HASTANEMİZDE HİZMET SUNULAN BİRİMLER
POLİKLİNİK HİZMETLERİ
Beyin Cerrahisi, Cildiye, Çocuk Cerrahi, Çocuk Hastalıkları, Dahiliye, Enfeksiyon Hastalıkları, Genel Cerrahi,
Göğüs Hastalıkları, Göz, Göğüs Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kardiyoloji, Kadın Doğum, K.B.B, Nöroloji, Ortopedi,
Psikiyatri, Plastik Cerrahi, Kalp Damar Cerrahi, Üroloji, Tıbbi Onkoloji.
LABORATUVAR HİZMETLERİ
Hastanemiz bünyesinde doktor muayenesinden sonra her türlü tetkik ve tahlil yapılmaktadır. Laboratuvar hizmetlerimiz yeni
teknolojiye sahip test cihazlarımızla, alanında deneyimli uzmanlar tarafından 24 saat üzerinden hizmet verilmektedir.
Hastanemizde her türlü Hematoloji, Biyokimya, Hormon, Mikrobiyoloji, Patoloji Laboratuvarları hizmeti verilmektedir.
KARDİYOLOJİ HİZMETLERİ
Doktor muayenesinden sonra randevu sistemi ile aşağıdaki hizmetler verilmektedir.
EKO
EFOR
EKG HOLTER
TANSĠYON HOLTER
RADYOLOJĠ HĠZMETLERĠ
Tıbbi görüntüleme hizmetleri yeni teknolojiye sahip görüntüleme cihazlarımızla, alanında deneyimli uzman kişiler tarafından 24
saat üzerinden aşağıdaki hizmetler verilmektedir.
RÖNTGEN
KEMĠK DANSĠMETRĠ
ULTRASON
BĠLGĠSAYARLI TOMOGRAFĠ
MAMOGRAFĠ
MRI
GÖĞÜS HASTALIKLARI HİZMETLERİ
Uzman hekimler tarafından poliklinik katında hizmet verilmektedir.
BRONKOSKOPĠ
SOLUNUM FONKSĠYON TESTĠ
SĠGARA BIRAKMA POLĠKLINĠĞĠ
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Evde sağlık hizmetleri, randevu sistemi ile ve mesai saatleri dahilin de yürütülmektedir. Evde sağlık hizmeti talep eden
hastalarımız veya yakınları gerekli işlemleri tamamlamasının ardından, bir doktor, sağlık memuru ve hemşireden oluşan sağlık
ekibi tarafından evlerinde ziyaret edilerek sağlık problemleri giderilmeye çalışılmaktadır. Acil durumlar için 112 Ambulans
servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvuru esastır.
EEG -EMG
Poliklinik katında bulunan birimde hekim isteminden sonra poliklinik saatleri içinde hizmet vermektedir.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ
Hastanemiz zemin katında, uzman fizyoterapistler kadrosuyla ve randevu sistemiyle hizmet vermektedir.
HASTA İLETİŞİM BİRİMİ
Hasta hakları birimi ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, hastaların her türlü sorunlarının çözümü için poliklinik katında hizmet
vermektedir.
DOKU VE ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ
Hastanemizde, Organ Bağışında bulunmak istiyorsanız, mesai saatleri içerisinde organ bağış birimine ziyaret ederek, gönüllü
organ bağışı yapabilirsiniz. Organ bağış birimi poliklinik katında bulunmaktadır.
GÖZ HASTALIKLARI HİZMETLERİ
Hastanemiz zemin katında hastalarımıza hizmet vermekteyiz.
GÖZ ÖLÇÜMÜ
FFA (GÖZ ANJĠYOSU)
ARGON LAZER
GÖRME ALANI PAKĠMETRĠ
INTERNATION PATIENT DEPARTMENT
Hastanemiz poliklinik giriş katındadır, Ġlçemizde bulunan yabancı hastalara sağlık hizmeti vermekteyiz.
SAĞLIK KURULU HİZMETLERİ
Hastanemiz zemin katında bulunmaktadır. Haftada 2 (iki) gün, Salı ve Perşembe günleri sağlık kurulu hizmeti verilmektedir.
Aynı gün sağlık kurulu rapor sonuçları, müracaatta bulunan hastalara verilmektedir.
Download

HASTANEMİZDE HİZMET SUNULAN BİRİMLER