SINIF
5.SINIFLAR
TÜRKÇE
Verdiğim yaprak test bitirilecek + Türkçe çalıĢma kitabı bitecek(bilinmeyen konular+dinleme
metinleri boĢ kalacak)+1 tane kitap okunup özeti A4 kağıdına yazılacak.Eğer isterlerse aileler
BAY KALEM TÜRKÇE DĠL BĠLGĠSĠ kitabını alabilirler.(EYLÜL KĠTABEVĠNDE vardır.)
MATEMATİK Dört renk yaprak test iĢlenen yere kadar bitirilecek
FEN
SOSYAL
İNGİLİZCE
Seviye yayınları, sınav yayınları ,MEB kitabı ,yaprak testler MADDENĠN DEĞĠġĠMĠ Konusu
ve öncesi tüm konulardan eksiklerimiz bitecek soru ve etkinlikleri yapacağız . 2 tane bilimsel
proje çalıĢması için araĢtırma yapılacak. 2. döneme konularda eksik olmadan döneceğiz...
Sosyal bilgiler 1-2-3. Ünite tekrar edilecektir.
Vitaminden gönderilecek olan 25. Soruluk test çözülecektir.
World Quest (ders kitabımız) de iĢlediğimiz sayfalarda ki bilinmeyen kelimelerin ezberlenmesi
ve konuların tekrarı. KARDELEN KĠTAP KIRTASĠYE'den temin edebileceğiniz BAMBU
PUBLIHING SNOWMAN Activity Book yarıyıl tatil kitabını (grade 5)tavsiye ediyoruz. (5 tl)
(irtibat tel258 265 39 99)
SINIF
6.SINIFLAR
TÜRKÇE
Türkçe çalıĢma kitabı bitirilecek (bilinmeyen konular+dinleme metinleri boĢ kalacak)+konu
tekrarı +Zeka Küpü Türkçe test kitabından(sözcükte anlam+cümlede anlam+parçada anlam
konuları ve iĢlediğim konuların testleri(en az toplamda 25 test)yapılacak+1 tane kitap okunup
özeti A4 kağıdına yazılacak. Eğer aileler isterlerse EKSEN TÜRKÇE KONU
ANLATIMLI+SORU BANKASI kitabını alabilirler. (EYLÜL KĠTABEVĠNDE vardır.)Veya SĠMYA
TÜRKÇE YAPRAK TESTĠ alabilirsiniz.
MATEMATİK Dört renk yaprak test iĢlenen yere kadar bitirilecek
FEN
SOSYAL
İNGİLİZCE
SINIF
TÜRKÇE
CoĢku yayınları, seviye soru bankası, MEB kitabı, yaprak testler de ki soru ve etkinlikler
MADDENĠN TANECĠKLĠ YAPISI DAHĠL yapılacak 2 tane bilimsel proje çalıĢması araĢtırılacak
2. döneme baĢlarken 1. dönem konuları öğrenilmiĢ olarak gelinecek...gelince sürpriz :)
Sosyal bilgiler 1-2-3. Ünite tekrar edilecektir.
Ġpek Yolunda Türkler Ünitesinin Karekök – ÇalıĢma Kitabı- Ders Kitabı Ünite
değerlendirmeleri Yapılacak.
Verilen 5 adet yaprak test çözülecektir.
Vitaminden gönderilecek olan 25. Soruluk test çözülecektir.
World Quest (ders kitabımız) de iĢlediğimiz sayfalarda ki bilinmeyen kelimelerin ezberlenmesi
ve konuların tekrarı. KARDELEN KĠTAP KIRTASĠYE'den temin edebileceğiniz BAMBU
PUBLIHING SNOWMAN Activity Book yarıyıl tatil kitabını (grade 6)tavsiye ediyoruz. (5 tl)
(irtibat tel258 265 39 99)
7.SINIFLAR
2 Sözcükte, 2 Cümlede, 2 Paçada, 4 test fiille alakalı test çözülecek!
Bol Bol da kitap okunacak, hikaye yazılacak!
MATEMATİK Dört renk yaprak test iĢlenen yere kadar bitirilecek
FEN
Dörtrenk yaprak test alınıp iĢlediğimiz konuların testi çözülecek..
SOSYAL
Sosyal bilgiler 1-2-3. Ünite tekrar edilecektir.
Türk Tarihinde Yolculuk Ünitesinin Karekök – ÇalıĢma Kitabı- Ders Kitabı Ünite
değerlendirmeleri Yapılacak.
Verilen yaprak testler çözülecektir.
Vitaminden gönderilecek olan 25. Soruluk test çözülecektir.
İNGİLİZCE
World Quest (ders kitabımız) de iĢlediğimiz sayfalarda ki bilinmeyen kelimelerin ezberlenmesi
ve konuların tekrarı. KARDELEN KĠTAP KIRTASĠYE'den temin edebileceğiniz BAMBU
PUBLIHING SNOWMAN Activity Book yarıyıl tatil kitabını(grade 7) tavsiye ediyoruz. (5 tl)
(irtibat tel258 265 39 99)
SINIF
TÜRKÇE
8.SINIFLAR
2 Sözcükte, 2 Cümlede, 2 Parçada, 2 fiilimsi, 2 Çatı, 2 Cümle çeĢidi test çözülecek!
Bol Bol da kitap okunacak!
MATEMATİK Dört renk yaprak test iĢlenen yere kadar bitirilecek
FEN
SOSYAL
İNGİLİZCE
Dörtrenk yaprak test alınıp iĢlediğimiz konuların testi çözülecek.
Ġnkılap Tarihi 1-2-3. Ünitesi Karekökten tekrar edilecektir.
Ġnkılap Tarihi 1-2-3. Ünitesi soru bankasından soru çözülecektir.
Test Sepetinden verilen yaprak testler çözülecektir.
ĠĢlediğimiz sayfalarda ki bilinmeyen kelimelerin ezberlenmesi ve konuların tekrarı.
KARDELEN KĠTAP KIRTASĠYE'den temin edebileceğiniz BAMBU PUBLIHING SNOWMAN
Activity Book yarıyıl tatil kitabını(grade 8) tavsiye ediyoruz. (3 tl) (irtibat tel258 265 39 99)
Hayata Güçlü Bir Adım, Geleceğe Kutlu Bir Miras
Download

sınıf 5.sınıflar - Özel Vildan Koleji