Denizli Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Evrak Süreci
Gelen Evrak
Gelen
Evrak
Giden Evrak
Defterdarlık Gelen Evrak
Biriminden Evrağın
Teslim Alınması
MEOP
Modülü
MEOP
Modülü
Giden
Evrak
Gelen Evrağın
Kaydedilmesi
Gelen Evrağın Müdür/Müdür
Yrd. Tarafından İlgili
Personele Havale Edilmesi
Gelen Evrak Listesinin
Hazırlanması ve Evrağın
İmza Karşılığı İlgili
Personele Teslim Edilmesi
İşlem
Tamamlandı
Tebliğ
Zarfı
İadeli
Taahhütlü
Tebligat Zarflarının
Hazırlanarak Pul
Yapıştırılması ve
Barkodlanması
Tebligat Zarflarının Listelenmesi
ve Postaneye Gönderilmesi
İmzalanmış Evrağa
Tarih ve Sayı
Verilmesi
Evrakların İlgili Birime
Posta Yada Zimmet
ile Gönderilmesi
Giden
Evrak
Personel
Vasıtasıyla Elden
Gönderilmesi
Posta İle
Gönderilmesi
Evrağın Zimmet
Defterine Kaydedilmesi
Normal Posta
Posta Defterine
Giden Evrağın
Kaydedilmesi ve Pul
Yapıştırılması
Liste ile Birlikte
Postaneye
Gönderilmesi
Evrağın İlgili Kuruma
Götürülmesi ve İlgili
Personele İmza
Karşılığında Teslim
Edilmesi
Liste
Tebliğ Alındısının Gelmesi
Tebliğ Alındısının İmza Karşılığı
İlgili Personele Teslim Edilmesi
Hazırlayan:
İşlem
Tamamlandı
Onaylayan:
Soner SÖZBİLİR
Osman ÖZLER
V.H.K.İ.
Milli Emlak Müdürü
Download

Evrak Süreci - Denizli Defterdarlığı