24.02.2015
SİRKÜLER NO: 2015/10
Konu: Ocak 2015 Dönemine Ait Damga, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresinin
Uzatılması.
Gelir İdaresi Başkanlığınca 23.02.2015 tarihinde yayınlanan, 21 nolu Damga Vergisi Sirküleri ve 71
nolu VUK sirküleri ile, Ocak 2015 dönemine ait;
 Damga vergisi beyannamesi
 Muhtasar beyanname ve
 Katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri,
26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
PARETO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Y.Karaman M. Sanayi C. Umi Plaza No: 150/45 O.Gazi/BURSA Tel: (0224) 240 29 05 Fax: (0224) 240 29 04 e-mail:[email protected]
Download

sırk-15-10 damga - muhtasar - kdv beyan sürelerinin