MEZİTLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2015 YILI MART AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
NÖBET
TUTULACAK AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
MERKEZ
NAFİZ ÇOLAK
07 Mart 2015
Cumartesi
KALE YOLU
09:00-17:00
İBN-İ SİNA
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
AİLE HEKİMİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
H. NACĠ EKER
ARĠFE YILMAZ
MERKEZ MH. KARAOĞLAN CD. NO.8
RECEP TEPE
HATĠCE TEPE
MERKEZ MH. KARAOĞLAN CD. NO.8
BAYRAM ÇĠMEN
BANU CAN
MENDERES MAH. CEVAT KUTLU CAD.
Ġ. HAKKI BOZGEDĠK
MUAZZEZ TOPTAġ
MENDERES MAH. CEVAT KUTLU CAD.
FATMA KÖKSAL
ZAHĠDE KIYMAÇ
YENĠ MH. 33180 SK
HÜSEYĠN BALBAY
AYġE SAĞLAM
YENĠ MH. 33180 SK
A. ÇETĠN KARABIYIK FĠLĠZ BOZDAĞ
ATATÜRK MH. 31045 SK 214 ADA 16/1 PARSEL
HAKAN GÜVENÇ
A.DĠLEK BOZBOĞA
AKDENĠZ MH. 39606 SK. NO.10
TECE
YAġAR ERDOĞAN
CELĠLE MUTLU
SEYMENLĠ MH. GMK BULVARI
SAHİL
SUHA DOĞAN
FATMA ATAR
ERDAL ATINÇ
MEHMET KONYA
ĠLKNUR TARHAN
GÜLġEN CANTÜRK
MERKEZ MAH. 2. ĠSTĠKLAL CADDESĠ
METĠN KORKMAZ
HAVVA AK
MERKEZ MH. KARAOĞLAN CD. NO.8
O. HAYRĠ SAVUR
A. Gamze ANT
MERKEZ MH. KARAOĞLAN CD. NO.8
YURDAL DOĞANLAR
NURAN DOĞANLAR
MENDERES MAH. CEVAT KUTLU CAD.
ÖMER ÇALIġKAN
FATMA KARAYEL
MENDERES MAH. CEVAT KUTLU CAD.
YUSUF ERKAYA
NERMĠN YETĠġĠR
YENĠ MH. 33180 SK
ĠLTER ÜNAL
ġEYDA ERGEN
M. AKİF ERSOY
MUSTAFA ERGEN
DĠLEK CANTÜRK
DAVULTEPE
M.SAFA ġENTUT
NĠMET GÜMÜġHAN
MERKEZ MAH. 2. ĠSTĠKLAL CADDESĠ
SAHİL
FIRAT SAVAġ
TUĞBA ALPASLAN
FATĠH MH. 28 SK.
TECE
AHMET DĠKMEN
ELĠF DOĞAN
KUYULUK
MERKEZ
NAFİZ ÇOLAK
09:00-17:00
NÖBETÇİ PERSONELLER
M. AKİF ERSOY
DAVULTEPE
14 Mart 2015
Cumartesi
* NÖBET
TUTULACAK
AHB NO (Not:
Kendi ASM'si
dışında nöbet
tutacak Aile
KALE YOLU
İBN-İ SİNA
FATĠH MH. 28 SK.
ÇANKAYA MH. 202 SK. NO.1
ATATÜRK MH. 31045 SK 214 ADA 16/1 PARSEL
AKDENĠZ MH. 39606 SK. NO.10
SEYMENLĠ MH. GMK BULVARI
M. ALĠ ÇAMLIK
DENĠZ GEDĠKLĠ
MERKEZ MH. KARAOĞLAN CD. NO.8
E. ÖZLEM GÖKMEN
SEDA DURGUN
MERKEZ MH. KARAOĞLAN CD. NO.8
METĠN YUNUS
SELMA ULUCA
YENĠ MH. 33180 SK
YAġAR ÖZEL
AYġE KORKMAZ
ĠSMAĠL SEFA OKYAY
GÜLSEVĠM KUġKONMAZ
HAKAN PALAMUT
SEVGĠ PALAMUT
AKDENĠZ MH. 39606 SK. NO.10
TECE
HAKKI BAYRAM
FATMA TUĞRAL
SEYMENLĠ MH. GMK BULVARI
FINDIKPINARI
GÜLFEM KARTAL
TUĞBA ĠLHAN
MEHMET ÜZÜLMEZ
SELVĠYE ERDOĞAN
ÖMER EKER
AKĠFE ÖZTÜRK
ATATÜRK MH. 31045 SK 214 ADA 16/1 PARSEL
BÜLENT KAYA
SEMĠHA ASLAN
MENDERES MAH. CEVAT KUTLU CAD.
MERKEZ
KALE YOLU
KUYULUK
SAHİL
21 Mart 2015
Cumartesi
09:00-17:00
M. AKİF ERSOY
DAVULTEPE
İBN-İ SİNA
NAFİZ ÇOLAK
MERKEZ MAH. NO. 290
MERKEZ MAH. 2. ĠSTĠKLAL CADDESĠ
MENDERES MAH. CEVAT KUTLU CAD.
ĠSMĠHAN BASU
MERKEZ MH. KARAOĞLAN CD. NO.8
SAMĠ KARACA
NAZAN KARACA
MERKEZ MH. KARAOĞLAN CD. NO.8
SÜLEYMAN YAġAT
PAKĠZE KARADAĞ
KALE YOLU
YUSUF GÖÇMEN
NĠDA GÖÇMEN
KUYULUK
M.EMĠNHAN SAY
SELVĠNAZ YILMAZ
İBN-İ SİNA
UĞUR UĞURLU
FATMA DEMĠR
TECE
YAMAN ÇELEBĠ
FĠLĠZ SUCU
SEYMENLĠ MH. GMK BULVARI
EMĠNE ESĠN YILMAZ
MERAL MOR
AKDENĠZ MH. 39606 SK. NO.10
AYÇE TAMER
NASĠBE TÜRER
NAFİZ ÇOLAK
09:00-17:00
FATĠH MH. 28 SK.
SEDAT TEZEL
MERKEZ
28 Mart 2015
Cumartesi
HÜSEYĠN SĠCĠMOĞLU AYġEN AVCI
ÇANKAYA MH. 202 SK. NO.1
M. AKİF ERSOY
SAHİL
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
MENDERES MAH. CEVAT KUTLU CAD.
YENĠ MH. 33180 SK
ÇANKAYA MH. 202 SK. NO.1
ATATÜRK MH. 31045 SK 214 ADA 16/1 PARSEL
FATĠH MH. 28 SK.
Download

AİLE HEKİMİ H. NACĠ EKER ARĠFE YILMAZ RECEP TEPE