Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Antalya Emlak
Müdürlüğü 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine Göre Taşınmaz Kira İşlemleri
1
Kiralama İçin izin istenilmesi
Yetki
Bakanıkta
Yetki Defterdarlıkta
Bakanlığa yazı
gönderme
Defterdar onayı
Onaylanma
dı
Onaylandı
Varsa talepçilere
bildirim yazısının
gönderilmesi
İhale Süreci
ihale gerçekleşti
ihale gerçekleşmedi
müşteriye tebligat yazısı
giden evrak süreci
tahsilat süreci
ödenmedi
ödendi
Sözleşme Düzenlenmesi
Kirala işlemden
kaldırıldı
Yer teslimi
Kiralama yapıldı
Hazırlayan: Abubekir DALKILIÇ
Defterdarlık Uzmanı
Onaylayan: Bekir ARLI
Emlak Müdürü
tutanak
Download

2886 / 45. Md. Kira İşlem Süreci