KVC KLĠNĠĞĠ MART 2015 ÇALIġMA PROGRAMI
A GRUBU
B GRUBU
Prof. Dr. H. Mete ALP
Doç. Dr.Mesut ġĠġMANOĞLI
Prof. Dr. Mehmet ÖZKÖKELĠ
Doç. Dr. M. Erdem TOKER
Doç. Dr. Fuat BÜYÜKBAYRAK
Doç. Dr. M. Altuğ TUNCER
Uz. Dr. Arzu ANTAL
Uz. Dr. Serpil GEZERTAġ
Uz. Dr.Ebuzer AYDIN
Uz. Dr. Özgür ARSLAN
Uz. Dr. Taylan ADADEMĠR
Uz. Dr. Mustafa AKBULUT
Uz. Dr. Ahmet ELĠBOL
Uz. Dr. Benay ERDEN
Uz. Dr. Ġsmail DEMĠR
Asist. Dr. Serkan HASANOV
Asis.Dr.Burçin Çayhan
Asist. Dr. Ekin CAN ÇELĠK
Asis.Dr.Deniz Günay
Asist. Dr. Hakan HANÇER
Asist Dr.Davud ÇEKMECELĠOĞLU
Asis Dr.Veliha ÇAYHAN
Asist. Dr. Fatih ÖZTÜRK
Asis.Dr.Serkan GÜME
Asist. Dr. Muharrem DAĞLI
C GRUBU
D GRUBU
Prof Dr. Hasan SUNAR
Prof. Dr. Kaan KIRALĠ
Doç. Dr. Cengiz KÖKSAL
Doç. Dr. M. Bülent RABUġ
Doç. Dr Cantürk ÇAKALOĞLU
Doç. Dr. Ali FEDAKAR
Uz. Dr. Hasan ERDEM
Doç. Dr. Onursal BUĞRA
Uz. Dr. Deniz ÇEVĠRME
Uz. Dr. Sabit SARIKAYA
Uz. Dr. Mehmet YANARTAġ
Uz. Dr Yücel ÖZEN
Uz. Dr. Servet ERGÜN
Uz. Dr. Eylül KAFALI BAġARAN
Asist. Dr. Hakan KAYIKÇI
Uz. Dr. Serkan ÇELĠK
Asis Dr.Amir AGAYEV
Uz. Dr. Onur YERLĠKAN
Asis Dr.E re SELÇUK
Asis Dr.Murat SE)GİN
Asis Dr.Mustafa KARAASLAN
KVC YOĞUN BAKIM VE ACĠL SERVĠS
MART 2015
VASKÜLER CERRAHĠ GRUBU
Prof. Dr. H. Mete ALP
Eğitim sorumlusu: Doç.Dr.Mesut ġiĢmanoğlu
Prof. Dr. Mehmet ÖZKÖKELĠ
Uz.. Dr. Benay ERDEN
Doç. Dr. Fuat BÜYÜKBAYRAK
Uz.. Dr. Onur YERLĠKHAN
Uz. Dr. Arzu ANTAL(1.HAFTA)
Uz.. Mustafa AKBULUT
PREOPERATĠF POLĠKLĠNĠK MART 2015
Uz. Dr.Ebuzer AYDIN(2.HAFTA)
Uz. Dr. Taylan ADADEMĠR(3.HAFTA)
SERVĠS DOKTORLARI GÖREVLĠ
Uz. Dr. Ahmet ELĠBOL(5.HAFTA)
Uz. Dr. Ġsmail DEMĠR(4.HAFTA)
MART 2015 ORGAN NAKLĠ POLĠKLĠNĠĞĠ
Asis.Dr.Burçin Çayhan
Uz..Dr.Mehmed YANARTAġ
Asis.Dr.Deniz Günay
SERVĠSLER MART 2015
Asist Dr.Davud ÇEKMECELĠOĞLU
Asis Dr.Veliha ÇAYHAN
Asis Dr.Çağrı KAYA K -K
Asist. Dr. Fatih ÖZTÜRK
Asis.Dr.Mustafa Mert ÖZGÜR(K1-K2)
Asis.Dr.Serkan GÜME
Asist. Dr. Muharrem DAĞLI
* Her gün 2 asistan ve 1 uzman yoğun bakımda
kalacaktır.
** Acil de görevli uzmanlar acilden kendilerine
bildirilen vakalara derhal müdahele edecektir.
