21.01.2015
SİRKÜLER NO: 2015/07
Konu: Mükellef bilgileri bildiriminin kaldırılması hk.
17 Ocak 2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 444 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ile, 413 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Buna göre, 413 sayılı tebliğ uyarınca verilmekte olan MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ’ne de son
verilmiş olmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Y.Karaman M. Sanayi C. Umi Plaza No: 150/45 O.Gazi/BURSA Tel: (0224) 240 29 05 Fax: (0224) 240 29 04 e-mail:[email protected]
Download

sırk-15-07 mükellef bilgileri bildiriminin kaldırılması hk