KVC KLĠNĠĞĠ MART 2015 ÇALIġMA PROGRAMI
A GRUBU
B GRUBU
Prof. Dr. H. Mete ALP
Doç. Dr.Mesut ġĠġMANOĞLI
Prof. Dr. Mehmet ÖZKÖKELĠ
Doç. Dr. M. Erdem TOKER
Doç. Dr. Fuat BÜYÜKBAYRAK
Doç. Dr. M. Altuğ TUNCER
Uz. Dr. Arzu ANTAL
Uz. Dr. Serpil GEZERTAġ
Uz. Dr.Ebuzer AYDIN
Uz. Dr. Özgür ARSLAN
Uz. Dr. Taylan ADADEMĠR
Uz. Dr. Mustafa AKBULUT
Uz. Dr. Ahmet ELĠBOL
Uz. Dr. Benay ERDEN
Uz. Dr. Ġsmail DEMĠR
Asist. Dr. Serkan HASANOV
Asis.Dr.Burçin Çayhan
Asist. Dr. Ekin CAN ÇELĠK
Asis.Dr.Deniz Günay
Asist. Dr. Hakan HANÇER
Asist Dr.Davud ÇEKMECELĠOĞLU
Asis Dr.Velihan ÇAYHAN
Asist. Dr. Fatih ÖZTÜRK
Asis.Dr.Serkan GÜME
Asist. Dr. Muharrem DAĞLI
C GRUBU
D GRUBU
Prof Dr. Hasan SUNAR
Prof. Dr. Kaan KIRALĠ
Doç. Dr. Cengiz KÖKSAL
Doç. Dr. M. Bülent RABUġ
Doç. Dr Cantürk ÇAKALOĞLU
Doç. Dr. Ali FEDAKAR
Uz. Dr. Hasan ERDEM
Doç. Dr. Onursal BUĞRA
Uz. Dr. Deniz ÇEVĠRME
Uz. Dr. Sabit SARIKAYA
Uz. Dr. Mehmet YANARTAġ
Uz. Dr Yücel ÖZEN
Uz. Dr. Servet ERGÜN
Uz. Dr. Eylül KAFALI BAġARAN
Asist. Dr. Hakan KAYIKÇI
Uz. Dr. Serkan ÇELĠK
Asis Dr.Amir AGAYEV
Uz. Dr. Onur YERLĠKAN
Asis Dr.Emre SELÇUK
Asis Dr.Murat SEZGİN
Asis Dr.Mustafa KARAASLAN
KVC YOĞUN BAKIM VE ACĠL SERVĠS
MART 2015
VASKÜLER CERRAHĠ GRUBU
Prof. Dr. H. Mete ALP
Eğitim sorumlusu: Doç.Dr.Mesut ġiĢmanoğlu
Prof. Dr. Mehmet ÖZKÖKELĠ
Uz.. Dr. Benay ERDEN
Doç. Dr. Fuat BÜYÜKBAYRAK
Uz.. Dr. Onur YERLĠKHAN
Uz. Dr. Arzu ANTAL(1.HAFTA)
Uz.. Mustafa AKBULUT
PREOPERATĠF POLĠKLĠNĠK MART 2015
Uz. Dr.Ebuzer AYDIN(2.HAFTA)
Uz. Dr. Taylan ADADEMĠR(3.HAFTA)
SERVĠS DOKTORLARI GÖREVLĠ
Uz. Dr. Ahmet ELĠBOL(5.HAFTA)
Uz. Dr. Ġsmail DEMĠR(4.HAFTA)
MART 2015 ORGAN NAKLĠ POLĠKLĠNĠĞĠ
Asis.Dr.Burçin Çayhan
Uz..Dr.Mehmed YANARTAġ
Asis.Dr.Deniz Günay
SERVĠSLER MART 2015
Asist Dr.Davud ÇEKMECELĠOĞLU
Asis Dr.Velihan ÇAYHAN
Asis Dr.Çağrı KAYA(K3-K4)
Asist. Dr. Fatih ÖZTÜRK
Asis.Dr.Mustafa Mert ÖZGÜR(K1-K2)
Asis.Dr.Serkan GÜME
Asist. Dr. Muharrem DAĞLI
* Her gün 2 asistan ve 1 uzman yoğun bakımda
kalacaktır.
** Acil de görevli uzmanlar acilden kendilerine
bildirilen vakalara derhal müdahele edecektir.
*** Acilde görevli uzmanlar aynı zamanda
hastanemizde yatan hastalar için istenen
konsultasyonlara bakacaktır.
ECMO 2015 MART
Doç.Dr.M.Bülent RABUġ
Prof.Dr.Hakan CEYRAN
Uzm.Dr.Tuncer KOÇAK
Doç.Dr.Cemal Asım KUTLU
Uzm.Dr.Adile Ece ALTINAY
Doç.Dr.M.Altuğ TUNCER
Uz.Dr.Mehmed YANARTAġ
Prof.Dr.H.Mete ALP
Uzm.Dr.Ömer Faruk ġAVLUK
Doç.Dr.Ali FEDAKAR
HTX, HLTX, VAD, ECMO, TAH,HOMOGRAFT
Doç. Dr. M. Bülent RABUġ
Doç.Dr.Ali FEDAKAR
Doç.Dr. Mesut ġĠġMANOĞLU
Doç.Dr.Mehmet Altuğ TUNCER
Uz. Dr. Serpil GEZER TAġ
Uz.Dr.Mehmed YANARTAġ
Uz.. Dr. Onur YERLĠKHAN
Asist.Dr.Emre SELÇUK(ĠR)
Asis. Dr. Muharrem DAĞLI®
Asis. Dr. Begenç Orazgeldiyev
Tromboelastogram Anes.
Doku ve Organ Sorumlusu
Poliklinik Sorumlusu
Pol.Görevlileri
Kök Hücre Birimi: Kök hücre çalıĢma grubu
Uz. Dr. Mehmet YANARTAġ
Uzm.Dr.Halide OĞUġ
Uzm.Dr.Ömer Faruk ġAVLUK
Uz. Dr. Deniz ÇEVĠRME
Uz. Dr. K. Cantürk ÇAKALAĞAOĞLU
Uz. Dr. Mehmet YANARTAġ
Uz.Dr.Özgür ARSLAN
Uz.Dr.Onur YERLĠKHAN
Download

KVC KLĠNĠĞĠ MART 2015 ÇALIġMA PROGRAMI