Bayburt Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Mal Bildirimi Süreci
Kurum
Personelinden
Mal Bildirimi
Gelmesi
Mal
Bildirimi
Gelen Mal Bildiriminin
Değerlendirilmesi
Valilik Atamalı
Merkez Atamalı
Mal Bildirimi
İncelenmek Üzere
Komisyon Oluşturulur
Mal Bildirimini
Bakanlığa
Göndermek Üzere
Üst Yazı Yazılması
Komisyon Üyeleri İçin
Defterdarlık
Makamından Onay
Alınır
Komisyon Tarafından
Mal Bildirimi İncelenip
Karşılaştırılma Yapılır
Üst Yazının Defterdar
Tarafından İmzalanması
Onay
Mal Bildirimi
Karşılaştırma
Tutanağı
Giden
Evrak
Süreç Sona
Ermiştir
İncelenen Mal
Bildiriminin Defterdar
Tarafından
İmzalanması
1
Hazırlayan:
Onaylayan:
Zeynep ÖKSÜZ
VHKİ
Ersun URHAN
Personel Müdür V.
Mal
Bildirimi
Üst
Yazısı
Bayburt Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Mal Bildirimi Süreci
1
Mal Bildirimi Kişinin Dosyasına
Kaldırılarak Mal Bildirim Defterine
İşlenir ve Süreç Sona Erer
Hazırlayan:
Onaylayan:
Zeynep ÖKSÜZ
VHKİ
Ersun URHAN
Personel Müdür V.
Download

Mal Bildirimi Süreci - Bayburt Defterdarlığı