayıt
Kur’an:Bakara 1-5
ayetleri okuma
Kur’an.Bakara
Suresi 3. Sayfa
Okundu
Kur’an:Bakara
Suresi 4. Sayfanın
Okunuşu
Kur’an:Bakara
Suresi 5. Sayfa
Okundu
Kur’an:Bakara
Suresi 6. Sayfa
Okundu
Kur’an:Bakara
Suresi 7. Sayfanın
Okunması
Kur’an:Bakara
Suresinin 8.
Sayfasını Okuma
Kur’an:Bakara
Suresi 9.
Sayfasını Okuma
Kur’an:Bakara
Suresi
10.
Sayfanın Okunuşu
Kur’an:Bakara
Suresi 11.
Sayfanın Okunuşu
Kur’an:Bakara
Suresi 12.
Sayfanın Okunuşu
Kur’an:Bakara
Suresi 13,
Sayfanın Okunuşu
Kur’an:Bakara
Suresi 14 Ve 15.
Sayfa Okundu
Kur’an:Bakara
Suresi 18 Ve 19.
Sayfa Okundu
K.Kerim: Sakin
Mimin Halleri Ve
Okunuşu
Kur’an:Kuran
Metni İçinde Allah
Lafzının Okunuşu
K.Kerim:Fil Sure
sini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Kureyş
Suresini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Maun
Suresi Ezbere
Okuma ve Anlamı
K.Kerim:Kafirun
Suresini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Nasr
Suresini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Tebbet
Suresini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Felak
Suresini Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Nas
Suresini
Ezbere
Okuma Ve Anlamı
K.Kerim:Kunut
Dualarını Ezbere
Okuma Ve Anlamı
Kur’an:Ezanı
Öğrenme ve
Ezbere Okuma
Kur’an:Kameti
Öğrenme Ve
Ezbere Okuma
Kur’an:Bakara
Suresi 16 Ve 17.
Sayfa Okundu
Kur’an:Bakara
Suresi 20 Ve 21.
Sayfa Okundu
İtikat::Allahın Var
lığı,Birliği,Sıfatla
rı, Güzel İsimleri
İbadet:Bayram,
Namazı, Vakti Ve
Kılınışı
İbadet:Teravih Ve
Cenaze Namazı,
Kılınışı
Siyer:Peygamberli
ğin Medine
Dönemi
Ahlak:Hoşgöru Ve
Bağışlayıcı Olmak
İtikat::Peygamber
ler;İsimleri,Özellik
leri,Görevleri
İbadet:Oruç
Tuymak Ve
Önemi
İbadet:Oruçla ilgili
Kavramlar
Siyer:Hz.
Peygamberin
İnsani, Kişiliği
Ahlak:Yardımlaş
ma Ve Sözde
Durma
İtikat::Ahrete
İman,Ölüm
Ve
Sonrası,Cennet-Ce
İbadet:Oruçu
Bozan Durumlar
İbadet:İftar
Duasını Ezbere
Okuma Ve Anlamı
Siyer:Hz.
Peygamberi Hasıl
Örnek Alabiliriz.
Ahlak:İslam Dini
Adalet Dinidir
HAZIRLAYAN:MİRZA KILIÇ (KOVANCILAR)
1. DERS
3.KUR
2. DERS
K.Kerim:Bakara
Suresinin 22.Say
fası Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 23.Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 24. Sayfa
Okundu
K.Kerim:Sakin
Nun, Tenvine Ait
Hükümler,İhfa
K.Kerim:İzhar Ve
İklabı Kelime
içinde Uygulama
K.Kerim:İdgamı
Maalgunne,Ve
Bila Gunne
K.Kerim:Hükmür
R ile İlgili
Hükümler
K.Kerim:Bakara
Suresi 29.Sayfası
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 30.Sayfanın
Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 31.Sayfanın
Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 33. Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 36-37.Say
faların Ökunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 40-41.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 44-45.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 48-49.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Medler,
Mttasıl,Munfasıl
Uygulanması
K.Kerim: Medler,
Lazım,Arız,Lin
Uygulanması
K.Kerim:Bakara
Suresi 25. Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 26. Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 27.Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 28. Sayfa
Okundu
K.Kerim:Bakara
Suresi 255.Ayetin
Ezberlenmesi
K.Kerim:Bakara
Suresi 285-286.
Ayetlerin Ezberi
K.Kerim:Haşır
Suresi 22-24.
Ayetlerin Ezberi
K.Kerim:Bakara
Suresi 32. Sayfa
Okundu
K.Kerim: Bakara
Suresi 34-35.Say
ların Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 38-39.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 42-43.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 46-47.Sayfa
larının Okunması
K.Kerim:Bakara
Suresi 50-51.Sayfa
larının Okunması
3. DERS
İtikat::Melekle
rin İsimleri
Özellikleri
İbadet: Hac nedir?
Farzları Nelerdir
İbadet:Hacla İlgili
Kavramlar Ve
Mekanlar
Siyer:Hz.
Peygamberin
Örnek Hayatı
Ahlak:Sorumlu
luk Ve Cömert lik
Kavramları
İtikat::Vahiy
4
Büyük
Kitap,
Suhuflar
İbadet:Kurban
Kavramı Ve
Kazndırdıkları
İbadet:Zekat ve
Sadaka Zekat
Kimlere Verilir
Siyer:Hz.
Peygamberin
Davranışı
Ahlak:Saygı Ve
Diğergamlık
Kavramları
İtikat::Kaza
ve
Kadere
İman
Tevekkül,Afet
İbadet:Dua Ve
Tövbe Ne Zaman
Yapılır
İbadet:Yemek
Duası Ezbere
Okuma,Anlamı
Siyer:Akabe
Biatları Veda
Hutbesi
Ahlak:Milli Ve
Manevi Değerler,
Belge verilmesi
Download

birinci dönem 23 haziran – 11 temmuz 2014 gün