Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Mal Bildirim Beyannameleri İșlem Süreci
Mal Beyanı Zamanının
Gelmesi veya Ek Mal
Beyanı Verilmesi
Mal Bildirim
Zarfı
Gelen Beyan Zarflarının
Kontrol Edilmesi
Eksiklik
Var
Eksiklik Yok
Eksikliğin Giderilmesi Đçin Yazı
ile Đlgili Personele Bildirilmesi
Đlgili Personel Tarafından
Tamamlanması
Bakanlık Personeline Ait
Zarfların Liste Halinde
PERGEN'e Gönderilmesi
Đl Atamalı Personele Ait Mal
Beyanları Komisyon Tarafından
Đncelenmesi
Dosyalandı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Download

Mal Bildirim Beyannameleri İșlem Süreci