MUT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2015 YILI MART AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
* NÖBET
TUTULACAK AHB
NÖBET TUTULACAK
NO(Not: Kendi
AİLE SAĞLIĞI
ASM'si dışında nöbet
MERKEZİ
tutacak Aile
Hekimleri için)
KÜLTÜR ASM
KÜLTÜR ASM
MEYDAN ASM
33.09.016 AHB
21 Mart 2015 Cumartesi 09:00-17:00
KÜLTÜR ASM
MEYDAN ASM
KÜLTÜR ASM
28 Mart 2015 Cumartesi 09:00-17:00
MEYDAN ASM
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
GÜLLÜK MAHALLESĠ KARACAOĞLAN CAD.NO:1 MUT/MERSĠN
DR.TUNÇ ORHAN
HEM.SELMA OFLAZ
KÜLTÜR MAHALLESĠ YOKUġLU SOK.MUT/MERSĠN
DR.MEFURE SEVEN KAZAN
EBE ÖZLEM HAN
KÜLTÜR MAHALLESĠ YOKUġLU SOK.MUT/MERSĠN
DR.ALĠ MURAT BEBĠġ
KARACAOĞLAN ASM
KARACAOĞLAN ASM
AİLE HEKİMİ
DR.MUSTAFA CENGĠZ EBE DURDANE ÖZAY
MEYDAN ASM
14 Mart 2015 Cumartesi 09:00-17:00
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
UZMAN DR.ġABAN ÜNVER EBE EMĠNE YILMAZ
KARACAOĞLAN ASM
07 Mart 2015 Cumartesi 09:00-17:00
NÖBETÇİ PERSONELLER
EBE AYFER KAYA(TSM PERSONELĠ)
MEYDAN MAHALLESĠ SARAY SOK.NO:1 MUT/MERSĠN
GÜLLÜK MAHALLESĠ KARACAOĞLAN CAD.NO:1 MUT/MERSĠN
DR.MEHMET GÜRSOY HEM.SERAP TÜRKOĞLU
KÜLTÜR MAHALLESĠ YOKUġLU SOK.MUT/MERSĠN
DR.MERĠÇ TUNCA
EBE SEVĠL SUN
KÜLTÜR MAHALLESĠ YOKUġLU SOK.MUT/MERSĠN
DR.EMEL SOPALI
EBE MELTEM AYDIN
MEYDAN MAHALLESĠ SARAY SOK.NO:1 MUT/MERSĠN
DR.OSMAN AYDIN
EBE HATĠCE ÇETĠN
MEYDAN MAHALLESĠ SARAY SOK.NO:1 MUT/MERSĠN
DR.ALĠ SUAT KÜÇÜK
EBE AYġE DENĠZ(GEÇĠCĠ GÖREVLĠ)
DR.ERHAN ÖMÜR
EBE AYġE ERDAL
DR.SERDAR SAĞIROĞLU EBE CENNET AYDIN
DR.ATA TAÇ
EBE AYFER TAÇ
UZ.DR.GÜLSEREN LALE HEM.NAZĠRE KILIÇASLAN
DR.HALĠL ġEN
HEM.SEVGĠ DALGILIÇ
GÜLLÜK MAHALLESĠ KARACAOĞLAN CAD.NO:1 MUT/MERSĠN
KÜLTÜR MAHALLESĠ YOKUġLU SOK.MUT/MERSĠN
KÜLTÜR MAHALLESĠ YOKUġLU SOK.MUT/MERSĠN
MEYDAN MAHALLESĠ SARAY SOK.NO:1 MUT/MERSĠN
MEYDAN MAHALLESĠ SARAY SOK.NO:1 MUT/MERSĠN
KÜLTÜR MAHALLESĠ YOKUġLU SOK.MUT/MERSĠN
KÜLTÜR MAHALLESĠ YOKUġLU SOK.MUT/MERSĠN
DR.ADEM ÜNSAL
DR.ĠSMAĠL YILMAZER EBE SEBAHAT DURMUġ MEYDAN MAHALLESĠ SARAY SOK.NO:1 MUT/MERSĠN
DR.ZEYNEL ADNAN KOÇAK
HEM.AYġE TEKĠN
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
MEYDAN MAHALLESĠ SARAY SOK.NO:1 MUT/MERSĠN
Download

Dr. Aytekin KEMĠK Halk Sağlığı Müdürü