Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Kullanım Kaynaklı Sorunlara Müdehale İșlem Süreci
Sorunlara Müdehale
Talebinin Gelmesi
Sorunların
Giderilememesi
Sorunların
Giderilebilmesi
Garanti
Var
Sorunların Yerinde
Halledilmesi Olmuyor Đse
Servise Gönderilmesi
Sorunun Giderilmesi
İşlemin
Sonlandırılması
Hazırlayan:
Onaylayan:
Garanti
Yok
Download

Kullanım Kaynaklı Sorunlara Müdehale İșlem Süreci