ĠDARĠ SORUMLU: Doç. Dr. Muharrem TOLA
EĞĠTĠM SORUMLUSU: Doç.Dr. Mehmet
YURDAKUL
RADYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ
ASĠSTAN ÇALIġMA PROGRAMI
Ait Olduğu Dönem
01 -30/04/2015
ASĠSTAN SAYISI: 7
Dr. ġerife BADEM ALTINSOY (ġB)(Rotasyon)
Dr. Halil Ġbrahim ATALAN (HA)
Dr. Seda ERAT (SE)
Dr. Adnan KARAN (AK) (Rotasyon)
Dr. Rana ÇAKIRMELĠKOĞLU BEYOĞLU (RÇ)(Rotasyonda)
Dr. Yurdagül TOLU (YT)
KLĠNĠK EĞĠTĠM
SALI: 12:30-13:30
PERġEMBE: 12:3013:30
TARĠH
GÜN
01.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
04.04.2015
05.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
10.04.2015
11.04.2015
12.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
17.04.2015
18.04.2015
19.04.2015
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
24.04.2015
25.04.2015
26.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
BĠLGĠSAYARLI
TOMOGRAFĠ
KONTRASTLI
TETKĠKLER VE
DĠREKT GRAFĠLER
YT
YT
YT
YT
YT
YT
HA
HA
HA
YT
YT
YT
YT
YT
YT
YT
YT
YT
YT
HA
HA
HA
HA
HA
YT
YT
YT
YT
YT
YT
YT
YT
YT
YT
HA
HA
HA
HA
HA
YT
YT
YT
YT
YT
YT
HA
HA
HA
YT
YT
HA
YT
YT
YT
YT
YT
YT
YT
YT
HA
HA
HA
HA
ULTRASONOGRAFĠ
RENKLĠ DOPPLER
DSA
ĠCAP NÖBETĠ
NİSAN 2015 RADYOLOJİ İCAP NÖBETCİ DOKTOR LİSTESİ
USG-Doppler USG-BT
01.04.2015
ÇarĢamba
Mustafa Özdemir
02.04.2015
PerĢembe
Esin Ölçücüoğlu
03.04.2015
Cuma
Mustafa Özdemir
04.04.2015
Cumartesi
Adnan Karan
05.04.2015
Pazar
Adnan Karan
06.04.2015
Pazartesi
Sarper Ökten
07.04.2015
Salı
Mustafa Özdemir
08.04.2015
ÇarĢamba
Sarper Ökten
09.04.2015
PerĢembe
Can Yardımcı
10.04.2015
Cuma
Sarper Ökten
11.04.2015
Cumartesi
Halil Ġ Atalan
12.04.2015
Pazar
Halil Ġ Atalan
13.04.2015
Pazartesi
Derya Güllü
14.04.2015
Salı
Can Yardımcı
15.04.2015
ÇarĢamba
Derya Güllü
16.04.2015
PerĢembe
Can Yardımcı
17.04.2015
Cuma
Derya Güllü
18.04.2015
Cumartesi
Yurdagül Tolu
19.04.2015
Pazar
Yurdagül Tolu
20.04.2015
Pazartesi
Gökçe Yüksel
21.04.2015
Salı
Nilgün Özbülbül
22.04.2015
ÇarĢamba
Gökçe Yüksel
23.04.2015
PerĢembe
ġerife Badem
24.04.2015
Cuma
Gökçe Yüksel
25.04.2015
Cumartesi
Rana Beyoğlu
26.04.2015
Pazar
Rana Beyoğlu
27.04.2015
Pazartesi
Nilgün Özbülbül
28.04.2015
Salı
Esin Ölçücüoğlu
29.04.2015
ÇarĢamba
Nilgün Özbülbül
30.04.2015
PerĢembe
Esin Ölçücüoğlu
ĠCAP NÖBETLERĠ 17:00'da BAġLAR 08:00'da SONA ERER
DSA
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
Ensar Özdemir
Ensar Özdemir
Ensar Özdemir
Ensar Özdemir
Ensar Özdemir
Ensar Özdemir
Ensar Özdemir
Ensar Özdemir
Ensar Özdemir
Ensar Özdemir
Ensar Özdemir
Ensar Özdemir
Ensar Özdemir
Ensar Özdemir
Ensar Özdemir
Download

null