*** Acilde görevli uzmanlar aynı zamanda
hastanemizde yatan hastalar için istenen
konsultasyonlara bakacaktır.
ECMO 2015 MART
Doç.Dr.M.Bülent RABUġ
Prof.Dr.Hakan CEYRAN
Uzm.Dr.Tuncer KOÇAK
Doç.Dr.Cemal Asım KUTLU
Uzm.Dr.Adile Ece ALTINAY
Doç.Dr.M.Altuğ TUNCER
Uz.Dr.Mehmed YANARTAġ
Prof.Dr.H.Mete ALP
Uzm.Dr.Ömer Faruk ġAVLUK
Doç.Dr.Ali FEDAKAR
HTX, HLTX, VAD, ECMO, TAH,HOMOGRAFT
Doç. Dr. M. Bülent RABUġ
Doç.Dr.Ali FEDAKAR
Doç.Dr. Mesut ġĠġMANOĞLU
Doç.Dr.Mehmet Altuğ TUNCER
Uz. Dr. Serpil GEZER TAġ
Uz.Dr.Mehmed YANARTAġ
Uz.. Dr. Onur YERLĠKHAN
Asist.Dr.Emre SELÇUK(ĠR)
Asis. Dr. Muharrem DAĞLI®
Asis. Dr. Begenç Orazgeldiyev
Tromboelastogram Anes.
Doku ve Organ Sorumlusu
Poliklinik Sorumlusu
Pol.Görevlileri
Kök Hücre Birimi: Kök hücre çalıĢma grubu
Uz. Dr. Mehmet YANARTAġ
Uzm.Dr.Halide OĞUġ
Uzm.Dr.Ömer Faruk ġAVLUK
Uz. Dr. Deniz ÇEVĠRME
Uz. Dr. K. Cantürk ÇAKALAĞAOĞLU
Uz. Dr. Mehmet YANARTAġ
Uz.Dr.Özgür ARSLAN
Uz.Dr.Onur YERLĠKHAN
KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ-KARDİYOLOJİ KONSEYİ GÖREVLİLERİ MART 2015
KVC EĞİTİM
KVC UZMANLARI
GÖREVLİLERİ
Uz. Dr. Onur YERLĠKHAN
Uz.Dr. Serkan ÇELĠK
Uz. Dr. Mehmet YANARTAġ
02.03.2015 Doç.Dr.Mesut ġĠġMANOĞLU
TARİH
Doç. Dr. Murat Bülent RABUġ
Prof. Dr.Hasan SUNAR
Prof. Dr. Mehmet ÖZKÖKELĠ
Doç. Dr. Mehmet Erdem TOKER
Doç. Dr.Onursal BUĞRA
Doç. Dr. Cengiz KÖKSAL
Doç. Dr.Ali FEDAKAR
Doç. Dr. K. Cantürk ÇAKALAĞAOĞLU
Prof. Dr. H. Mete ALP
Doç.. Dr. Mehmet Altuğ TUNCER
Doç.. Dr. Fuat BÜYÜKBAYRAK
06.03.2015 Doç. Dr. Cengiz KÖKSAL
Doç. Dr. Mehmet Erdem TOKER
Uz. Dr. Hasan ERDEM
Uz. Dr. Ahmet ELĠBOL
09.03.2015 Doç.Dr.Mesut ġĠġMANOĞLU
Uz. Dr. Onur YERLĠKHAN
Uz.Dr. Serkan ÇELĠK
Uz. Dr. Mehmet YANARTAġ
Doç. Dr. K. Cantürk ÇAKALAĞAOĞLU
10.03.2015
Uz. Dr. Yücel ÖZEN
Uz. Dr. Sabit SARIKAYA
Uzm.Dr.Ebuzer AYDIN
Uzm.Dr.Arzu ANTAL DÖNMEZ
Uz. Dr. Özgür ARSLAN
Uz.Dr.Taylan ADADEMĠR
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015 Doç.Dr.Mesut ġĠġMANOĞLU
11.03.2015
Doç. Dr. Murat Bülent RABUġ
Prof. Dr.Hasan SUNAR
Prof. Dr. Mehmet ÖZKÖKELĠ
Doç. Dr. Mehmet Erdem TOKER
