20 Aralık 2014
SİRKÜLER NO: 2014 / 49
Konu: Reeskont işlemlerinde kullanılacak oran % 10,50 olarak belirlendi.
T.C. Merkez Bankası tarafından 14 Aralık 2014 tarih, 29205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ
ile, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto
faiz oranı yıllık % 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 10,50 olarak belirlenmiştir.
Söz konusu Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 14 Aralık 2014 tarihinden
itibaren, Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddeleri kapsamındaki reeskont hesaplamalarında yıllık
% 10,50 oranının dikkate alınması gerekmektedir.
Öte yandan, Gelir İdaresi tarafından yayınlanan 64 seri nolu VUK Sirküleri ile; çeklerin vergi
uygulamaları bakımından vadeli olma hususiyetini kazandığı ve vadesi gelmemiş olan senede bağlı
alacak ve borçlar gibi reeskonta tabi tutulabileceği şeklindeki düzenlemeyi de hatırlatmakta yarar
görülmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
1
Y.Karaman M. Sanayi C. Umi Plaza No: 150/45 O.Gazi/BURSA Tel:
(0224) 240 29 05 Fax: (0224) 240 29 04 email:[email protected]
Download

sırk-14-49 reeskont işlemlerinde kullanılacak oran hk