1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh v České republice, která byla
vyrobena mimo území České republiky
Výrobce
IČO
REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o.
46990054
Obec
Ulice/č.p.
PSČ
Praha 4
Pod Klaudiánkou 1174/4b
147 00
Tel.
Obchodní název lihoviny
Kategorie lihoviny
Číslo šarže / datum výroby
CAMPARI 25%
22087010
Uvedeno na další straně
Velikost spotřebitelského balení
Množství ks spotřebitelského balení
Množství v litrech 100% etanolu
Uvedeno na další straně
Země původu lihoviny
Dodavatel
Italy
Campari Internation S.A.M., BP 237 7 Rue du Gabian, MC-98004 Monaco cedex
Odpovědná osoba výrobce
Jméno a příjmení
E-mail
Tel.
Kateřina Kadlecová
[email protected]
+420 244 029 400
Datum
Otisk razítka
Podpis
21. 12. 2012
Dokument byl vytvořen a digitálně podepsán dne 21. 12. 2012 v 09:19:09.
Stránka 1/2
Příloha k prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině
Použité zkratky
Velikost spotřebitelského balení
VB
Procent etanolu
PE
Množství ks spotřebitelského balení
MK
Množství v litrech 100% etanolu
MVL
Obchodní název lihoviny
Číslo šarže
Datum výroby
VB
PE
MK
MVL
CAMPARI 25% 1 L
LNAA16
2012-01-16
1l
25,00 %
2880
720,00
CAMPARI 25% 0,04 L
LNAA23
2012-01-23
0.04l
25,00 %
7200
72,00
CAMPARI 25% 1 L
LNAC01
2012-03-01
1l
25,00 %
8724
2181,00
CAMPARI 25% 0,7 L
LNAC30
2012-03-30
0.7l
25,00 %
9348
1635,90
CAMPARI 25% 0,7 L
LNAE08
2012-05-08
0.7l
25,00 %
6012
1052,10
CAMPARI 25% 1 L
LNAE22
2012-05-22
1l
25,00 %
8148
2037,00
CAMPARI 25% 0,7 L
LNAE25
2012-05-25
0.7l
25,00 %
2160
378,00
CAMPARI 25% 1 L
LNAF21
2012-06-21
1l
25,00 %
15372
3843,00
CAMPARI 25% 1 L
LNAI06
2012-09-06
1l
25,00 %
13104
3276,00
CAMPARI 25% 0,7 L
LNAI11
2012-09-11
0.7l
25,00 %
14400
2520,00
CAMPARI 25% 1 L
LNAA16
2012-01-16
1l
25,00 %
2880
720,00
CAMPARI 25% 1 L
LNAC01
2012-03-01
1l
25,00 %
8724
2181,00
CAMPARI 25% 1 L
LNAE22
2012-05-22
1l
25,00 %
8148
2037,00
CAMPARI 25% 1 L
LNAF21
2012-06-21
1l
25,00 %
15372
3843,00
CAMPARI 25% 1 L
LNAI06
2012-09-06
1l
25,00 %
13104
3276,00
CAMPARI 25% 0,7 L
LNAC30
2012-03-30
0.7l
25,00 %
9348
1635,90
CAMPARI 25% 0,7 L
LNAE08
2012-05-08
0.7l
25,00 %
37
6,48
CAMPARI 25% 0,7 L
LNAE25
2012-05-25
0.7l
25,00 %
2160
378,00
CAMPARI 25% 0,7 L
LNAI11
2012-09-11
0.7l
25,00 %
384
67,20
CAMPARI 25% 1 L
LNAA16
2012-01-16
1l
25,00 %
2880
720,00
CAMPARI 25% 1 L
LNAC01
2012-03-01
1l
25,00 %
8724
2181,00
CAMPARI 25% 1 L
LNAE22
2012-05-22
1l
25,00 %
8148
2037,00
CAMPARI 25% 1 L
LNAF21
2012-06-21
1l
25,00 %
15372
3843,00
CAMPARI 25% 1 L
LNAI06
2012-09-06
1l
25,00 %
252
63,00
CAMPARI 25% 1 L
LNAK12
2012-11-12
1l
25,00 %
7560
1890,00
CAMPARI 25% 1 L
LNAK13
2012-11-13
1l
25,00 %
2160
540,00
CAMPARI 25% 0,7 L
LNAI14
2012-09-14
0.7l
25,00 %
1132
198,10
CAMPARI 25% 0,7 L
LNAK14
2012-11-14
0.7l
25,00 %
5040
882,00
Stránka 2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Rodný list skupiny CAMPARI 25%