PANPLAST SULAMA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2014 Perşembe günü saat
10:00’da Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No:9 Meram/KONYA adresindeki şirket
merkezimizde aşağıdaki gündem dahilin de yapılacaktır.
GÜNDEM
1- Açılış Toplantı Başkanlığının Teşekkülü,
2- Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve 01.01.2013-31.03.2013 dönemine ait
Denetçiler Raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu hesaplarının okunması , tartışılması,
3- Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi,
6- 2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
7- Dilek , Temenniler ve Kapanış.
Download

PANPLAST SULAMA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU