ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Mustafa Ercilasun
Doğum Tarihi: 1 Kasım 1951
Ünvanı: Yardımcı Doçent
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Specializations:
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
-- Çalışma Ekonomisi
-- Ekonometri
Ege Üniversitesi
The Pennsylvania State University
State University of Binghamton
1975
1980
1986
5. Akademik Ünvanlar:
Yardımcı Doçent
Economi
Assistant Professor
Economics
Assistant Professor
Economics
Assistant Professor
Economics
Instructor
Economics
Intsructor / Lecturer
Economics
Instructor
Economics
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1987
Beykent Üniversitesi
Fairleigh Dickinson University
University of Maryland, Eastern Shore
Salisbury State University
St. John Fisher College
Binghamton University
Broome Community College
2009 +
2009
1987-1992
1990
1985-1986
1982-1986
1981
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Doktora Tezi: “Effects of Value Integration on Online Consumer Behavior” by Augustine Ekwere,
Capella University, May 2002. (Committee Member) UMI Number: 3049780
7. Yayınlar:
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
Study Approach of Non-majors Toward Introductory Microeconomics, with O. Nzeogwu &
M.G. Chase, in The Journal of Business and Economic Studies, Spring 1997.
7.2 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
-
“Türkiye’deki İç Göçleri Belirleyen Faktörlerin Modellenmesi”, to be presented at “
International Conference on Eurasian Economies 12-14 October 2011 – Bishkek, Kyrgyzstan
“Migration Decision Making in a Rural-Urban Setting: The Case of Turkey, 1974-1978”,
presented at 1988 Annual Conference of the Middle East Economic Association in New York.
“Earnings Estimates of Migration and Compensation Requirements by Location Types in
Turkey”, presented at 1990 Annual Conference of the Middle East Economic Association in
Washington D.C.
7.4
7.5
7.6
7.7
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Diğer yayınlar
Family Migration Decision Making in a Rural Urban Setting: The Case of Turkey, 1974-1978,
Ph.D. thesis, 1986.
8. Projeler:
AT&T de yönetilen projelerden seçilmiş örnekler:
− Müşterilerin web sitesi kullanması ve site içi davranışlarının analizi
− Tükeci tatminleri anketleri
− Tüketicilerin İnternet ve IVR sistemlerinde kendi kendilerine hizmet verme teknikleri
− AT&T piyasa payının belirlenmesi ve takip edilme yöntemleri
− AT&T müşterilerinin rakip firma ve hizmetlere geçme ihtimalleri üzerine ekonometrik modeller
ve sebebleri üzerine araştırma
− AT&T İnternet pazarlama kampanyalarının etkinliği ve takip edilme yöntemleri
− AT&T İnternet müşterilerinin özellikleri üzerine incelemeler
9. İdari Görevler
Ridge Consulting President: Principal
Market Research, Project
2007 – 2009
Services
owner and founder
Management
AT&T
Various
Management Titles
Demand Analysis, Market Share
and Research, Performance, Project
Management
Milli Gelir Hesaplamaları
1992-2004
Turkiye Istatistik Sözleşmeli Uzman
1975
Kurumu
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Middle East Economic Association
American Economic Association (past)
The Society of Turkish Architects, Engineers and Scientists in America (Past President)
11. Ödüller: Dissertation Year Fellowship Grant (1985-86)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Dönem
Akademik
Yıl
2010-2011
Bahar
2010-2011
Güz
Dersin Adı
-
Ekonomi I (Makro)
Para Politikası
Çalışma Ekonomisi
Ekonomi – Seminer Dersi
Ekonomi I (Mikro)
Para Teorisi
Ekonomi Politikası
Güncel Ekonomik Problemler
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
6
3
3
3
6
3
3
3
Öğrenci
Sayısı
214
12
4
11
140
15
17
20
2009-2010
Bahar
2009-2010
Güz
ve Politikalar
- Para Politikası
- Çalışma Ekonomisi
- Turizm Ekonomisi
- Ekonomi – Seminer Dersi
- Çok Uluslu Şirketler
- Tabii Kaynaklar ve Çevre
Ekonomisi
- Para Teorisi
- Ekonomi Politikası
- Krizler ve Ekonomi
- Güncel Ekonomik Problemler
ve Politikalar
Yukarıdaki tüm dersler İngilizce
olarak verilmiştir.
3
3
2
3
3
3
6
14
18
26
23
12
3
3
3
3
6
9
23
20
Download

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERCİLASUN