Antalya Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
YILLIK EĞİTİM PLANININ HAZIRLANIP BAKANLIĞA
GÖNDERİLMESİ
Bakanlıktan Yazının
Gelmesi
Eğitim
Planı
Gelen
Evrak
Servisi
Üst
Yazının
Hazırlanma
sı
Üst Yazının
Defterdar
Tarafından
İmzalanması
Giden
Evrak
Eğitim Planının
Dosyaya
Konarak
Kaldırılması
Hazırlayan:
Onaylayan:
Mustafa ALTAY
Personel Şefi
Hüseyin TAVUKCUOĞLU
Personel Müdürü
Download

Yıllık Eğit.Plan.Bak.Gönd.Süreci