Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Personel Alımı
BAŞVURUSU KABUL OLAN ADAYLARIN
HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLARA İLİŞKİN DUYURU
Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu (23 Mart 2015 Pazartesi Gününe Kadar )
2 Adet - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Adet - Adli Sicil Kaydı
4 Adet - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması (Ayrı Ayrı Fotoğraf Yapıştırılarak)
Sözleşmeli Büro Personeli (Cezaevi Katipliği) (25 Mart 2015 Çarşamba Gününe Kadar )
2 Adet - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Adet - Adli Sicil Kaydı
4 Adet - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması (Ayrı Ayrı Fotoğraf Yapıştırılarak)
Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni (23 Mart 2015 Pazartesi Gününe Kadar )
2 Adet - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Adet - Adli Sicil Kaydı
4 Adet - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması (Ayrı Ayrı Fotoğraf Yapıştırılarak)
Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyeni (23 Mart 2015 Pazartesi Gününe Kadar )
2 Adet - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Adet - Adli Sicil Kaydı
4 Adet - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması (Ayrı Ayrı Fotoğraf Yapıştırılarak)
Sözleşmeli Kaloriferci (23 Mart 2015 Pazartesi Gününe Kadar)
2 Adet - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Adet - Adli Sicil Kaydı
4 Adet - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması (Ayrı Ayrı Fotoğraf Yapıştırılarak)
Sözleşmeli Şoför (23 Mart 2015 Pazartesi Gününe Kadar )
2 Adet - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Adet - Adli Sicil Kaydı
4 Adet - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması (Ayrı Ayrı Fotoğraf Yapıştırılarak)
Download

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı