T.C
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
2
3
4
5
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Evrak Dağıtımı
Dilekçe Hakkı
Görevlendirmeler
Vekâlet Ġşlemleri
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yeni Yönetmelik
Çerçevesinde
HĠZMET SIRA NO
1-2-3-4-5
Gelen Giden Yazılar
Dilekçe ( 3071 Sayılı Kanunun 4.maddesine uygun )
2 Ġş Günü
3071 sayılı Dilekçe hakkının kullanılmasına
dair 7. Maddesi gereği 30 Gün
1 Gün
2 Gün
Onay Belgesi
Onay
Ġdareler, Ġlgi Mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak
kaydıyla, süre belirtilmeyen belge taleplerini talebin 5 Ġş Günü
kendilerine ulaşmasından itibaren
Süre belirtilmeyen bilgi ve görüş ve taleplerini ise
15 Ġş Günü
talebin kendilerine ulaşmasından itibaren
GÖREVLĠ PERSONEL
Mehmet Uğur ÇAĞLAYAN
Ġlk Müracaat Yeri: Çevre Koruma ve Kontrol Bürosu
Ġsim :Mehmet Uğur ÇAĞLAYAN
Unvan :Topograf
Adres :Ġl Özel Ġdaresi Genel Skrt.
Tel : 0 436 212 11 65
E-Posta:[email protected]
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
UNVANI
Topograf
Ġkinci Müracaat Yeri: Kültür ve Sosyal Ġşler
Müdürlüğü
Ġsim : Munir TURAN
Unvan : Kültür ve Sosyal Ġşler Müdürü
Adres :Ġl Özel Ġdaresi Genel Skrt.
Tel : 0 436 212 11 65
E-Posta: Munır [email protected]/
Download

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA