İzmir Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Aylıklı veya Aylıksız İzin İşlemleri Süreci
Aylıklı veya Aylıksız İzin
Talep Dilekçesinin
Dilekçe
Gelen Evrak
Süreci
Aylıklı veya Aylıksız İzin
Talebinin Değerlendirilmesi
Merkez Atamalı
İl Atamalı
Aylıklı veya Aylıksız İzin Talep
Dilekçesi ve Eklerinin Personel
Genel Müdürlüğüne Göderilmesi
Aylıklı veya Aylıksız İzin
Onayının Hazırlanması
Onayın Vali Yardımcısı
Tarafından İmzalanması
Giden Evrak
Süreci
Onay
Onayın Personelin Birimine
Gönderilmesi
Giden Evrak
Onay
Onayın Personelin
Birimine Gönderilmesi
2
1
Hazırlayan:
Gelen Evrak
Süreci
Giden
Evrak
Süreci
Personelin İzin Sonu
Görevine Başlama Yazısı
Gelmesi
Onaylayan:
Remziye TÜRK
Defterdarlık Uzmanı
Dilekçe
ve
Ekler
Cengiz BİÇEROĞLU
Personel Müdürü
Onay
İzmir Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Aylıklı veya Aylıksız İzin İşlemleri Süreci
1
Yazı
Gelen Evrak
Süreci
PEROP
Bilgilerin
Otomasyon
Sistemine İşlenmesi
2
Yazı
Gelen Evrak
Süreci
Yazıların İşlem Dosyasına
Kaldırılması
Yazıların Özlük
Dosyasına Kaldırılması
Hazırlayan:
Onaylayan:
Remziye TÜRK
Defterdarlık Uzmanı
Cengiz BİÇEROĞLU
Personel Müdürü
Download

Aylıklı veya Aylıksız İzin İşlemleri Süreci