T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza Ġşleri Genel Müdürlüğü
Konu : 11-12-13 Haziran 2014 tarihleri arasında Van ilinde düzenlenen “Disiplin ve
Komisyon Ġşlemleri” konulu eğitim semineri
Uygulamada disiplin soruşturmalarının yürütülmesinde ve disiplin kurullarına intikal
ettirilen dosyaların ve komisyon atamalı personelin işlemlerinde eksiklikler bulunması
nedeniyle; hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adli yargı ilk derece mahkemesi ve idari yargı
adalet komisyonları, cezaevi, icra, yazı işleri, idari işler ve denetimli serbestlik müdürlerine
yönelik “Disiplin ve Komisyon Ġşlemleri” konulu eğitim seminerlerinin onuncusu 11-12-13
Haziran 2014 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde Van ilinde
düzenlenmiştir.
Anılan seminere, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş, Ceza Ġşleri
Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı Fuat PEMBEÇĠÇEK, Tetkik Hâkimleri Serdar Bayraktar,
Murat Küçükuysal, Süleyman Özar, Dr. Veli Karataş, Murat Sekmen, Hukuk Ġşleri Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı Erdinç Avşar, Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Başmüfettişi Cihan
Yıldız, Kanunlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kamber Ayık, Daire Başkanı
Talip Bakır, Ceza ve Tevkifevleri Tetkik Hâkimi Hüseyin Aslan, Hukuk Ġşleri Genel
Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Umut Ġlhan Durmuşoğlu, Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi
Umut Emiral ile çok sayıda Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet savcısı, Komisyon başkanı,
hâkim ile müdür katılmıştır.
Fotoğrafları görüntülemek için tıklayınız...
Download

11-12-13 Haziran 2014 tarihleri arasında Van ilinde düzenlen