2.SINAVLAR(4.5.6.ve 7 sınıflar)
8.Sın. Ort. Sın. 1.SINAVLAR
SINAV
ÖZEL GEBZE İLK VE ORTA OKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI
1.DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİDİR.
SINAV
TARİHİ
4.
SINIF
5.
SINIF
6.
SINIF
7.
SINIF
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
22.10.2014 SABAH
2.DERS MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
23.10.2014 SABAH
2.DERS
FEN BİLİMLERİ
FEN BİLİMLERİ
FEN BİLİMLERİ
FEN VE TEK.
24.10.2014 SABAH
2.DERS
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
6 OTURUM ŞEK.
26-27.11.2014
Merkezi Sistem Ortak Sınavlar
BAKANLIKÇA YAP.
1.12.2014
SABAH
3.DERS TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
2.12.2014
SABAH
3.DERS MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
3.12.2014 SABAH
3.DERS FEN VE TEK.
FEN BİLİMLERİ
FEN BİLİMLERİ
FEN BİLİMLERİ
4.12.2014 SABAH
3.DERS SOS.BİL.
SOS.BİL.
SOS.BİL.
SOS.BİL.
SABAH
3.DERS İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
ÖĞL.SN.
5.DERS TRAFİK GÜV.
BİL.TEK.VE YAZ.
BİL.TEK.VE YAZ.
SABAH
3.DERS D.KÜL AHL.B.
D.KÜL AHL.B.
D.KÜL AHL.B.
D.KÜL AHL.B.
ÖĞL.SN.
5.DERS
Seç.İNGİLİZCE
Seç.İNGİLİZCE
Seç.İNGİLİZCE
SABAH
2.DERS
SABAH
2.DERS D.KÜL AHL.B.
D.KÜL AHL.B.
D.KÜL AHL.B.
ÖĞL.SN.
5.DERS
Seç.Hz.Muh.Hyt.
Seç.Hz.Muh.Hyt.
8.1.2015 SABAH
2.DERS SOS.BİL.
SOS.BİL.
SOS.BİL.
SOS.BİL.
TC.İNK.TR.A.
SABAH
2.DERS TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
ÖĞL.SN.
5.DERS TRAFİK GÜV.
BİL.TEK.VE YAZ.
BİL.TEK.VE YAZ.
Seç.YAZ.BEC.
SABAH
2.DERS MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
ÖĞL.SN.
5.DERS
Seç.Mat.uyg.
Seç.Mat.uyg.
Seç.Mat.uyg.
2.DERS FEN VE TEK.
FEN BİLİMLERİ
FEN BİLİMLERİ
FEN BİLİMLERİ
FEN VE TEK.
SABAH
2.DERS İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
ÖĞL.SN.
5.DERS
Seç.İNGİLİZCE
Seç.İNGİLİZCE
Seç.İNGİLİZCE
Seç.İNGİLİZCE
5.12.2014
8.12.2014
9.1.2015
12.1.2015
13.1.2015 SABAH
14.1.2015
VAT.VE DEM.EĞİT.
Seç.İNGİLİZCE
DENEME SINAVI(3,4,5,6,7 ve 8.Sınıflar)
D.KÜL AHL.B.
SINAV KOMĠSYONU SORULARI BĠR GÜN ÖNCEDEN HAZIR HALE GETĠRMELĠDĠRLER..
SINAVLAR SÜRESĠ ĠÇĠNDE OKUNARAK E-OKUL SĠSTEMĠNE GĠRĠLMELĠDĠR.
SORULAR OKUNAKLI VE ANLAġILIR ġEKĠLDE HAZIRLANMALIDIR.
SABAH 2.DERS SINAVLARI 09.40,3.DERS SINAVLARI 10.30 ÖĞLEN SONRA
26 ve 27 Kasım 2014 Tarihlerinde yapılacak olan Merkezi Sistem Ortak sınavları
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacaktır.(Türçe-Matematik-Fen Ve Teknoloji-Ġngilizce
Din Kül.Ve Ahlak Bilgisi - T.C.Ġnk.Tarihi Ve Atatürkçülük )
BAŞARILAR
D.KÜL AHL.B.
VAT.VE DEM.EĞİT.
5.DERS SINAVLARI 13.00 DA BAġLAR.
5
8.
SINIF
2.DERS TÜRKÇE
7.1.2015
3.SINAVLAR(4.5.6.7 VE 8.Sınıflar)
SAATİ
21.10.2014 SABAH
6.1.2014
1.
2.
3.
4.
SINAV
MATEMATİK
Download

Sınav Takvimi - Özel Gebze Eğitim Kurumları