TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM BAŞKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI KULLANICI TANIMLAMALARI
Genel Sekreterliklerin Sağlık Tesisleri Tanımlamasının Yapılması;
1. EBYS girişi yapıldıktan sonra yönetim menüsünden kullanıcılar seçilir.
2. Kullanıcının ekleneceği birime tıklanır ve yeni ekle butonuna tıklanır.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM BAŞKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI KULLANICI TANIMLAMALARI
3. Genel Sekreterin kullanıcı tanımlaması;
Açılan Ekranda işaretli olan tüm alanlar Şekil 2 deki örnekte olduğu gibi doldurulur. Şekil 3 te yeralan örnekte olduğu gibi yetkilendirmeler
yapılmaktadır.
Şekil 2
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM BAŞKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI KULLANICI TANIMLAMALARI
Şekil 3
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM BAŞKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI KULLANICI TANIMLAMALARI
Kullanıcı Tanımlamalarında ve EBYS Geçişlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
1. Genel Sekreter, Hizmet Başkanları ve Kullanıcı Tanımlamaları:
 Belge Oluşturma: Genel Sekreter’e Genel Sekreterlik adına, Hizmet Başkanlarına kendilerine atanan hizmet başkanlığı adına; kullanıcılara
tanımlı olduğu birimin üst birimi adına verilir.
 Hastanelerde tanımlı kullanıcılara sadece ve sadece hastane adına belge oluşturma yetkisi verilir.
 Arşiv Görüntüleme: Genel Sekreter’e Genel Sekreterlik adına, Hizmet Başkanlarına kendilerine atanan hizmet başkanlığı adına; Kullanıcılara
tanımlı oldukları birim adına; hastane kullanıcılarına tanımlı oldukları birim adına,
 Birim Arşivine Evrak Ekleme: Genel Sekreter, Hizmet Başkanları ve kullanıcılara Genel Sekreterlik adına;
 Hastanelerde tanımlı kullanıcılara hastane adına birim arşivine evrak ekleme yetkisi verilir.
 Gelen / Giden Klasörü Görme: Genel Sekreter’e Genel Sekreterlik adına, Hizmet Başkanlarına kendilerine atanan hizmet başkanlığı adına;
Kullanıcılara tanımlı oldukları birim adına (Birim Sorumluları harici birim personeline idari amir talep ederse verilir.);
 Hastanelerde Gelen/ Giden Klasörü Görme yetkisi, Hastane idari amirlerine ve birim sorumlularına (Birim Sorumluları harici birim
personeline idari amir talep ederse verilir.);
 Gizli, Çok Gizli Belge Görme Yetkisi: Genel Sekreterlik ve Bağlı Sağlık Tesislerinde Gizli Belge Görme yetkisi istenen personele Genel
Sekreterlik Makamından onay alınır, alınan onay ile yetkilendirilecek personelin bilgilerinin yer aldığı resmi yazı İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum
Başkan Yardımcılığı, Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığına iletilir.
 Raporlama Yetkisi: Rapor yetkisi istenen kullanıcıların bilgisi üst yazı ile İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı, Sağlık
Bilişimi Daire Başkanlığına iletilir.
 Posta Yetkisi: Evrak Biriminde giden evraklardan sorumlu personelin bilgileri üstyazı ile İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan
Yardımcılığı, Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığına iletilir.
 Gelen Belge Kaydetme: Evrak Biriminde Gelen belge kaydı yapacak personele tanımlı olduğu evrak birimi adına verilir. (Genel Sekreterlik ve
Sağlık Tesisleri dahil)
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM BAŞKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI KULLANICI TANIMLAMALARI
2. EBYS Geçişleri:
 EBYS kullanımına geçiş yapmak isteyen Genel Sekreterlikler üst yazı ile taleplerini İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan
Yardımcılığı, Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığına iletilir.
 Geçiş öncesi Genel Sekreterlik EBYS Yetkililerinin kullanıcı ve birim tanımlamalarını tamamlamaları;
 Evrak Birimi için Gelen Fiziki Belgelerin kaydının yapılması için Evrak Tarayıcı, Barkod Okuyucu ve Barkod Yazıcılarını temin etmeleri;
 Kullanıcılarının EBYS Eğitimlerinin tamamlanması;
 İmza Yetkili İdari Amirlerin Elektronik İmzalarının kontrol edilip, eksikliklerin giderilmesi,
 İmza Yetkili İdari Amirlerin Bilgisayarlarına e-imza ile ilgili programların kurulması
 Kullanıcı bilgisayarlarına EBYS’nin kurulması gerekmektedir.
BİLGİLENDİRME NOTU:
EBYS Geçişi yapılacak olan Genel Sekreterliklerimiz EBYS Yetkilileri ile EBYS Geçişi yapan Genel Sekreterliklerimiz EBYS Yetkililerinin ise Kullanıcı ve Birim
tanımlamalarını bu kılavuz doğrultusunda işlemlerini yapmaları,
Teşkilat yapımızın farklılığından dolayı İl Sağlık ve Halk Sağlığı İl EBYS Yetkilileri ile tanımlama yapmamaları ,
EBYS ile ilgili tüm konularda Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden önce Kurumumuz EBYS Birimi ile iletişim halinde olmaları gerekmektedir.
Kurumumuz EBYS Birimi İletişim Bilgileri:
Birim Sorumlusu: Hülya AHISHA 0 312 705 20 32 [email protected]
Birim Personeli: Ercan ALİCAN 0 312 705 20 32 [email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu