23-24 AĞUSTOS 2014 CUMARTESĠ ve PAZAR GÜNÜ AÇIKÖĞRETĠM LĠSESĠ SINAVINDA
GÖREV ALAN ÖĞRETMEN LĠSTESĠ
SN
ÖĞRETMENĠN
ADI SOYADI
BRANġI
KADROSUNUN BULUNDUĞU
OKUL
SINAVDA GÖREVLĠ OLDUĞU
OTURUM
OTURUM
SN
1
Ali ERDEMĠR
Sınıf
YaĢar Yalçın ĠO
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
2
2
ALĠ E. DAġKAYA
SINIF ÖĞRT
Yelten Dallar İO
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
3
3
Ali ÖZCAN
Sınıf Öğrt
M. Akif Ersoy ĠO
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
4
4
ĠLYAS YILDIRIM
Matematik
And. Ġmam Hatip Lisesi
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
5
5
Ahmet BEYDAĞ
Matematik
Arif Cebeci OO
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
6
6
Ahmet ALKIZ
Türkçe
Avdan ġht.A.Belen OO
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
7
7
Adnan TULUM
Zih.Eng. Sınıf Öğ.
Osman Önal ĠO
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
8
8
ADEM BORAZAN
Okul Md. (Sınıf öğrt.)
Küçükköy ġht.A.Yörük ĠO
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
9
9
Ömer KESKĠN
Sınıf Öğrt. (Okul Müdürü)
Avdan ġht.A.Belen ĠO
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
10
10 YÜKSEL ġEN
ĠHL MESLEK DERSLERĠ
Ġmam Hatip OO-And. ĠHL
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
11
11 YUSUF AKIN
ĠHL.MESL.D.
And. Ġmam Hatip Lisesi
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
12
12 Yeliz MORĠLĠPINAR
Okul Öncesi
N.A. Balaban AO
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
13
13 VEHBĠ KAHVECĠ
REHBERLĠK
Ġmam Hatip OO
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
14
14 ÜMĠT AġIK
BiliĢim Teknolojileri
Cumhuriyet OO
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
15
15 UMUT ÇAĞINDA
MÜD.YRD. FELSEFE
And. Ġmam Hatip Lisesi
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
16
16 Musa SOYTÜRK
Sınıf Öğretmeni
Yazır F.Polat ĠO
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
17
17 Turcan SALA
Beden Eğitimi
F.-R.Yalçın OO
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
18
18 TUNCAY KOYUNLU
BĠLĠġĠM TEKN.
Teknik ve EML
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
19
19 SAADETTĠN TOPRAK
TÜRKÇE
Öğretmen Evi
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
20
20 Murat ÜZÜM
Felsefe Grubu
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
21
21 ġükriye KĠLLĠ
Sınıf Öğretmeni
Osman Önal ĠO
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
22
22 ġükran SERTKAYA
Sınıf
YaĢar Yalçın ĠO
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
23
23 ġEVKĠYE OKKA
TÜRK DĠLĠ VE EDB.
And. Ġmam Hatip Lisesi
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
24
24 MUSTAFA KUTLU
MOBĠLYA ĠÇ MEKAN TAS.
Teknik ve EML
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
25
25 BĠROL DĠLBAN
MÜD.YARD.-TARĠH
And. Ġmam Hatip Lisesi
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
26
26 ARĠF CEBECĠ
Matematik
S.-C. Soyiç Halk Eğitim
Cumartesi-Sabah (1. Oturum)
27
27 ġennur ÇĠL
Sınıf Öğretmeni
Osman Önal ĠO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
1
28 ġedit ÜLGEN
Müdür Yardımcısı
Büyükköy ĠO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
2
29 ġABAN YALÇIN
BĠYOLOJĠ
Teknik ve EML
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
3
30 SÜLEYMAN KÖKSAL
MOBĠLYA ĠÇ MEKAN TAS.
Teknik ve EML
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
4
31 Mehmet KAġAN
Biyoloji
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
5
32 Selim AKSU
Tarih (Okul Müdürü)
YeĢilyayla OO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
6
33 ĠSMET YILDIZ
Okul Müdürü-
Sınıf Öğrt.
Cumhuriyet OO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
7
34 ÜMĠT KÜÇÜK
Müdür Yrd-
Matematik
Cumhuriyet OO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
8
35 RECEP ORUÇ
Fen ve Teknoloji
Cumhuriyet OO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
9
36 Ramazan DEMĠR
Din Kültürü
Tatköy R.Karabağır OO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
10
37 Rabiye KÜÇÜK
Sınıf
YaĢar Yalçın ĠO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
11
38 PINAR EVREN
MATEMATĠK
Erkunt Traktör OO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
12
39 Öznur TAġKAN
Sınıf
YaĢar Yalçın ĠO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
13
40 Abdülaziz ġĠMġEK
Sınıf Öğrt
Avdan ġht.A.Belen ĠO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
14
Sayfa 1 / 2
23-24 AĞUSTOS 2014 CUMARTESĠ ve PAZAR GÜNÜ AÇIKÖĞRETĠM LĠSESĠ SINAVINDA
GÖREV ALAN ÖĞRETMEN LĠSTESĠ
SN
ÖĞRETMENĠN
ADI SOYADI
BRANġI
KADROSUNUN BULUNDUĞU
OKUL
SINAVDA GÖREVLĠ OLDUĞU
OTURUM
OTURUM
SN
41 OSMAN LAFÇI
ELEKTRĠK ÖĞRETM.
Teknik ve EML
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
15
42 OSMAN DAL
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Cumhuriyet OO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
16
43 Ġlke BAKBAK
Tarih
And. Ġmam Hatip Lisesi
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
17
44 Mehmet SERTKAYA
Sınıf
YaĢar Yalçın ĠO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
18
45 NURHAN SAPMAZ
Okul Öncesi
F.-R.Yalçın ĠO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
19
46 Nihal KARA
Okulöncesi
Tatköy R.Karabağır ĠO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
20
47 NECDET ERDOĞDU
DĠN KÜL.VE AH. BĠL.
Dereköy ĠO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
21
48 MUSTAFA TUĞRUL
FELSEFE
And. Ġmam Hatip Lisesi
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
22
49 MUSTAFA ESEN
FEN BĠLGĠSĠ
Ġmam Hatip OO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
23
50 Mustafa DODURKA
Sınıf Öğrt.
Tatköy R.Karabağır ĠO
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
24
51 MUSTAFA KUTLU
MOBĠLYA ĠÇ MEKAN TAS.
Teknik ve EML
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
25
52 BĠROL DĠLBAN
MÜD.YARD.-TARĠH
And. Ġmam Hatip Lisesi
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
26
53 ARĠF CEBECĠ
Matematik
S.-C. Soyiç Halk Eğitim
Cumartesi-Öğlen (2. Oturum)
27
54 Mustafa DENĠZ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Teknik ve EML
Pazar-Sabah (3. Oturum)
1
55 TURGUT YILDIRIM
BĠYOLOJĠ
And. Ġmam Hatip Lisesi
Pazar-Sabah (3. Oturum)
2
56 MUSA ĠLERĠTÜRK
METAL TEKN.
Teknik ve EML
Pazar-Sabah (3. Oturum)
3
57 MURAT KONU
SOSYAL BĠLGĠLER
Ġmam Hatip OO
Pazar-Sabah (3. Oturum)
4
58 Murat ALTUN
BiliĢim teknolojileri
Yazır F.Polat OO
Pazar-Sabah (3. Oturum)
5
59 MUHARREM YILMAZ
BĠLĠġĠM TEKN.
Teknik ve EML
Pazar-Sabah (3. Oturum)
6
60 Muhammet GENCER
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Arif Cebeci OO
Pazar-Sabah (3. Oturum)
7
61 Mesut AYEKĠN
Sınıf Öğretmeni
Osman Önal ĠO
Pazar-Sabah (3. Oturum)
8
62 Meryem ATICI
Ġngilizce
F.M. Cadıl Fen Lisesi
Pazar-Sabah (3. Oturum)
9
63 Orhan YILMAZ
Sınıf
YaĢar Yalçın ĠO
Pazar-Sabah (3. Oturum)
10
64 Süleyman KARACA
Sosyal Bilgiler
Tatköy R.Karabağır OO
Pazar-Sabah (3. Oturum)
12
65 Leyla ORUÇ
Sınıf Öğrt
Avdan ġht.A.Belen ĠO
Pazar-Sabah (3. Oturum)
14
66 Latife ÖZDEMĠR
Fen Bilgisi
Avdan ġht.A.Belen OO
Pazar-Sabah (3. Oturum)
15
67 KADRĠYE CEBECĠ
Fen ve Teknoloji
Cumhuriyet OO
Pazar-Sabah (3. Oturum)
16
68 Kadir BOĞA
Sınıf Öğrt.
Y.-S. Tekin ĠO
Pazar-Sabah (3. Oturum)
17
69 Ġsmet SAPMAZ
BiliĢim Tek. Öğretmeni
Arif Cebeci OO
Pazar-Sabah (3. Oturum)
18
70 ĠSMAĠL MESUT ÖZDEM
ĠHL.MESL.D.
And. Ġmam Hatip Lisesi
Pazar-Sabah (3. Oturum)
19
71 ĠSMAĠL AĞAROĞLU
BĠYOLOJĠ
And. Ġmam Hatip Lisesi
Pazar-Sabah (3. Oturum)
20
72 ABDULLAH DEMĠRSEK
MÜDÜR YRD
Yelten Dallar ĠO
Pazar-Sabah (3. Oturum)
21
73 Rabiya Yapar KÖSE
Tarih
H.E-ġ. Kavukçu And. Lisesi
Pazar-Sabah (3. Oturum)
22
74 MUSTAFA KUTLU
MOBĠLYA ĠÇ MEKAN TAS.
Teknik ve EML
Pazar-Sabah (3. Oturum)
23
75 BĠROL DĠLBAN
MÜD.YARD.-TARĠH
And. Ġmam Hatip Lisesi
Pazar-Sabah (3. Oturum)
24
76 ARĠF CEBECĠ
Matematik
S.-C. Soyiç Halk Eğitim
Pazar-Sabah (3. Oturum)
25
UYGUNDUR
... / 08 / 2014
ONAY
... / 08 / 2014
Fatih ÖZBAY
Ahmet KOCAGÖZ
Şube Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Sayfa 2 / 2
Download

1 Ali ERDEMĠR Cumartesi-Sabah (1. Oturum) 2 ALĠ E. DAġKAYA