İzmir Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Valilik Atamalı Personelin Kimlik Taleplerinin
Karşılanması İşlemleri Süreci
Kimlik
Talep
Formu
Talebin
Gelmesi
Talep
Formunun
İncelenmesi
Uygun
Değil
Uygun
Kimlik
Basım
Programı
Fotoğraf
Bilgilerin
Programa
Girilmesi
Kimlik Belgesinin
Basılması
Kimlik Talep Formunun
Eksikliklerin Giderilmesi
İçin Yazı Ekinde İade
Edilmesi
İade Yazısının Özlük
Dosyasına
Kaldırılması
Kimlik
Belgesi
Kimlik Belgesinin İlgiliye
Teslim Edilmek Üzere Yazı
Ekinde Birimine
Gönderilmesi
Üstyazı
Kimlik Teslim
Belgesinin Gelmesi
Teslim Belgesinin
Özlük Dosyasına
Kaldırılması
Hazırlayan:
Onaylayan:
Doğan KOÇ
Defterdarlık Uzmanı
Cengiz BİÇEROĞLU
Personel Müdürü
Download

Valilik Atamalı Personelin Kimlik Taleplerinin