Doç. Dr.Onursal BUĞRA
Doç. Dr. Cengiz KÖKSAL
Doç. Dr.Ali FEDAKAR
Uz. Dr. Yücel ÖZEN
Uz. Dr. Sabit SARIKAYA
Uzm.Dr.Ebuzer AYDIN
Uzm.Dr.Arzu ANTAL DÖNMEZ
Uz. Dr. Özgür ARSLAN
Uz.Dr.Taylan ADADEMĠR
Uz.Dr.Deniz ÇEVĠRME
Prof. Dr. H. Mete ALP
Doç.. Dr. Mehmet Altuğ TUNCER
Doç.. Dr. Fuat BÜYÜKBAYRAK
13.03.2015 Doç. Dr. Cengiz KÖKSAL
Doç. Dr. Mehmet Erdem TOKER
Uz. Dr. Hasan ERDEM
Uz. Dr. Ahmet ELĠBOL
16.03.2015 Doç.Dr.Mesut ġĠġMANOĞLU
Uz. Dr. Onur YERLĠKHAN
Uz.Dr. Serkan ÇELĠK
Uz. Dr. Mehmet YANARTAġ
Doç. Dr. K. Cantürk ÇAKALAĞAOĞLU
17.03.2015
Uz. Dr. Yücel ÖZEN
Uz. Dr. Sabit SARIKAYA
Uzm.Dr.Ebuzer AYDIN
Uzm.Dr.Arzu ANTAL DÖNMEZ
Uz. Dr. Özgür ARSLAN
Uz.Dr.Taylan ADADEMĠR
12.03.2015 Doç.Dr.Mesut ġĠġMANOĞLU
18.03.2015
Doç. Dr. Murat Bülent RABUġ
Prof. Dr.Hasan SUNAR
Prof. Dr. Mehmet ÖZKÖKELĠ
Doç. Dr. Mehmet Erdem TOKER
Doç. Dr.Onursal BUĞRA
Doç. Dr. Cengiz KÖKSAL
Doç. Dr.Ali FEDAKAR
Uz.Dr.Deniz ÇEVĠRME
Prof. Dr. H. Mete ALP
Doç.. Dr. Mehmet Altuğ TUNCER
Doç.. Dr. Fuat BÜYÜKBAYRAK
20.03.2015 Doç. Dr. Cengiz KÖKSAL
Doç. Dr. Mehmet Erdem TOKER
Uz. Dr. Hasan ERDEM
Uz. Dr. Ahmet ELĠBOL
23.03.2015 Doç.Dr.Mesut ġĠġMANOĞLU
Uz. Dr. Onur YERLĠKHAN
Uz.Dr. Serkan ÇELĠK
Uz. Dr. Mehmet YANARTAġ
Doç. Dr. K. Cantürk ÇAKALAĞAOĞLU
24.03.2015
Uz. Dr. Yücel ÖZEN
Uz. Dr. Sabit SARIKAYA
Uzm.Dr.Ebuzer AYDIN
Uzm.Dr.Arzu ANTAL DÖNMEZ
Uz. Dr. Özgür ARSLAN
Uz.Dr.Taylan ADADEMĠR
19.03.2015 Doç.Dr.Mesut ġĠġMANOĞLU
25.03.2015
Doç. Dr. Murat Bülent RABUġ
Prof. Dr.Hasan SUNAR
Prof. Dr. Mehmet ÖZKÖKELĠ
Doç. Dr. Mehmet Erdem TOKER
Doç. Dr.Onursal BUĞRA
Doç. Dr. Cengiz KÖKSAL
Doç. Dr.Ali FEDAKAR
Uz.Dr.Deniz ÇEVĠRME
Prof. Dr. H. Mete ALP
Doç.. Dr. Mehmet Altuğ TUNCER
Doç.. Dr. Fuat BÜYÜKBAYRAK
Doç. Dr. Mehmet Erdem TOKER
Uz. Dr. Hasan ERDEM
Uz. Dr. Ahmet ELĠBOL
Uz.Dr.Deniz ÇEVĠRME
Uz. Dr. Onur YERLĠKHAN
Uz.Dr. Serkan ÇELĠK
Uz. Dr. Mehmet YANARTAġ
Doç. Dr. K. Cantürk ÇAKALAĞAOĞLU
26.03.2015 Doç.Dr.Mesut ġĠġMANOĞLU
27.03.2015 Doç. Dr. Cengiz KÖKSAL
30.03.2015 Doç.Dr.Mesut ġĠġMANOĞLU
Doç. Dr. Murat Bülent RABUġ
Prof. Dr.Hasan SUNAR
