MUT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2015 YILI NİSAN AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
NÖBET TUTULACAK
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
* NÖBET
TUTULACAK AHB
NO (Not: Kendi
ASM'si dışında nöbet
tutacak Aile
Hekimleri için)
KARACAOĞLAN ASM
04 Nisan 2015 Cumartesi 09:00-17:00
KÜLTÜR ASM
MEYDAN ASM
KARACAOĞLAN ASM
11 Nisan 2015 Cumartesi 09:00-17:00
NÖBETÇİ PERSONELLER
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
AİLE HEKİMİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
DR.ALĠ MURAT BEBĠġ
EBE AYġE ÖCAL ( MUT TSM PERSONELĠ )
DR.ERHAN ÖMÜR
EBE AYġE ERDAL
DR.TUNÇ ORHAN
HEM.SELMA OFLAZ
DR.EMEL SOPALI
EBE MELTEM AYDIN
DR.ZEYNEL ADNAN KOÇAK
HEM.AYġE TEKĠN
DR.ALĠ SUAT KÜÇÜK
EBE AYġE DENĠZ (GEÇĠCĠ GÖREVLĠ)
DR.SERDAR SAĞIROĞLU EBE CENNET AYDIN
KÜLTÜR ASM
DR.MEFURE SEVEN KAZAN
EBE ÖZLEM HAN
UZMAN DR.GÜLSEREN LALE HEM.NAZĠRE KILIÇASLAN
MEYDAN ASM
33.09.011
KARACAOĞLAN ASM
18 Nisan 2015 Cumartesi 09:00-17:00 KÜLTÜR ASM
MEYDAN ASM
KÜLTÜR ASM
25 Nisan 2015 Cumartesi 09:00-17:00
MEYDAN ASM
DR.OSMAN AYDIN
EBE HATĠCE ÇETĠN
UZ.DR.ġABAN ÜNVER EBE EMĠNE YILMAZ
DR.ADEM ÜNSAL
DR.MERĠÇ TUNCA
EBE SEVĠL SUN
GÜLLÜK MAHALLESĠ KARACAOĞLAN CAD.NO:1 MUT/MERSĠN
KÜLTÜR MAHALLESĠ YOKUġLU SOK.MUT/MERSĠN
MEYDAN MAHALLESĠ SARAY SOK.NO:1 MUT/MERSĠN
GÜLLÜK MAHALLESĠ KARACAOĞLAN CAD.NO:1 MUT/MERSĠN
KÜLTÜR MAHALLESĠ YOKUġLU SOK.MUT/MERSĠN
MEYDAN MAHALLESĠ SARAY SOK.NO:1 MUT/MERSĠN
GÜLLÜK MAHALLESĠ KARACAOĞLAN CAD.NO:1 MUT/MERSĠN
KÜLTÜR MAHALLESĠ YOKUġLU SOK.MUT/MERSĠN
DR.ĠSMAĠL YILMAZER EBE SEBAHAT DURMUġ MEYDAN MAHALLESĠ SARAY SOK.NO:1 MUT/MERSĠN
DR.HALĠL ġEN
HEM.SEVGĠ DALGILIÇ
DR.MEHMET GÜRSOY HEM.SERAP TÜRKOĞLU
DR.MUSTAFA CENGĠZ EBE DURDANE ÖZAY
DR.ATA TAÇ
EBE AYFER TAÇ
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
e-imzalıdır
KÜLTÜR MAHALLESĠ YOKUġLU SOK.MUT/MERSĠN
MEYDAN MAHALLESĠ SARAY SOK.NO:1 MUT/MERSĠN
Download

Mut