T.C.
KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ
SARIKAMIġ MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LOJİSTİK PROGRAMI I. ÖĞRETİM I. SINIF BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
(52 Numaralı Karara Ektir)
DERSĠN
KODU
I.SINIF II.YARIYIL
TEORĠK
UYGULAMA
TARĠH
ADI
SAAT
TARĠH
SAAT
GÖREVLĠ ÖĞRETĠM ELEMANI GÖZETMEN ÖĞRETĠM ELEMANI
LOJ
102
Lojistik Ġktisadı
11.06.2014
11:00
Öğr. Gör. Ömer Sıddık BUDAK
Öğr. Gör. Onur KAVAK
TDB
102
Türk Dili II
13.06.2014
09:00
Okt. Sultan KALKAN
Öğr. Gör. Ömer Sıddık BUDAK
AĠB
102
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi II
13.06.2014
14:00
Okt. Kemal ARAS
Öğr.Gör. Serkan NAKTĠYOK
LOJ
104
Pazarlama Ġlkeleri
16.06.2014
14:00
Nazmiye SONAR
Öğr. Gör. Murat KILIÇBEY
YDB
102
Yabancı Dil II
13.06.2014
10:00
Okt. Orhan DOĞAN
Öğr. Gör. Erol GEÇGĠN
LOJ
142
Ġstatistik
10.06.2014
10:00
Öğr. Gör. Ömer Sıddık BUDAK
Öğr. Gör. Fatih YILDIRIM
LOJ
172
Dış Ticaret Ġşlemleri
17.06.2014
09:00
Öğr. Gör. Murat KILIÇBEY
Öğr. Gör. Ömer CENGĠZ
LOJ
174
Ticaret Hukuku
18.06.2014
14:00
Öğr. Gör. Makbule KARAKELLE
Öğr. Gör. Ömer CENGĠZ
LOJ
175
Lojistiğin Temel Ġlkeleri II
09.06.2014
14:00
Öğr. Gör. Ömer CENGĠZ
Öğr. Gör. Murat KILIÇBEY
LOJ
178
Temel Bilgisayar Bilimleri
13.06.2014
11:00
Öğr. Gör. Ġzzet TAMER
Öğr. Gör. Ömer CENGĠZ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LOJİSTİK PROGRAMI I. ÖĞRETİM II. SINIF BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
DERSĠN
II.SINIF IV.YARIYIL
TEORĠK
UYGULAMA
TARĠH
SAAT
14.06.2014
11:00
Öğr. Gör. Ömer CENGĠZ
Öğr. Gör. Murat KILIÇBEY
09.06.2014
10:00
Öğr. Gör. Ömer Sıddık BUDAK
Öğr. Gör. Murat KORUCUK
10.06.2014
14:00
Öğr. Gör. Ömer CENGĠZ
Okt. Sultan KALKAN
17.06.2014
14:00
Öğr. Gör. Ömer CENGĠZ
Öğr. Gör. Murat KILIÇBEY
Yönetim ve Organizasyon
12.06.2014
15:00
Öğr. Gör. Fatih YILDIRIM
Öğr. Gör. Onur KAVAK
270
Vergi Hukuku
11.06.2014
11:00
Öğr. Gör. Çetin KOÇYĠĞĠT Öğr. Gör. Fatih YILDIRIM
274
Ġş Hukuku
16.06.2014
09:00
Öğr. Gör. Murat KILIÇBEY Okt. Sultan KALKAN
LOJ
282
E- Ticaret
13.06.2014
10:00
Öğr. Gör. Ömer Sıddık BUDAK
Öğr. Gör. Murat KORUCUK
LOJ
276
Gümrükleme
09.06.2014
13:00
Öğr. Gör. Ömer CENGĠZ
Öğr. Gör. Murat KILIÇBEY
LOJ
278
Proje II
KODU
ADI
LOJ
202
Lojistik Sigortacılığı
LOJ
204
Lojistik Bilgi Sistemleri
LOJ
206
Uluslararası Yazışma Teknikleri
LOJ
208
Fiziksel Dağıtım Sistemleri
LOJ
210
LOJ
LOJ
TARĠH
17.06.2014
SAAT
GÖREVLĠ ÖĞRETĠM ELEMANI GÖZETMEN ÖĞRETĠM ELEMANI
09:00 Öğr. Gör. Ömer CENGĠZ
Öğr.Gör. Serkan NAKTĠYOK
2012-2013 eğitim öğretim güz yarı yılından aĢağıdaki dersleri alttan alacak öğrenciler aĢağıdaki derslerin sınavına gireceklerdir.
BLY
210
Kambiyo Ġşlemleri
BLY
270
Uluslararası Vergilendirme
09.06.2014
11:00
Öğr. Gör. Murat KILIÇBEY Öğr. Gör. Ömer Sıddık BUDAK
10.06.2014
11:00
Öğr. Gör. Murat KILIÇBEY Öğr. Gör. Ömer Sıddık BUDAK
Yüksekokul Yönetim Kurulunun 05/05/2014 tarih ve 21 sayılı oturumunda alınan 52 numaralı kararla kabul edilmiştir.
Yrd.Doç.Dr. Ali Dursun AYDIN
Yüksekokul Müdür V.
Download

Lojistik