31.03.2015 Prof. Dr. Mehmet ÖZKÖKELĠ
Doç. Dr. Mehmet Erdem TOKER
Uz. Dr. Yücel ÖZEN
Uz. Dr. Sabit SARIKAYA
Uzm.Dr.Ebuzer AYDIN
KVC KLİNİĞİ MART 2015 POLİKLİNİK ÇALIŞMA LİSTESİ
TARİH
1.KVC POLİKLİNİK
2.KVC POLİKLİNİK
3.KVC POLİKLİNİK
02.03.2015
Dr. Hasan Erdem
Dr. E uzer Aydı
Dr.Yü el Öze
03.03.2015
Dr. Serka Çelik
Dr. Benay Erden
Dr. Arzu A talDö
04.03.2015
Dr.Adnan Ak
Dr. Eylül Kafalı Başara
Dr. Mustafa Akbulut
05.03.2015
Doç.Dr.O ursal Buğra
Dr.Ahmet Elibol
Dr. Serpil Gezer Taş
06.03.2015
Dr.Sa it Sarıkaya
Dr. De iz Çevir e
Dr. Benay Erden
Dr. Serpil Gezer Taş
Dr. Eylül Kafalı Başara
ez
AORT CERRAHİSİ
VE MARFAN PLK
Doç.Dr.M.Altuğ
TUNCER
Doç.Dr.M.Altuğ
TUNCER
07.03.2015
08.03.2015
09.03.2015
Dr. Arzu A talDö
ez
10.03.2015
Dr.Yü el Öze
Dr. İs ail De ir
Dr. De iz Çevir e
11.03.2015
Dr. E uzer Aydı
Dr. Benay Erden
Doç.Dr.O ursal Buğra
12.03.2015
Dr. Meh et Ya artaş
Dr.Özgür Arsla
Dr. Taylan Adademir
13.03.2015
Doç.Dr.Fuat Büyük ayrak
Dr. Mustafa Akbulut
Dr.Adnan Ak
16.03.2015
Dr. Eylül Kafalı Başara
Dr. Hasan Erdem
Dr.Özgür Arsla
17.03.2015
Dr. De iz Çevir e
Dr. Taylan Adademir
Dr.Sa it Sarıkaya
18.03.2015
Dr. E uzer Aydı
Dr.Yü el Öze
Dr. Serka Çelik
19.03.2015
Dr. Serpil Gezer Taş
Dr. Arzu A talDö
20.03.2015
Dr.Ahmet Elibol
Doç.Dr.Fuat Büyük ayrak
Doç.Dr.O ursal Buğra
23.03.2015
Dr. Hasan Erdem
Dr.Sa it Sarıkaya
Dr.Ahmet Elibol
24.03.2015
Dr. Serka Çelik
Dr. Arzu A tal Dö
25.03.2015
Doç.Dr. Ca türk
Çakalağaoğlu
Dr. Adnan Ak
Dr. Meh et Ya artaş
Doç.Dr.Fuat Büyük ayrak
26.03.2015
Dr. Mustafa Akbulut
Doç.Dr.O ursal Buğra
Dr. E uzer Aydı
27.03.2015
Dr. İs ail DE ir
Dr.Yü el Öze
Doç.Dr.Ca türk Çakalağaoğlu
30.03.2015
Dr. Taylan Adademir
Doç.Dr.Ca türk Çakalağaoğlu
Dr. Meh et Ya artaş
31.03.2015
Dr.Özgür Arsla
Dr. Eylül Kafalı Başara
Dr. Hasan Erdem
Doç.Dr.M.Altuğ
TUNCER
Doç.Dr.M.Altuğ
TUNCER
14.03.2015
15.03.2015
ez
Doç.Dr.M.Altuğ
TUNCER
Dr. İs ail De ir
Doç.Dr.M.Altuğ
TUNCER
21.03.2015
22.03.2015
ez
Doç.Dr.M.Altuğ
TUNCER
Doç.Dr.M.Altuğ
TUNCER
28.03.2015
29.03.2015
Doç.Dr.M.Altuğ
TUNCER
Download

Kardiyovasküler Cerrahi